МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 26 квітня 2019 року N 2116

Про проведення перевірки стану правової роботи

Відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України від 11.01.2019 N 104 "Про здійснення перевірки стану правової роботи в 2019 році на підприємствах, в установах, що відносяться до сфери управління Мінмолодьспорту" наказую:

  1. Юридичному управлінню провести перевірку стану правової роботи в державній установі "Державний інститут сімейної та молодіжної політики" з 06 по 08 травня 2019 року за період з 12 липня 2018 року по 03 травня 2019 року згідно з переліком питань (додаток 1).
  2. Утворити комісію з перевірки стану правової роботи в державній установі "Державний інститут сімейної та молодіжної політики" у складі згідно з додатком 2.
  3. Державній установі "Державний інститут сімейної та молодіжної політики" забезпечити надання матеріалів та організаційне супроводження перевірки.
  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Державний секретар

О. Немчінов

 

Додаток 1
до наказу Мінмолодьспорту
26.04.2019 N 2116

ПЕРЕЛІК
питань, що виносяться на перевірку стану правової роботи в державній установі "Державний інститут сімейної та молодіжної політики"

N з/п

Питання, що є предметом перевірки

Документи та інші джерела інформації, що підлягають аналізу

1

2

3

З ПИТАНЬ ПРАВОВОЇ РОБОТИ

1

Організаційно-правові засади діяльності юридичної служби, її склад, підпорядкованість, завдання та обов'язки юридичної служби

Положення про юридичну службу (департамент, управління, відділ, сектор); наказ (розпорядження) про розподіл функціональних обов'язків між керівником об'єкта перевірки та його заступником(ами); штатний розпис об'єкта перевірки

Положення про юридичну службу, структурні підрозділи у складі юридичної служби. Посадові інструкції працівників юридичної служби

Планування роботи юридичної служби

2

Перевірка на відповідність законодавству проектів наказів (розпоряджень), що подаються на підпис керівника об'єкта перевірки, погодження (візування) їх юридичною службою, за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів

Накази (розпорядження), інші документи, що подаються на підпис керівника

3

Забезпечення юридичною службою правильного застосування норм трудового законодавства

Накази (розпорядження) з особового складу; особові справи працівників юридичної служби; матеріали щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності

4

Забезпечення юридичною службою дотримання законодавства, що визначає порядок відрядження працівників

Матеріали щодо відряджень (плани, доповідні записки, накази, журнали реєстрації тощо)

5

Організація юридичною службою роботи, пов'язаної з укладанням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів підприємства, а також погодження (візування) проектів договорів за наявності погодження (візування) керівників заінтересованих структурних підрозділів

Договори (контракти), додаткові угоди, журнали реєстрації договірних відносин, порядок укладення договорів тощо

6

Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників юридичної служби

Матеріали щодо проведення заходів з підвищення кваліфікації (семінари, методичні рекомендації тощо)

7

Регулювання трудових відносин

Колективний договір

З ПИТАНЬ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ВІДПОВІДНОГО ОРГАНУ В СУДАХ УКРАЇНИ

8

Робота з представництва інтересів підприємства в судах України

Положення про юридичну службу (департамент, управління, відділ, сектор), на яку покладено функції судової роботи; посадові інструкції працівників відповідної юридичної служби; довіреності на представництво інтересів підприємства в судах; документи, в яких ведеться облік справ та стану їх розгляду; матеріали судових справ; узагальнення розгляду справ за попередній період; порядок ведення претензійно-позовної роботи

  

Додаток 2
до наказу Мінмолодьспорту
26.04.2019 N 2116

СКЛАД
комісії з перевірки стану правової роботи в державній установі "Державний інститут сімейної та молодіжної політики"

Максименко
Юрій Йосипович

- заступник начальника юридичного управління - начальник відділу правової роботи, голова комісії

Член комісії:

Слободюк
Олена Іванівна

- головний спеціаліст відділу правової роботи юридичного управління

____________

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації