МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 11.03.2021 р. N 1/9-131

Керівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти

Щодо документів вступників, які посвідчують особу та громадянство

До Міністерства освіти і науки надходять звернення неповнолітніх осіб (їх законних представників), які планують у 2021 році вступ на навчання до закладів вищої або фахової передвищої освіти України, але за своїми релігійними переконаннями відмовляються від отримання паспорта у вигляді картки, що містить безконтактний електронний носій, та проходять судову процедуру для отримання паспорта громадянина України у формі книжечки.

Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році та Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році передбачено, що вступник пред'являє оригінал документа (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство, як передбачено Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Згідно із Положенням про Державну міграційну службу України (далі - ДМС), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 360, ДМС є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, і який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Питання оформлення паспорта регулюються Порядком оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. N 302 (далі - Порядок 302). Пунктом 3 Порядку 302 визначено, що кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов'язаний отримати паспорт громадянина України.

Паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій. Водночас Порядком 302 передбачається, що ДМС до законодавчого врегулювання питання завершення оформлення та видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року здійснює оформлення та видачу таких паспортів у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ, громадянам України, щодо яких прийнято рішення суду, яке набрало законної сили, про зобов'язання Державної міграційної служби оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року.

За інформацією, наданою Державною міграційною службою України щодо врегулювання питання вступу в 2021 році до закладів вищої та фахової передвищої освіти осіб, які є громадянами України, але через свої релігійні переконання відмовляються від отримання паспорта громадянина України, що містить безконтактний електронний носій (лист Державної міграційної служби від 05.03.2021 N 6.1-1618/3.1-21), з метою недопущення порушення прав дітей на освіту, ухвалено рішення, що для вступу у 2021 році особи, які відмовились отримувати паспорт у вигляді картки, подають особисто:

- заяву на ім'я керівника закладу вищої або фахової передвищої освіти про дозвіл на подання свідоцтва про народження та листа територіального підрозділу Державної міграційної служби з інформацією про належність особи до громадянства України замість документа, що посвідчує особу і громадянство відповідно до статті 13 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";

- свідоцтво про народження;

- лист територіального підрозділу Державної міграційної служби з інформацією про належність особи до громадянства України;

- заяву на ім'я керівника закладу вищої або фахової передвищої освіти в довільній формі про те, що вони поінформовані щодо неможливість без отримання документа, який посвідчує особу і громадянство, реалізувати право на отримання:

- стипендії;

- студентського квитка;

- документа про здобуту освіту.

 

Заступник Міністра з
питань європейської інтеграції

Андрій ВІТРЕНКО