МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 4 лютого 2020 року N 128

Про стан військового обліку призовників і військовозобов'язаних за 2019 рік та завдання на 2020 рік

З метою забезпечення функціонування системи військового обліку призовників і військовозобов'язаних та на виконання пункту 52 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. N 921 (далі - Порядок), наказую:

  1. Сектору мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (Цимбал А. А.), департаменту кадрового забезпечення (Фурлет Н. Я.), керівникам структурних підрозділів освіти і науки місцевих органів виконавчої влади, закладів освіти, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі - МОН):

урахувати в роботі інформацію про стан ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних у 2019 році (додаток 1) та вжити відповідних заходів щодо усунення недоліків;

забезпечити контроль за виконанням підпорядкованими структурними підрозділами, закладами освіти, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління МОН, вимог Порядку;

забезпечити функціонування системи військового обліку призовників і військовозобов'язаних у взаємодії з органами військового управління та військовими комісаріатами відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

вжити відповідних заходів щодо підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних;

взяти до відома, що всі заклади освіти, що належать до сфери управління МОН, з питань ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних та забезпечення виконання мобілізаційних завдань (замовлень) є підзвітними та підконтрольними структурним підрозділам освіти і науки місцевих органів виконавчої влади на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

  1. Керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій у взаємодії з органами військового управління, військовими комісаріатами та районними державними адміністраціями організувати методичне забезпечення та проведення інших заходів щодо забезпечення функціонування системи військового обліку, виконання мобілізаційних завдань (замовлень) закладами освіти, що належать до сфери управління МОН, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
  2. Державному вищому навчальному закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (Лук'яненко Д. Г.) забезпечити проведення у 2020 році підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації (в розрізі галузей національної економіки) працівників мобілізаційних підрозділів та працівників з питань мобілізаційної роботи органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. N 719 "Про підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації".
  3. Сектору мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (Цимбал А. А.):

організувати перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних у закладах освіти, які належать до сфери управління МОН, зазначених у додатку 2, та розробити і затвердити відповідні плани перевірок;

забезпечити надання витягу з цього наказу до Генерального штабу Збройних Сил України.

  1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Державний секретар

П. Полянський

 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки України
04.02.2020 N 128

Інформація
про стан ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних у 2019 році

Військовий облік призовників і військовозобов'язаних (далі - військовий облік) у закладах освіти, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі - МОН), організований та ведеться у відповідності з вимогами законів України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", постанов Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. N 921 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних", від 11 січня 2018 р. N 12 "Про внесення змін до Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час", розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 N 493-р "Про затвердження переліків посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час", інших нормативно-правових актів, що регламентують питання військового обліку.

На підставі звітів, результатів проведених заходів та перевірок стану військового обліку в 2019 році встановлено, що функціонування системи військового обліку у закладах освіти, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОН, в цілому організовано відповідно до вимог нормативно-правових актів, але мають місце окремі недоліки і порушення, які потребують негайного усунення та вжиття заходів відповідного реагування.

Основними типовими недоліками з питань ведення військового обліку у закладах освіти, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОН, були:

прийняття на роботу (навчання) осіб без відповідних військово-облікових документів або осіб, які не перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку у відповідних районних (міських) військових комісаріатах, зокрема внутрішньо переміщених осіб;

неповідомлення відповідних районних (міських) військових комісаріатів про прийняття (звільнення) на роботу, зарахування (відрахування, поновлення) до закладу освіти, зміну форми навчання військовозобов'язаних і призовників;

незабезпечення своєчасної видачі довідки, яка видається призовникам для підтвердження їх права на відстрочку від призову на строкову військову службу;

неякісне проведення звірки облікових даних призовників і військовозобов'язаних, які працюють у закладах освіти, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОН, з обліковими даними військово-облікових документів шляхом їх вилучення та передачі для звіряння до відповідних районних (міських) військових комісаріатів;

неналежний рівень контролю за дотриманням призовниками і військовозобов'язаними правил військового обліку.

Основним типовим недоліком з питань бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час є порушення Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2015 р. N 45дск (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. N 12дск), а саме:

незабезпеченість закладів освіти, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОН, керівними документами та методичними матеріалами з питань бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

ненадання (або несвоєчасне надання) на погодження відповідним військовим комісарам звітів про чисельність працюючих та військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій;

наявність чисельних арифметичних помилок у звітах про чисельність працюючих та військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій.

Аналіз причин та умов, за яких були допущені вищезазначені недоліки, свідчить, насамперед, про низький, а іноді незадовільний стан професійної підготовки відповідальних працівників, які за своїми обов'язками відповідають за ведення військового обліку у закладах освіти, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОН.

У 2019 році організовано та проведено роботу щодо розподілу та доведення до закладів освіти, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОН, визначених їм мобілізаційних завдань та розроблення ними мобілізаційних планів. В цілому керівники департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій відповідально поставились до організації та проведення зазначеної роботи. Були призначені відповідальні особи з відповідними повноваженнями, які доклали максимальних зусиль та забезпечили якісне виконання поставлених завдань. В кращий бік відмічається організація роботи за цим напрямком у департаментах (управліннях) освіти і науки Вінницької, Донецької, Миколаївської, Полтавської, Рівненської та Сумської обласних державних адміністрацій. Значно покращилась ситуація у другому півріччі 2019 року у Департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації. Недостатньо уваги у 2019 році приділялося цьому питанню у Департаменті освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, що не дозволило завершити роботу у визначені терміни.

Наявність мобілізаційного завдання надає право закладам освіти, підприємствам, установам та організаціям організовувати бронювання відповідних категорій військовозобов'язаних працівників під час мобілізації та на воєнний час.

Проведені у 2019 році заходи контролю за станом військового обліку дали можливість:

встановити та проаналізувати реальний стан військового обліку;

виявити слабкі місця у функціонуванні системи військового обліку, намітити шляхи її вдосконалення та підвищення ефективності;

налагодити взаємодію закладів освіти, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОН, з військовими комісаріатами та місцевими державними адміністраціями з питань забезпечення функціонування системи військового обліку.

 

Завідувач сектору мобілізаційної
роботи, цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності

А. Цимбал

 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки України
04.02.2020 N 128

ПЕРЕЛІК
закладів вищої освіти, визначених для перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних представниками Міністерства освіти і науки України у 2020 році

Підлягають перевірці:

1) Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника - квітень;

2) Житомирський державний технологічний університет - травень;

3) Одеська національна академія харчових технологій - вересень;

4) Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" - жовтень.

 

Завідувач сектору мобілізаційної
роботи, цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності

А. Цимбал