МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 17 січня 2019 року N 238

Про внесення Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 85 "Спортивна діяльність"

Відповідно до статті 49 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року N 220, Положення про Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 року N 766, Методичних рекомендацій щодо формування

кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16 грудня 2011 року N 547/1438, наказу Міністерства соціальної політики України від 29 грудня 2004 року N 336 "Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників", з метою забезпечення формування і здійснення послідовної державної гуманітарної політики, визначення нормативів кадрового забезпечення системи закладів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю наказую:

  1. Внести погоджені з Міністерством соціальної політики Зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників сфери фізичної культури і спорту, Випуск 85 "Спортивна діяльність", затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 28.10.2016 N 4080, що додаються.
  2. Українському центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" довести цей наказ до відома керівників системи закладів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю.
  3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

І. Жданов

 

Додаток
до наказу Мінмолодьспорту
17.01.2019 N 238

ЗМІНИ
до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників сфери фізичної культури і спорту, Випуск 85 "Спортивна діяльність"

Доповнити розділ "Тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. ін.)" новим пунктом такого змісту:

"Спеціалізація.

Тренер-лікар системи закладів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю. Керується чинним законодавством України у сфері фізичної культури і спорту, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, що визначають організацію діяльності працівників системи закладів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, в тому числі штатної команди національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю. Здійснює діяльність у межах компетенції відповідно до законодавства з застосуванням сучасних методів профілактики та діагностики. Здійснює систематичний контроль за станом здоров'я спортсменів з інвалідністю. Застосовує сучасні методи оцінки за функціональним станом організму спортсменів з інвалідністю та їхнім фізичним розвитком. Бере участь у медико-біологічному забезпеченні процесу підготовки спортсменів з інвалідністю до змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України, змагань регіонального та місцевого рівнів з виду (видів) спорту на відповідний рік, плануванні навчально-тренувального процесу та розробці індивідуальних планів підготовки з урахуванням рекомендацій Медико-соціальної експертної комісії щодо занять фізкультурно-спортивною реабілітацією. Застосовує заходи системи тренувань з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей функціонального стану організму спортсменів з інвалідністю. Проводить профілактичну роботу з відновлювальних та інших заходів зі збереження здоров'я спортсменів з інвалідністю під впливом фізичних і психологічних навантажень. Забезпечує проведення національної та бере участь у проведенні міжнародної спортивної класифікації спортсменів з інвалідністю. Здійснює забезпечення та надання домедичної допомоги, відновлювальних та інших заходів для збереження здоров'я спортсменів з інвалідністю у невідкладному стані. Планує та сприяє реалізації заходів щодо регулярного диспансерного обстеження спортсменів з інвалідністю, узагальнює матеріали цих спостережень для здійснення контролю за функціональним станом здоров'я спортсменів з інвалідністю. Співпрацює з медичними закладами та установами, що здійснюють медичне забезпечення спортсменів з інвалідністю за місцем їхнього проживання. Організовує раціональне та збалансоване харчування спортсменів з інвалідністю збірної команди, контролює дотримання санітарно-гігієнічних умов місць проведення тренувань, змагань, умов відпочинку. Здійснює нагляд за факторами попередження розвитку перенапруження та перетренованості спортсмена з інвалідністю під час фізичних навантажень. Застосовує сучасні методи комплексної оцінки рівня функціональної готовності спортсменів з інвалідністю до участі у змаганнях міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів. Інформує особистих тренерів, тренерів національної збірної команди про зміни функціонального стану та стану здоров'я спортсменів з інвалідністю з метою внесення відповідних коректив у заплановані обсяги тренувальних навантажень. Готує призначення для тренера-масажиста збірної команди та здійснює контроль за результатами його роботи. Веде встановлену обліково-звітну документацію. Здійснює нагляд за побічними реакціями організму на дію лікарських засобів. Вирішує питання тимчасового або постійного відсторонення спортсменів з інвалідністю від тренувань. Проводить роз'яснювальну роботу серед спортсменів з інвалідністю щодо недопущення використання заборонених препаратів і методів. Несе персональну відповідальність за порушення антидопінгового законодавства.

Повинен знати: законодавство України у сфері фізичної культури та спорту, інші законодавчі та нормативно-правові акти, що визначають організацію діяльності працівників системи закладів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", у тому числі штатної команди національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю; організаційні принципи спортивної медицини; положення Класифікаційного кодексу, методику проведення спортивної класифікації спортсменів з інвалідністю з видів спорту; основи сучасних методів діагностики та лікування основних захворювань органів та систем людини; основні методи, що застосовуються на домедичному етапі при різних критичних станах, зумовлених гострими захворюваннями, травмами та нещасними випадками; критерії допуску осіб з інвалідністю до занять фізичною культурою і спортом усіх вікових груп; механізми дії фізичного тренування на організм спортсмена з інвалідністю; методи організації антидопінгового і сексуального контролю, за особами з інвалідністю, які займаються фізичною культурою і спортом; загальні методи тестування у спортивній медицині; систему диспансеризації спортсменів з інвалідністю; психо-, фізіотерапевтичні та фармакологічні методи відновлення стану спортсменів з інвалідністю в умовах фізичного навантаження в процесі тренування і спортивних змагань; методи відновлювального масажу; основи раціонального харчування спортсменів з інвалідністю; правила оформлення відповідно до встановленої документації; передові інформаційні та інтернет технології; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом, методику її аналізу та узагальнення; порядок медичного та медико-біологічного забезпечення членів збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю; Всесвітній антидопінговий кодекс, міжнародні стандарти: заборонений список, санітарно-гігієнічні норми тощо.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра за напрямом підготовки "медицина", спеціальністю "лікувальна справа", спеціалізація за фахом "лікувальна фізкультура і спортивна медицина" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність відповідного сертифіката лікаря-спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 3 років.

Спеціалізація.

Тренер-масажист системи закладів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю. Здійснює заходи з реалізації системи тренувань спортсменів з інвалідністю з урахуванням індивідуальних особливостей та здібностей функціонального стану їхнього організму. Забезпечує збереження здоров'я та запобігання травмувань спортсменів з інвалідністю під час фізичних навантажень. Проводить за рекомендаціями тренера-лікаря спортивний, відновлювальний, лікувальний масаж спортсменів з інвалідністю під час їхньої підготовки та участі у спортивних заходах регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівня, несе персональну відповідальність за якість наданих послуг. Здійснює за рекомендаціями тренера-лікаря комплекс профілактичних та реабілітаційно-відновлювальних заходів з метою мінімізації наслідків спортивного травматизму спортсменів з інвалідністю з урахуванням нозологій та ступенів ураження спортсменів з інвалідністю. Бере участь у проведенні заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю за рекомендаціями тренера-реабілітолога. Аналізує роботу з вивчення функціонального стану здоров'я спортсменів з інвалідністю та ефективності проведених масажів. Вносить відповідні зміни та доповнення до методики масажу за погодженням з тренером-лікарем. Здійснює роботу щодо навчання та застосування методик самомасажу спортсменами з інвалідністю. Використовує традиційні та новітні засоби та методи масажу. Веде в установленому порядку встановлену обліково-звітну документацію. Проводить профілактичну та роз'яснювальну роботу серед спортсменів з інвалідністю щодо недопущення порушень антидопінгового законодавства. Бере участь у проведенні національної та проходженні міжнародної спортивної класифікації спортсменів з інвалідністю з видів спорту у разі необхідності. Бере участь з тренером-лікарем у розробці індивідуальних планів роботи щодо медико-біологічного забезпечення спортсменів з інвалідністю під час здійснення ними підготовки до участі у змаганнях та безпосередній участі в них.

Повинен знати: законодавство України у сфері фізичної культури та спорту, інші законодавчі та нормативно-правові акти, що визначають організацію діяльності працівників системи закладів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, у тому числі штатної команди національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю; основи законодавства про охорону здоров'я; Всесвітній антидопінговий кодекс; основи положення Класифікаційного кодексу; методику проведення спортивної класифікації спортсменів з видів спорту; методики, схеми та техніки призначення та проведення процедур спортивного, відновлювального та лікувального масажу, самомасажу; комплекс заходів фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю; основи анатомії та фізіології з урахуванням нозологій осіб з інвалідністю та ступеня їх ураження.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та напрямом підготовки "Медицина", спеціалізація за фахом "лікувальний масаж" або вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра за спеціальністю "Фізична культура і спорт" відповідної галузі знань. Періодичність курсів спеціального масажу, підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом не менше 1 року.".

 

Заступник Міністра
молоді та спорту України

М. Даневич


 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації