МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 24.04.2019 N 4/57-19

Щодо нормативного врегулювання питання стосовно відрахування дитини із закладу дошкільної освіти

За результатами розгляду звернення <...> щодо нормативного врегулювання питання

стосовно відрахування дитини із закладу дошкільної освіти директорат дошкільної та шкільної освіти інформує.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про дошкільну освіту" керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його директор.

Питання прийому та відрахування дітей закладів дошкільної освіти регламентовані Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. N 305 (далі - Положення N 305).

Перелік поважних причин щодо відрахування дитини із закладу дошкільної освіти визначено пунктом 12 Положення N 305, відрахування дитини з дошкільного навчального закладу державної та комунальної форми власності може здійснюватися: за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

Додатково повідомляємо, що згідно з пунктом 7 Положення N 305 під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Зважаючи на те, що Статут закладу дошкільної освіти та Правила внутрішнього розпорядку є основними локальними документами закладу дошкільної освіти, у яких конкретизують різні питання його діяльності, то й зокрема питання відрахування дітей та збереження за ними місця можна врегулювати у цих документах.

Також повідомляємо, що згідно з частиною п'ятою статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту" батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному закладі дошкільної освіти у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 р. N 667 "Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах" <...> плата за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах вноситься щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата, до банківських установ (їх філій). Керівники дошкільних навчальних закладів несуть відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати.

 

Генеральний директор

А. Осмоловський

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації