МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 02.05.2018 р. N 2.4-1054

Щодо питань штатних нормативів закладів дошкільної освіти

<...> Відповідно до частини першої статті 39 Закону України "Про дошкільну освіту" (далі - Закон) штатні розписи державних і комунальних закладів дошкільної освіти незалежно від підпорядкування і типу встановлюються відповідним органом управління освітою на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Згідно із частиною другою статті 34 Закону у закладі дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності діти забезпечуються постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цього навчального закладу або відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Тривалість роботи медичної сестри закладу дошкільної освіти згідно з наказом МОЗ N 319 від 2006 р. становить 38,5 год на тиждень.

У статті 57 Кодексу законів про працю України визначено, що час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності у відповідності із законодавством.

У пункті 44 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. N 305, зазначено, що керівник дошкільного навчального закладу затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом.

Враховуючи зазначене вище, директор, який здійснює керівництво закладом дошкільної освіти, повинен розподілити робочий час медичної сестри так, щоб забезпечити медичне обслуговування дітей, які перебувають у закладі.

Додатково повідомляємо, що Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 04.11.2010 р. N 1055 <...>.

Відповідно до пунктів 2, 3 зазначеного наказу керівникам дошкільних навчальних закладів надається право у разі виробничої необхідності змінювати штати або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для цього закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії персоналу (педагогічний, господарсько-обслуговуючий).

Крім того, у разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду навчальними закладами можуть бути введені додаткові посади.

 

Директор департаменту

Ю. Кононенко