МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
21.11.2019 N 1452

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 лютого 2020 р. за N 114/34397

Про затвердження Положення про особливості користування гуртожитками закладів фахової передвищої та вищої освіти

На виконання пункту 8 частини першої статті 62 Закону України "Про вищу освіту", пункту 8 частини першої статті 54 Закону України "Про фахову передвищу освіту" та абзацу третього пункту 1 Примірного положення про користування гуртожитками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року N 498,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про особливості користування гуртожитками закладів фахової передвищої та вищої освіти, що додається.
 2. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О. І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стадного Є. А.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Г. Новосад

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. Мірошніченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
21 листопада 2019 року N 1452

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 лютого 2020 р. за N 114/34397

Положення про особливості користування гуртожитками закладів фахової передвищої та вищої освіти

 1. Загальні положення
 2. Це Положення поширюється на заклади фахової передвищої, вищої освіти незалежно від форми власності та підпорядкування, відокремлені структурні підрозділи закладів освіти (далі - заклади освіти), крім закладів вищої духовної освіти, вищих військових навчальних закладів (закладів фахової передвищої військової освіти, закладів фахової передвищої освіти із специфічними умовами навчання, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, та визначає механізм забезпечення гуртожитками здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, особливості використання гуртожитків закладів освіти, зокрема порядок надання, поселення та користування жилою площею, жилими та іншими приміщеннями гуртожитку та умови проживання.

Гуртожиток закладу освіти є частиною його цілісного майнового комплексу, керівництво яким здійснює керівник такого закладу.

 1. Відповідно до цього Положення та Примірного положення про користування гуртожитками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року N 498, заклад освіти розробляє власне положення про користування гуртожитком закладу освіти (далі - Положення про користування гуртожитком), яке затверджує керівник закладу освіти за погодженням з органами студентського самоврядування.

Положення про користування гуртожитком не може звужувати права та встановлювати додаткові обов'язки для мешканців гуртожитків закладів освіти, визначені цим Положенням, і є обов'язковим для здобувачів освіти та інших мешканців, які проживають у гуртожитку.

 1. Проживання у гуртожитку закладу освіти
 2. Гуртожитки закладів освіти використовуються для проживання здобувачів вищої та фахової передвищої освіти під час навчання у закладі освіти за очною (денною), заочною формою здобуття освіти, які не мають постійного місця проживання за місцем розташування закладу освіти.
 3. У гуртожитках закладу освіти можуть проживати:

1) здобувачі освіти за заочною формою здобуття освіти за потреби виконання компонентів навчального плану, що передбачають особисту присутність здобувача освіти у закладі освіти;

2) здобувачі фахової передвищої, вищої освіти, які здобувають освіту за очною (денною), заочною формою в іншому закладі освіти, що не має місць (або їх недостатньо) для проживання здобувачів освіти у власних гуртожитках;

3) сім'я, що складається зі здобувачів освіти одного чи різних закладів освіти;

4) вступники під час проведення вступних випробувань з інших населених пунктів, у тому числі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності у них місця проживання за місцезнаходженням закладу освіти;

5) за умови повного забезпечення здобувачів освіти певного закладу освіти жилою площею у гуртожитку можуть проживати працівники закладу освіти та інші громадяни.

 1. Заклад освіти як гуртожиток для проживання осіб може використовувати спеціально збудовані або облаштовані для цього жилі будинки, орендовані жилі будинки.

Не допускається проживання у підвалах, мансардах, цокольних поверхах, а також у жилих приміщеннях, непридатних для проживання.

Усі приміщення гуртожитку мають використовуватися за їх функціональним призначенням.

Гуртожитки певного закладу освіти можуть бути об'єднані в студентське містечко.

 1. Жила площа у гуртожитку закладу освіти надається:

у вигляді окремого ліжко-місця за спільного проживання одиноких осіб однієї статі;

окремого жилого приміщення для відокремленого проживання однієї особи або сім'ї.

Розмір жилої площі визначається Примірним положенням про користування гуртожитками, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року N 498, та нормативно-технічними документами.

 1. Адміністрація гуртожитку закладу освіти зобов'язана забезпечити у гуртожитку належні умови для проживання, самостійної роботи, відпочинку, заняття фізичною культурою і спортом, а також дотримання відповідних санітарно-гігієнічних норм і правил, проведення поточного та капітального ремонтів приміщень й обладнання, а також створити умови для користування гуртожитком осіб з особливими потребами та маломобільними групами населення.

Права й обов'язки працівників гуртожитків закладу освіти визначаються їх посадовими інструкціями.

 1. Заклади освіти оприлюднюють на своїх вебсайтах:

інформацію про наявність гуртожитків, наявність вільних місць у гуртожитках, розмір плати за проживання у них, у тому числі у разі надання жилих приміщень підвищеного рівня комфортності;

Положення про користування гуртожитком;

зразок договору найму жилого приміщення гуртожитку.

III. Надання жилої площі у гуртожитку закладу освіти

 1. Для одержання в користування жилого приміщення у гуртожитку закладу освіти на поточний навчальний рік особа подає заяву на ім'я керівника закладу освіти.
 2. Рішення про надання особі жилої площі у гуртожитку приймає керівник закладу освіти за погодженням з органами студентського самоврядування закладу освіти.

Для організації надання жилої площі у гуртожитках закладів освіти керівник закладу освіти може створювати відповідні робочі органи закладу освіти, до складу яких мають обов'язково входити представники органів студентського самоврядування.

У разі прийняття рішення щодо надання особі жилої площі в гуртожитку адміністрація закладу освіти видає такій особі ордер на жилу площу в гуртожитку (далі - ордер) встановленої форми з одночасним укладанням з нею договору найму жилого приміщення в гуртожитку.

Приміщення гуртожитків під час канікул можуть надаватись у користування відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 796.

 1. Надання жилої площі у гуртожитку закладу освіти у вигляді окремого ліжко-місця відбувається з урахуванням статі особи, а також може здійснюватися з урахуванням навчання здобувачів освіти на одному факультеті (відділенні, курсі).
 2. Черговість надання жилої площі у гуртожитку закладу освіти, у тому числі право на першочергове забезпечення осіб пільгових категорій, встановлюється відповідно до вимог законодавства.
 3. Поселення до гуртожитку здійснюється на підставі ордера та документа, що посвідчує особу.

Ордер зберігається у особи, якій він виданий, протягом усього строку її проживання у гуртожитку закладу освіти.

 1. Здобувачі освіти закладів фахової передвищої та вищої освіти підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам відповідно до статті 21 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".
 2. Облік ордерів, оформлення документів щодо реєстрації місця проживання мешканців гуртожитку відповідно до законодавства здійснює посадова особа закладу освіти, на яку покладено такі обов'язки.
 3. Особі, яка поселяється до гуртожитку, згідно з виданим їй ордером надається ліжко-місце або окреме жиле приміщення (кімната), майно за переліком, зазначеним у договорі найму жилого приміщення в гуртожитку закладу освіти, перепустка на право входу до гуртожитку. Таку особу обов'язково ознайомлюють під підпис з правилами внутрішнього розпорядку, правилами техніки безпеки та пожежної безпеки гуртожитку.

Батьки або інші законні представники у разі поселення до гуртожитку закладу освіти здобувача, який є неповнолітньою особою, також ознайомлюються з Положенням про користування гуртожитком та правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку.

За письмовим зверненням батьків або інших законних представників здобувачів - неповнолітніх осіб заклад освіти може встановити обмеження щодо виходу з гуртожитків таких осіб у нічний час.

 1. Здобувачам освіти, які поселяються до гуртожитку закладу освіти після закінчення канікул, надаються кімнати, в яких вони мешкали раніше.
 2. Користування гуртожитком закладу освіти
 3. Мешканці гуртожитку закладу освіти мають право безперешкодного цілодобового доступу до гуртожитку (входити до нього та виходити з нього). Забороняється вимагати від них у будь-який час доби усні або письмові пояснення щодо причин їх входу чи виходу з гуртожитку закладу освіти, крім випадку, визначеного в абзаці третьому пункту 8 розділу III цього Положення.

В особливих випадках (розташування закладу освіти на території населених пунктів на лінії зіткнення, офіційне повідомлення про загрозу техногенної катастрофи або стихійного лиха тощо) заклад освіти може ухвалити рішення щодо обмеження на певний період часу безперешкодного виходу з гуртожитку закладу освіти, про що мешканців гуртожитку повідомляють в обов'язковому порядку.

 1. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8:00 до 22:00. Входячи до гуртожитку, відвідувач пред'являє черговому гуртожитку документ, що посвідчує особу, і реєструється в журналі відвідувачів.

Мешканець гуртожитку зобов'язаний особисто зустріти відвідувача та залишити свою перепустку черговому гуртожитку. Мешканець гуртожитку відповідає за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку гуртожитку. Мешканець зобов'язаний особисто провести відвідувача до виходу з гуртожитку та забрати свою перепустку.

 1. Мешканці гуртожитку закладу освіти за погодженням з адміністрацією гуртожитку можуть використовувати приміщення спільного користування для проведення освітніх, культурно-розважальних та спортивно-оздоровчих заходів. Під час проведення таких заходів потрібно дотримуватись обмежень щодо допустимого рівня шуму, правил поведінки та санітарно-гігієнічних вимог.
 2. Мешканці гуртожитку закладу освіти мають право:

на своєчасне отримання житлово-комунальних послуг належної якості;

користуватися допоміжними приміщеннями, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном спільного користування гуртожитку;

вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, інвентарю, постільної білизни тощо, які стали непридатними для використання, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов з дотриманням мешканцями вимог законодавства у сфері надання побутових та житлово-комунальних послуг;

обирати органи студентського самоврядування гуртожитку закладу освіти й бути обраними до їхнього складу (для здобувачів освіти);

через органи студентського самоврядування гуртожитку закладу освіти брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, якості роботи працівників гуртожитку, організації культурно-розважальної, виховної, спортивно-оздоровчої роботи, дозвілля тощо;

звертатись зі скаргами на роботу працівників гуртожитку закладу освіти й житлово-побутові умови, що не відповідають встановленим нормам, з інших питань утримання гуртожитків до адміністрації закладу освіти, інших установ відповідно до Закону України "Про звернення громадян";

інші права відповідно до законодавства.

 1. Мешканці гуртожитку закладу освіти зобов'язані:

знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;

своєчасно та у повному обсязі відповідно до договору найму жилого приміщення в гуртожитку закладу освіти сплачувати плату за проживання, комунальні послуги;

підтримувати чистоту й порядок у своїй кімнаті та у місцях загального користування;

дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно і раціонально витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;

своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного, іншого обладнання та меблів;

про всі надзвичайні події в гуртожитку закладу освіти терміново повідомляти адміністрацію гуртожитку, органи студентського самоврядування гуртожитку;

не перешкоджати у правомірному доступі до гуртожитку закладу освіти та/або використанні приміщення, майна, обладнання, що знаходяться у спільному користуванні, іншим особам;

у разі залишення гуртожитку закладу освіти більше ніж на 2 доби попереджати про це адміністрацію гуртожитку;

відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;

дотримуватися правил техніки безпеки, вимог пожежної безпеки, санітарних норм;

у разі самостійної заміни замка або втрати виданих ключів забезпечити наявність дублікатів ключів від жилого приміщення, в якому вони проживають, в адміністрації гуртожитку.

 1. Мешканцям гуртожитку закладу освіти під час проживання у гуртожитку забороняється:

порушувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;

палити (крім спеціально відведених місць), вживати наркотичні або токсичні речовини, перебувати у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;

утримувати тварин;

самостійно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень гуртожитку;

використовувати електропобутові прилади, не зазначені у договорі найму жилої площі в гуртожитку, без дозволу адміністрації гуртожитку закладу освіти;

порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в приміщенні;

самовільно переселятись з однієї кімнати у гуртожитку закладу освіти до іншої.

 1. За порушення правил внутрішнього розпорядку гуртожитку адміністрація гуртожитку закладу освіти може зробити мешканцю гуртожитку:

зауваження;

попередження.

У разі систематичних порушень правил внутрішнього розпорядку гуртожитку з боку мешканця гуртожитку органи студентського самоврядування можуть порушити питання щодо його подальшого проживання в гуртожитку перед адміністрацією гуртожитку закладу освіти. Рішення про подальше проживання такого здобувача освіти в гуртожитку закладу освіти приймає керівник закладу освіти з урахуванням пропозицій органів студентського самоврядування та адміністрації гуртожитку.

 1. Залучення мешканців гуртожитку закладу освіти до виконання будь-яких робіт з його благоустрою та/або прилеглої території може здійснюватися виключно за їх згодою.
 2. Представники адміністрації закладу освіти, студентського містечка, науково-педагогічні, педагогічні та інші працівники закладу освіти в межах виконання своїх посадових обов'язків мають право безперешкодного цілодобового доступу до гуртожитку закладу освіти.
 3. Переселення мешканців гуртожитків закладу освіти між кімнатами в межах одного гуртожитку або між гуртожитками здійснюється на підставі письмової заяви особи.
 4. Плата за проживання у гуртожитках закладів освіти
 5. Розмір плати за проживання у гуртожитках закладів освіти державної та комунальної форми власності встановлює керівник закладу освіти за погодженням з органом студентського самоврядування з урахуванням вимог наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 28 березня 2011 року N 284/423/173, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 квітня 2011 року за N 520/19258.
 6. Плата за проживання у гуртожитках закладу освіти вноситься мешканцями у порядку та строки, встановлені договором найму жилого приміщення у гуртожитку закладу освіти.
 7. Студентське самоврядування у гуртожитках закладів освіти
 8. У гуртожитку діють органи студентського самоврядування, що є невід'ємною частиною громадського самоврядування відповідних закладів освіти.
 9. Структура, порядок проведення виборів і повноваження органів студентського самоврядування, що діють у гуртожитках закладу освіти, визначаються відповідно до статті 40 Закону України "Про вищу освіту" та установчими документами закладу освіти.

 

Генеральний директор
директорату вищої освіти
і освіти дорослих

О. Шаров