МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
21.06.2019 N 873

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 липня 2019 р. за N 783/33754

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року N 414

Відповідно до абзацу другого підпункту 10 пункту 2 розділу I Закону України 06 вересня 2018 року N 2541-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх

послуг", пункту 33 розділу I Закону України 22 листопада 2018 року N 2621-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", абзацу третього пункту 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року N 88 (зі змінами), та з метою забезпечення осіб з особливими потребами спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку, допоміжними засобами для навчання дітей з особливими освітніми потребами в усіх типах закладів освіти

НАКАЗУЮ:

 1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року N 414 "Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 травня 2018 року за N 582/32034, такі зміни:

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:

"Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти, що додається.".

 1. Затвердити Зміни до Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року N 414, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 травня 2018 року за N 582/32034, що додаються.
 2. Директорату інклюзивної та позашкільної освіти (Хіврич В. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.
 3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І. А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.
 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2019 року N 423 "Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2019 року за N 403/33374.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра.
 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Т. в. о. Міністра

П. Хобзей

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконавчий директор Громадської
спілки "Всеукраїнське громадське
об'єднання "Національна Асамблея
людей з інвалідністю України"

Н. Скрипка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
21 червня 2019 року N 873

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 липня 2019 р. за N 783/33754

Зміни
до
Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти

 1. Заголовок Типового переліку викласти в такій редакції:

"Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти".

 1. У розділі I:

1) у пункті 1:

після підпункту 1.5 доповнити новими підпунктами 1.51, 1.52 такого змісту:

"

 

1.51. Ламінатор формату А4 (216 х 303):
призначення - обробка друкованих матеріалів для їх тривалого використання

 

1.52. Різак для паперу (А4):
призначення - підготовка навчальних роздаткових матеріалів

";

у підпункті 1.6:

слова "призначення - функціональна заміна стандартної комп'ютерної клавіатури" замінити словами "призначення - для забезпечення доступу до інформації особи з порушенням зору";

слова (JAWS for Windos, NVDA) виключити;

підпункт 1.7 викласти в такій редакції:

"

 

1.7. Брайлівський дисплей:
Призначення - для вводу/виводу текстової інформації рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, для читання тексту рельєфно-крапковим шрифтом Брайля на/з такі (таких) електронні(их) пристрої(їв), як комп'ютер, ноутбук, планшет, смартфон для індивідуального використання;
вимоги:
рядок Брайля для читання тексту рельєфно-крапковим шрифтом Брайля; рядок Брайля 6- або 8-крапковий; клавіатура Брайля 6- або 8-крапкова для введення інформації рельєфно-крапковим шрифтом Брайля; функціональні клавіші навігації; підключення до електронних пристроїв (комп'ютерів, ноутбуків, смартфонів тощо)

";

у пункті 1.10 слова "Piaf, Zyfuse" виключити;

у пункті 1.11 слово "Sara" виключити;

2) пункт 2 доповнити новими підпунктами такого змісту:

"

 

2.3. Інтерактивна підлога:
призначення - демонстрація зображень, організація інтерактивного ігрового простору

 

2.4. Фланелеграф для фронтальної та індивідуальної роботи:
призначення - демонстрація дидактичних посібників згідно з планом заняття

".

 1. У розділі II:

1) пункт 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"

 

1.101. Комп'ютерний слухо-мовленнєвий комплекс:
призначення - для проведення індивідуальних та фронтальних занять з корекції слуху та мовлення, розвитку мовлення та формування навичок вимовляння звуків тощо

";

2) пункт 5 доповнити новими підпунктами такого змісту:

"

 

5.6. Спеціалізовані комп'ютерні програми для розвитку зорових функцій, формування навичок орієнтування у просторі:
призначення - коригування амбліопії, короткозорості, косоокості, стимуляція зорового сприймання, тренування та зміцнення окорухових м'язів, зняття спазмів акомодації, покращення кровообігу очей

 

5.7. Комп'ютерні програми навчального призначення:
призначення - забезпечення розвитку мислення, збагачення активного словникового запасу словами певних лексичних тем;
вимоги:
вивчення і закріплення знань про кольори, форму, розмір, будову предметів, об'єкти довкілля тощо

 

5.8. Комп'ютерні логопедичні програми для корекційної роботи: призначення - забезпечення корекції загального недорозвитку мовлення у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку, проведення артикуляційної гімнастики, формування звуковимови, фонематичного сприймання, лексико-граматичної будови, зв'язного мовлення, збагачення словника тощо;
вимоги:
можливість ефективно працювати над формуванням просодичних компонентів мовлення, правильної вимови звуків, фонематичних процесів, лексико-граматичних засобів мовлення

 

5.9. Комп'ютерні логопедичні тренажери для закріплення правильної вимови:
призначення - забезпечення корекції мовлення дітей;
вимоги:
модуль підготовки до користування комп'ютером; опанування клавіатури; мікрофона, "миші".

".

 1. Доповнити Типовий перелік новим розділом такого змісту:

"

II1. Засоби корекції ігрової діяльності осіб з особливими освітніми потребами різного віку та з різними порушеннями психофізичного розвитку

1. Дидактичні матеріали для розвитку ігрової діяльності

1.1. Ігри для дітей раннього віку:
призначення - забезпечення розвитку мислення, уяви, моторики, зміцнення фізичних сил, зняття емоційної напруги;
вимоги:
кубики, м'ячі, піраміди, кільця, сортери, втулки, вкладки, розбірні іграшки тощо; посібники для розвитку дрібної моторики (іграшки для нанизування, шнурування, загвинчування, зав'язування, наліплювання деталей)

 

1.2. Розвивальні ігри:
призначення - забезпечення розвитку мислення, уяви, мови, сприяння розширенню загального світогляду дітей, розвиток кмітливості;
вимоги:
"Рибалки" (на магнітах), магнітна ферма, пазли, парні картинки, розрізні картинки (2 - 8 частин), кубики для складання предметних і сюжетних зображень (з 4 - 12 кубиків), кубики Кооса, кубики Монтесорі, кубики зі складами та окремими літерами; мозаїка (кнопкова, геометрична, орнаментальна), лото, доміно, маршрутні ігри, ігри-лабіринти, кольорові палички Кюїзенера тощо

 

1.3. Ляльки, відповідні атрибути:
Призначення - ознайомлення з призначенням різних предметів, сприяння розширенню загального світогляду дітей, розвиток мислення, уяви, мови;
вимоги:
ляльки, зокрема немовлята, однолітки (образ дитини дошкільного віку; хлопчик і дівчинка); дорослі; літературний персонаж в національному українському одязі (хлопчик, дівчинка); різнонаціональні ляльки (хлопчик, дівчинка) тощо;
предмети лялькового вжитку (постільна білизна та одяг, посуд, меблі, санчата, коляска, гойдалка, галантерея; побутова техніка та засоби зв'язку тощо);
муляжі, макети грошей;
продукти харчування (хлібо-булочні, м'ясо-молочні, кондитерські, овочі, фрукти, бакалія тощо)

 

1.4. Обладнання й атрибути для рольової творчої гри:
призначення - ознайомлення з призначенням різних предметів, сприяння розширенню загального світогляду дітей, розвиток мислення, уяви, мови;
вимоги:
"Кухня", "Магазин", "Перукарня", "Лікарня", "Вулиця", "Майстерня" (ігровий куточок, ігрові набори, відповідні інструменти) тощо

 

1.5. Моделі предметів навколишнього світу:
призначення - для занять з розвитку мовлення, ознайомлення з навколишнім середовищем, формування комунікації, навчання ігрової діяльності;
вимоги:
"Будинок", "Меблі", "Свійські тварини", "Дикі звірі", "Свійські птахи", "Дикі птахи", "Тварини різних широт", "Зоопарк", "Плазуни", "Риби", "Комахи" тощо; муляжі овочів та фруктів, грибів та ягід, плодів дерев та кущів; ляльки (немовлята, однолітки - образ дитини дошкільного віку; хлопчик і дівчинка, сім'я тощо); зразки посуду

 

1.6. Конструкторсько-будівельні іграшки:
призначення - для конструктивної діяльності під час занять та вільної гри;
вимоги:
кубики для складання предметних і сюжетних зображень; будівельний матеріал з дерева - об'ємні фігури різного кольору; пластмасові конструктори; об'ємні пазли різної форми (решітка, реп'ях); "Конструктор-механік"; куб Лінка для розвитку тактильної чутливості та покращення зорово-моторної координації (конструктор із дерев'яних фігур; кубики з пофарбованими в різні кольори гранями)

 

1.7. Іграшковий транспорт, атрибути:
призначення - ознайомлення з призначенням різних предметів, сприяння розширенню загального кругозору дітей, розвиток мислення, уяви, мови;
вимоги:
машинки різного розміру і призначення (вантажівка, кран, сміттєвіз, швидка допомога тощо); механічні/інерційні іграшки, заводні машини, трек для машин, гараж тощо

 

1.8. М'яконабивні іграшки різного розміру і виду:
призначення - ознайомлення з призначенням різних предметів, сприяння розширенню загального кругозору дітей, зняттю емоційної напруги, розвиток мислення, уяви, мови;
вимоги:
м'яконабивні іграшки різного розміру і виду; м'яконабивні розвивальні іграшки із застібками, ґудзиками, шнурівками тощо

 

1.9. Іграшкові інструменти:
призначення - розвиток причинно-наслідкових зв'язків, слухового сприймання й уваги, пам'яті, зняття емоційної напруги;
вимоги:
музичні інструменти, зокрема металофон, ксилофон, барабан, бубон, маракаси, трикутник, сопілка, гітара, піаніно дитяче тощо

 

1.10. Приладдя для малювання:
призначення - розвиток художніх здібностей, уяви, просторових уявлень, зняття емоційної напруги;
вимоги:
приладдя для творчості, зокрема мольберт, фарби, пензлі, фломастери, набори кольорових ручок та олівців, розфарбовки тощо

 

1.11. Обладнання для театралізованої діяльності:
призначення - розвиток мовлення, уяви, пам'яті, зняття емоційної напруги;
вимоги:
набори різного типу, зокрема персонажі художніх творів у вигляді пальчикового, тіньового, настільного театру; ляльки бі-ба-бо; ляльки-маріонетки; ляльки-рукавички; іграшки-саморобки; театр рукавичок; тіньовий театр; пальчиковий театр; театр іграшок; площинний театр; деталі одягу для театралізованої діяльності; маски; ширма тощо

 

1.12. Розвивальні ігри для сюжетної, рольової гри:
призначення - формування навичок ігрової діяльності, забезпечення проведення дидактичних занять, розвитку мовлення, мислення, комунікації;
вимоги:
набори для сюжетної гри, набори для рольової гри, лото предметне з різних лексичних тем тощо

 

1.13. Демонстраційний матеріал:
призначення - доформування навичок ігрової діяльності, гри по черзі, співпраці, забезпечення проведення дидактичних занять, розвитку мовлення, уяви, мислення, комунікації;
вимоги:
набори настільних ігор, зокрема "Родина", "Дитячий садок", "День Народження", "Новий Рік", "Свято Святого Миколая", "Мамине свято", "Розпорядок дня", "Загартування, предмети гігієни, процедури", "Народознавство", "Державна символіка України", "Види мистецтв (музичне, хореографічне, театральне, літературне, образотворче (скульптура, кіно, живопис, архітектура тощо)", "Професії", "Підприємства (промислові, сільськогосподарські, транспортні тощо) та установи (освітні, медичні, культурні, спортивні, фінансові, торгівельні)", "Що із чого і як виготовляється", "Основи здоров'я", "Зовнішній вигляд людини та органи сприйняття", "Види спорту та спортивні знаряддя", "Міміка та жести, емоції та почуття", "Вчинки людей, правила культурної поведінки", "Права дитини", "Правила безпечної поведінки у довкіллі (вдома, на вулиці та дорогах, у лісі, біля водойми, протипожежна, газова безпека, поводження з електричними приладами, поводження з отруйними речовинами, поводження з тваринами та рослинами, незнайомими людьми тощо)

 

1.14. Спортивне знаряддя:
призначення - забезпечення загального фізичного розвитку, підвищення спритності та витривалості, фізичної та емоційної розрядки;
вимоги:
м'ячі, скакалки, фітболи, обручі, скраклі, кеглі тощо

 

1.15. Ігри на друкованій основі:
призначення - забезпечення формування та розвитку комунікацій, мислення, уяви тощо;
вимоги:
ігри на друкованій основі різної тематики (поле, кубики, фішки тощо)

".

 1. У розділі IV:

1) у пункті 2:

цифру та слова "2. Засоби для сенсомоторної інтеграції, корекції когнітивної сфери (передусім для дітей з розладами аутистичного спектра й синдромом гіперактивності та дефіцитом уваги)" замінити цифрою та словами "2. Засоби для сенсомоторної інтеграції, корекції когнітивної сфери (зокрема для осіб з розладами аутистичного спектра й синдромом гіперактивності та дефіцитом уваги)";

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

"

 

2.4. Набори зображень для вивчення кольорів та форм, посібники на засвоєння сенсорних еталонів (колір, форма, величина):
призначення - вивчення кольорів, форм, розвиток навичок сортування та розрізнення кольорів і форм, забезпечення проведення дидактичних занять, розвитку мовлення, мислення, комунікації;
вимоги:
набори зображень (кольори та форми), набори предметів (кольори та форми), набір карток із зображеннями для сортування за ознаками з основою на липучках, моделі площинні (кольори, форми, розміри, мозаїка); моделі об'ємні (піраміда різнокольорова - нанизування на конус та паличку), нанизувальні фігури (різні за кольором, формою, розміром) тощо

 

2.5. Книжки, посібники для засвоєння понять "однакове - різне", категорій; із сюжетною тематикою тощо:
призначення - розвиток навичок розрізнення та найменування предметів, навичок читання, забезпечення проведення дидактичних занять, розвитку мовлення, мислення, комунікації;
вимоги:
книги за категоріями і тематикою, пари друкованих карток з різних лексичних тем (іграшки, їжа, предмети навколишнього середовища, посуд, одяг, частини тіла, транспорт, тварини, рослини, овочі, фрукти); пари об'ємних моделей (фігурки тварин, посуд, овочі, фрукти тощо, набори карток із зображеннями предметів/дій/ознак, набори предметів/фігур за категоріями, набори карток із зображеннями для сортування на липучках, основа для сортування тощо)

 

2.6. Посібники на засвоєння понять "частина - ціле":
призначення - проведення дидактичних занять, розвитку мовлення, мислення;
вимоги:
картки для складання цілого зображення з половинок, з більшої кількості частин тощо

 

2.7. Набори "Зорове сприйняття" різного рівня складності:
призначення - розвиток візуального сприйняття, формування навичок сортування за кольорами та формами, візуального зіставлення за зразком, формування цілісного зображення з частин, побудова 3D моделі за зображеним зразком;
вимоги:
різнокольорові контейнери, ідентичні предмети за формою, кольором, рамки-вкладиші, пазли, розрізані картки із зображеннями, візуальні послідовності/ланцюжок поведінки тощо

 

2.8. Набори для сенсорної гри, спортивно-ігрові набори:
призначення - розвиток тактильного відчуття, зорового, нюхового, смакового, слухового сприйняття, сенсорної інтеграції; фізичний розвиток, вдосконалення рухових здібностей, розвиток м'язової та кісткової систем, координації рухів, пропріоцептивних відчуттів, мозочкова стимуляція;
вимоги:
набори різноманітного наповнення, зокрема іграшки, предмети для гри, шведська стінка, степ-платформа, координаційна драбинка, балансувальні подушки, м'ячі гімнастичні (фітбол), балансувальна лава, балансувальна дошка з дерева, м'яч, виготовлений з вінілу, тощо

 

2.9. Сенсорна (чуттєва) розвивальна коробка:
призначення - розвиток збережених аналізаторів, вміння діяти на полісенсорній основі, формування обстежувальних дій;
вимоги:
пластиковий короб-валіза з:
наборами предметів з різного матеріалу (дерев'яні, металеві, пластикові, паперові, гумові, поролонові, з тканини тощо);
наборами предметів з різною фактурою поверхні (гладенька, шорстка, ребриста, колюча);
температурними та нюховими пляшечками;
природними матеріалами;
звуковими предметами (свищики, брязкальця, маракаси, кубики М. Зайцева з наповнювачами тощо);
ваговими кульками, предметами різної ваги;
тактильні дощечки, лото з тактильних матеріалів

 

2.10. Дидактичні настільні ігри:
призначення - розвиток навичок розрізнення та найменування місцеположення предметів, ознак предметів, вивчення емоцій, соціальних навичок, професій та їх функцій забезпечення проведення дидактичних занять, розвитку мовлення, мислення, комунікації;
вимоги:
набори карток із зображенням місцеположення предметів /людей/тварин, із зображенням ознак предметів (зокрема на липучках), із зображенням емоцій, "Ознайомлення із суспільним життям", "Ознайомлення з довкіллям", "Мовленнєвий розвиток", "Логіко-математичний розвиток" тощо

 

2.11. Роздатковий матеріал, набори мотиваційних предметів (зокрема для корекції небажаної поведінки):
призначення - розвиток навичок комунікації, співпраці, візуальні стратегії для формування навичок корекції небажаної поведінки, забезпечення проведення дидактичних занять, розвитку мовлення, мислення, комунікації;
вимоги:
візуальні розклади для вивчення ланцюжка, таймери (візуальний, електронний, планшети з жетонами, наклейки, штампи тощо)

 

2.12. Дидактичні матеріали для розвитку логічного мислення: призначення - розвиток асоціативного мислення, навичок аналізу та синтезу, сортування за функціями, категоріями та ознаками;
вимоги:
набори карток із зображеннями асоціативних предметів, предмети з асоціаціями, набори карток із зображеннями характерних ознак предметів, картки із зміненими частинами зображення

 

2.13. Дидактичні матеріали для вивчення професій та їх функцій: призначення - формування уявлення про професії, розвиток навичок розрізнення та найменування;
вимоги:
набори карток із зображенням професій людей та їх функцій, набори предметів-фігурок професій і людей та їх функцій, набори карток із зображеннями для сортування за функціями/характеристиками професій

 

2.14. Дидактичні матеріали для вивчення складу числа з додатковими аксесуарами:
призначення - вивчення складу числа та основних математичних понять; тактильна стимуляція;
вимоги:
посібник, математичні ігри; табличка з отворами від 1 до 5 - 10 одиниць кожного виду; табличка з отворами від 6 до 9 - 5 одиниць кожного виду, табличка з отворами 10 - 10 одиниць. Додаткові аксесуари - за потреби: дошка з виступами, що відповідають розмірам отворів у табличках; накладні картинки з машинами, тваринами та зі складом числа паперові з отворами, що відповідають розмірам виступів на дошці; короткі трубочки, що щільно установлюються на виступи дошки та отвори табличок; ваги; гральні кості із зображенням цифр тощо

 

2.15. Іграшки з розвитку дихальних функцій:
призначення - забезпечення проведення логопедичних занять, тренування дихання;
вимоги:
вітрячки, свищики, іграшки для стимулювання звуконаслідувань тощо
2.16. Спеціальні логопедичні іграшки:
призначення - покращення якості та підвищення ефективності виконання артикуляційних вправ, полегшення засвоєння дітьми навчального матеріалу

 

2.17. Лінійки для звукового аналізу:
призначення - виконання звукового аналізу різного рівня

 

2.18. Набори схем звукового, складового, синтаксичного аналізу:
призначення - формування звукового, складового, синтаксичного аналізу різного рівня

 

2.19. Дидактичні та методичні матеріали:
Призначення - формування фонематичних процесів, обстеження мовлення, уваги, пам'яті, мислення (2 - 6 років), забезпечення розвитку мислення, мовлення, комунікації тощо;
вимоги:
формування фонематичних процесів; формування звуковимови; магнітні геометричні фігури; предметні картинки за лексичними темами тощо для обстеження мовлення, уваги, пам'яті, мислення (2 - 6 років) тощо

 

2.20. Наочні посібники:
призначення - забезпечення розвитку мислення, мовлення, комунікації тощо;
вимоги:
посібники за лексичними темами; з розвитку граматичних категорій (рід, число, відмінок, словотворення); з розвитку зв'язного мовлення (сюжетні картинки, їх серії); набори профілів звуків; комплекти репродукцій картин для розгляду дітьми та складання описових розповідей тощо

";

2) у пункті 3:

доповнити новими підпунктами такого змісту:

"

 

3.11. Друковані таблиці для формування та розвитку мовлення, матеріали з використання засобів альтернативної комунікації:
призначення - розвиток просторового та логічного мислення.
вимоги:
матеріали з використання засобів альтернативної комунікації (картки, таблиці, книжки, робочі зошити, настільні ігри, кубики, інші дидактичні матеріали тощо)

 

3.12. Комунікативні картки PECS:
призначення - використання як допоміжного методу комунікації для дітей, які мають складнощі з комунікативною функцією мовлення (передусім для дітей з розладами аутистичного спектра);
вимоги:
наявність системи карток, альбому, липкої стрічки; поетапне формування комунікативних навичок у дітей

 

3.13. Засоби альтернативної комунікації та інші матеріали, комунікативні картки із символами альтернативної комунікації та інші матеріали, які містять символи альтернативної комунікації, зокрема посібники, інші друковані видання та матеріали (книжки, настільні ігри, плакати, ігрові альбоми, інші матеріали);
призначення - використання як допоміжного методу комунікації для дітей, що мають складнощі з комунікативною функцією мовлення (передусім для дітей з розладами аутистичного спектра); для навчання читанню; заміни способу комунікації для немовленнєвих дітей; способу взаємодії з оточуючими; інше;
вимоги:
наявність візуальної інформації у вигляді карток, символів, альбомів, липкої стрічки тощо

";

в абзацах сьомому, восьмому пункту 3.7 слово "велкро" виключити.

 1. У розділі V:

1) назву розділу викласти у такій редакції:

"V. Обладнання для забезпечення корекції мовленнєвої сфери осіб з особливими освітніми потребами, в тому числі з тяжкими порушеннями мовлення";

2) у пункті 2 цифру та слова "2. Комплекти логопедичних інструментів для постановки звуків" замінити цифрою та словами "2. Обладнання та інструменти для розвитку мовленнєвої сфери";

підпункт 2.11 виключити;

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

"

 

2.11. Електромасажер для логопедичного масажу:
призначення - проведення логопедичного масажу та підготовки артикуляційних м'язів ротової порожнини до занять з логопедом

 

2.12. Апарат для корекції заїкання:
призначення - забезпечення корекції заїкання у дітей різних вікових груп

 

2.13. Набір вібраційного язикового моторного інструменту:
призначення - тренування м'язів язика, удосконалення навичок мовленнєвої моторики

 

2.14. Витратні матеріали для користування зондами:
призначення - стерилізація інструментів індивідуального призначення. вимоги:
спиртові серветки, бокси для стерилізації зондів

".

 1. Підпункт 1.3 пункту 1 розділу VI після слів "побудова власного тексту за опорними словами, ілюстраціями, відеоматеріалами;" доповнити словами "символами альтернативної комунікації;".
 2. У розділі VII:

1) підпункт 1.7 пункту 1 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.8 - 1.19 вважати підпунктами 1.7 - 1.18;

2) абзац дванадцятий підпункту 3.1 пункту 3 викласти в такій редакції:

"операційна система з програми мовленнєвого доступу до інформації;".

 1. У розділі VIII:

1) пункт 5 доповнити новими підпунктами такого змісту:

"

 

5.17. Прилади для відтворення звуків:
призначення - для відтворення текстових та аудіофайлів різних форматів, здійснення звукозапису тощо;
вимоги:
програмні апаратні засоби синтезу мови, тифломагнітола, плеєр, годинники ("які говорять") тощо

 

5.18. Пов'язки для виключення зору:
призначення - для виправляння збережених аналізаторів з виключеним зором;
вимоги:
чорні або кольорові пов'язки з м'якої бавовняної тканини

 

5.19. Окуляри з зеленим склом:
призначення - для зняття зорової астенопії;
вимоги:
пластикова оправа, зелене скло

";

2) у пункті 6:

у підпункт 6.2 викласти у такій редакції:

"

 

6.2. Конструктор:
призначення - забезпечення планування та послідовності виконання завдання, розвитку дрібної моторики, просторових уявлень, навичок комунікації, мислення, моделювання ситуацій (для індивідуальної та парної роботи);
вимоги:
тематичні набори (ферма, місто, дикі тварини, космос, історія, цікава математика, цифрові лабораторії з фізики, хімії, біології, географії, фізіології, екології)

";

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

"

 

6.4. Рухові модулі "сканер-сфера":
призначення - формування навичок простежування за предметами, що рухаються, та за рухами власних рук, формування вміння фіксувати зір на зоровому стимулі, не втрачаючи його з поля зору, розвиток системи "рука-око", удосконалення зорово-просторової орієнтації, розширення поля зору;
вимоги:
закріплені на стелі або стіні кулі різного розміру, які рухаються у вертикальній та горизонтальній площині; на кулях розміщені фіксовані або змінні зображення предметів, літер, цифр тощо

 

6.5. Зорові маршрути за системою В. Ф. Базарного:
призначення - для занять із зорової астенопії, поліпшення гемодинаміки очей, розвитку простежувальної функції очей;
вимоги:
зорові траєкторії на стіні та стелі

 

6.6. Посібник "Моталочки":
призначення - розвиток системи "рука-око", дрібних м'язів руки та ока, координованості рухів, формування вміння діяти руками під контролем зору;
вимоги:
набір предметів, зокрема клубочки, палички, котушки, трубочки, із закріпленими на них стрічками, нитками, шнурками, мотузочками різної товщини, кольору та фактури тощо

 

6.7. Набір геометричних фігур:
призначення - розвиток великої моторики, гнучкості кисті, просторового уявлення; координації рухів; вивчення геометричних тіл, фігури квадрата, круга, прямокутника та використання у проведенні занять з навчання грамоті осіб з порушенням зору (літери та звуки);
вимоги:
матеріал - ударостійкий пластик, шліфоване дерево;
розмір - від 3 см та більше.

".

 1. У розділі IX:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"XI. Обладнання для ресурсної кімнати*";

2) у пункті 1:

підпункт 1.1 викласти в такій редакції:

"

 

"1.1. Меблі:
шафа комбінована - 1 шт.;
шафа - 2 шт.;
пенал кухонний - 2 шт.;
секція кухонна з мийкою - 1 шт.;
секція кухонна нижня - 2 шт.;
секція кухонна верхня - 3 шт.;
стіл для приймання їжі - 2 шт.;
стіл учнівський - 4 шт.;
комплект кухонний (стільниця - 1 шт.; робоча панель кухонна - 1 шт.);
тумба для технічних засобів навчання - 1 шт.;
стільці учнівські - 8 шт.;
крісло-груша - 2 шт.

";

підпункт 1.3 викласти в такій редакції:

"

 

1.3. Додаткове обладнання:
м'яч-фітбол - 2 шт.;
килимок-пазл - 2 шт.;
килим для організації ігрової діяльності дітей - 1 шт.;
іграшки дитячі, конструктори;
комплект терапевтичних м'ячиків;
дошки для повзання та катання;
батут;
обладнання для піскової терапії (стіл для ігор з піском та водою, піддони для піску, дерев'яна пісочниця на ніжках, підсвічення, кінетичний пісок різного кольору, пісок для піскової терапії, дрібні іграшки з різних класифікаційних груп);
література;
канцтовари тощо.
Приміщення ресурсної кімнати може бути поділено за допомогою стаціонарної або мобільної перегородки на дві зони - навчально-пізнавальну та ігрову. У навчально-пізнавальній зоні може здійснюватися процес навчання дітей з особливими освітніми потребами у групах або індивідуально. В ігровій зоні створюється простір, який сприятиме покращенню психоемоційного стану дітей, зниженню у них тривожності, агресії, нервового збудження тощо.
* Для оснащення ресурсної кімнати може використовуватись обладнання з усіх розділів цього Типового переліку

".

 1. У тексті Типового переліку слово "дітей" в усіх відмінках замінити словом "осіб" у відповідних відмінках.

 

Т. в. о. генерального директора

Л. Самсонова


 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації