МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 21.12.2019 р. N 1/13-634

Народному депутатові України
Констанкевич І. М.

Щодо підвищення посадових окладів педагогічним працівникам гімназій, ліцеїв

Шановна Ірино Мирославівно!

У Міністерстві освіти і науки України розглянуто Ваше депутатське звернення від 04.12.2019 N 72 щодо встановлення підвищення посадових окладів педагогічним працівникам гімназій і ліцеїв, що були реорганізовані із загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Закону України "Про освіту", і повідомляємо.

У свій час відповідно до Інструкції про організацію та діяльність гімназії і Інструкції про організацію та діяльність ліцею, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20.07.95 N 217, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.01.96 за N 7/1032, в Україні створювались середні загальноосвітні навчально-виховні заклади нового типу - гімназія, ліцей.

Зважаючи на особливості роботи педагогічних працівників гімназій, ліцеїв, визначені у цих інструкціях, а також враховуючи, що ці типи закладів були закладами освіти нового типу, передбачалася й підвищена оплата праці педагогічних працівників у таких закладах.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 N 643 та пункту 28 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 N 102 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.05.93 за N 56 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки від 11.06.2007 N 471), керівним та педагогічним працівникам ліцеїв, гімназій посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються на 10 відсотків. Зазначені норми на сьогодні є чинними.

Згідно з підпунктом 12 пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про освіту" після набрання чинності цим Законом розмір заробітної плати педагогічних і науково-педагогічних працівників не може зменшитися, якщо ці працівники продовжують обіймати відповідні посади, виконувати відповідні обов'язки та зберігають, відповідну кваліфікаційну категорію.

Враховуючи зазначене вище, керівним та педагогічним працівникам гімназій, ліцеїв, які були створені до введення в дію Закону України "Про освіту" (від 05.09.2017 N 2145-VIII) і продовжують свою діяльність за програмами гімназій, ліцеїв, посадові оклади (ставки заробітної плати) мають підвищуватися на 10 відсотків.

Натомість, статтею 9 Закону України "Про загальну середню освіту" (у редакції Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 N 2145-VIII) встановлено, що здобуття загальної середньої освіти забезпечують:

  • початкова школа - заклад освіти I ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує початкову освіту;
  • гімназія - заклад середньої освіти II ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує базову середню освіту;
  • ліцей - заклад середньої освіти III ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує профільну середню освіту.

Початкова школа, гімназія і ліцей можуть функціонувати як окремі юридичні особи або як структурні підрозділи іншого закладу освіти (зокрема закладу загальної середньої освіти I - II, II - III чи I - III ступенів). Ліцеї функціонують, як правило, як самостійні юридичні особи.

Заклад загальної середньої освіти, що реалізує освітні програми на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

Згідно з підпунктом 13 пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про освіту" переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом здійснюється протягом п'яти років з дня набрання чинності цього Закону.

Тобто, з метою приведення закладів освіти у відповідність із Законом України "Про освіту" протягом п'яти років з дня набрання чинності цього Закону, усі заклади загальної середньої освіти I - II, II ступенів стануть гімназіями, а заклади загальної середньої освіти I - II, II - III, III ступенів - ліцеями.

Враховуючи зазначене, вважаємо, що керівним та педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, які реорганізовані у гімназії і ліцеї із загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 N 2145-VIII, посадові оклади (ставки заробітної плати) за такий тип закладу не мають підвищуватися.

Одночасно слід зазначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 N 22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" з 1 січня 2018 р. встановлене окреме підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) на 10 відсотків для педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, а саме для усіх педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Кошти на таке підвищення закладені у обсязі освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

 

Т. в. о. Міністра

М. Ярмистий