МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
06.08.2019 N 590

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2019 р. за N 960/33931

Про визнання нормативно-правових актів СРСР такими, що не застосовуються на території України

Відповідно до Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року N 460, Постанови Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року N 1545-XII "Про порядок

тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР" та з метою актуалізації нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у сфері цивільної авіації,

НАКАЗУЮ:

 1. Визнати такими, що не застосовуються на території України, нормативно-правові акти СРСР згідно з переліком, наведеним у додатку до цього наказу.
 2. Відділу авіаційного транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю. Ф.

 

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної авіаційної
служби України

О. Більчук

 

Додаток
до наказу Міністерства інфраструктури України
06.08.2019 N 590

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів СРСР, що не застосовуються на території України

 1. Вказівка заступника Міністра цивільної авіації СРСР від 19 липня 1979 року N 146/у "О введении в действие "Типовой инструкции по буксировке самолетов в аэропортах гражданской авиации".
 2. "Инструкция по учету работы в службе спецтранспорта аэропортов гражданской авиации", затверджена заступником Міністра цивільної авіації СРСР 03 березня 1980 року.
 3. "Основные технические требования для проектирования зданий аварийно-спасательных станций в аэропортах", затверджені заступником Міністра цивільної авіації СРСР 13 жовтня 1982 року N 30/и.
 4. "Инструкция по приемке в эксплуатацию систем светосигнального оборудования на аэродромах гражданской авиации", затверджена заступником Міністра цивільної авіації СРСР 08 лютого 1985 року.
 5. "Ведомственные строительные нормы по выбору площадок для строительства аэропортов и вертолетных станций гражданской авиации" (ВСН 1.02.01-85/МГА), затверджені Міністерством цивільної авіації СРСР 04 жовтня 1985 року.
 6. "Наставление по электросветотехническому обеспечению полетов в гражданской авиации СССР" (НАЭСТОП ГА-86), затверджене Міністром цивільної авіації СРСР 08 березня 1986 року N 13/И.
 7. "Руководство по организации движения воздушных судов, спецавтотранспорта и средств механизации на аэродромах гражданской авиации", затверджене наказом Міністерства цивільної авіації СРСР від 03 липня 1986 року N 150.
 8. "Ведомственные нормы технологического проектирования объектов авиатопливообеспечения аэропортов гражданской авиации" (ВНТП 6-85/МГА), затверджені Міністерством цивільної авіації СРСР 06 грудня 1986 року.
 9. "Нормы проектирования командно-диспетчерских пунктов в аэропортах" (ВСН 10-86/МГА), затверджені Міністерством цивільної авіації СРСР 17 грудня 1986 року.
 10. Вказівка Міністерства цивільної авіації СРСР від 20 березня 1987 року N 175/у "О введении в действие Табеля оснащения средствами РТО и связи аэропортов МВЛ и изменениях Табеля оснащения аэродромов ГА средствами РТО и связи".
 11. Наказ Міністра цивільної авіації СРСР від 06 липня 1987 року N 165 "Об утверждении и введении в действие "Наставления по службе спецтранспорта аэропортов гражданской авиации СССР" (НСС ГА-87).
 12. "Руководство по организации работы технических подразделений служб спецтранспорта аэропортов гражданской авиации", затверджене начальником управління наземних служб Міністерства цивільної авіації СРСР 30 грудня 1987 року.
 13. Вказівка Міністерства цивільної авіації СРСР від 03 лютого 1988 року N 56/у "О внесении изменений и дополнений в Руководство по организации движения воздушных судов, спецавтотранспорта и средств механизации на аэродромах гражданской авиации".
 14. Вказівка Міністерства цивільної авіації СРСР від 01 березня 1989 року N 118/у "О внедрении комплексной программы и методики аварийно-спасательной подготовки экипажей гражданской авиации".

 

Начальник Відділу
авіаційного транспорту

Д. Кушпіль

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації