МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 4 вересня 2019 року N 1178

Про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України"

Відповідно до пунктів 1.4 та 1.8 Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом

Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2008 року N 537, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 року за N 628/15319, та згідно з рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 29.08.2019 (протокол N 6/3-19) "Про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" підручникам і посібникам для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників" наказую:

 1. Затвердити переліки навчальної літератури, якій надається гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України", що додаються, а саме:

Перелік навчально-методичних посібників для педагогічних працівників, яким надається гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України";

Перелік навчально-методичних посібників для педагогічних працівників, які працюють з учнями з особливими освітніми потребами, яким надається гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України";

Перелік посібників серії "Шкільна бібліотека" для 5 - 6 класів закладів загальної середньої освіти, яким надається гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України";

Перелік підручників для осіб з особливими освітніми потребами, яким надається гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Карандія В. А.

 

Міністр

Г. І. Новосад

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
04 вересня 2019 року N 1178

Перелік навчально-методичних посібників для педагогічних працівників, яким надається гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України"

 1. Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: порадник для вчителя" (авт. Шиян Р. Б., Софій Н. З., Онопрієнко О. В., Найда Ю. М., Пристінська М. С., Большакова І. О. За загальною редакцією Н. М. Бібік, доктора пед. наук, професора, дійсного члена НАПН України).
 2. Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: організація діяльності учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти" (авт. Кірик М. Ю., Данилова Л. І.).
 3. Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: порадник вихователю групи продовженого дня у закладах загальної середньої освіти" (авт. Дмитрів Г. І., Фреїк Н. В., Владика О. Т., Глинянюк Н. В., Грйцюк О. Є., Добрянська Н. М., Маротчак Р. М., Семанюк Р. С., Скрипник Р. Е., Тарасюк М. Б., Фущич У. С.).
 4. Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу "Українська мова" у 1 - 2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу" (авт. Вашуленко М. С.).
 5. Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу "Я досліджую світ" у 1 - 2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу" (авт. Гільберг Т. Г., Тарнавська С. С., Павич Н. М.).
 6. Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу "Я досліджую світ" у 1 - 2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу" (авт. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Хомич О. Л., Гарбузюк І. В., Андрук Н. В.).
 7. Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: методика навчання математики у 1 - 2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів" (авт. Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.).
 8. Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу "Мистецтво" у 1 - 2 класах на засадах компетентнісного підходу" (авт. Масол Л. М.).
 9. Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1 - 2 класах закладів загальної середньої освіти" (авт. Антонова О. П.).
 10. Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 1 - 2 класах закладів загальної середньої освіти" (авт. Фідкевич О. Л., Бакуліна Н. В.).
 11. Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: методика навчання української мови в класах з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти: компетентнісний підхід" (авт. Ющук І. П., Гнаткович Т. Д., Михайловська Н. А., Ребрик Н. Й., Борисова Є. Е.).
 12. Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: методика навчання української мови в класах з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти" (авт. Михайловська Н. А., Фонарюк Т. І., Морараш А. К., Димашок Г. В., Рошка А. Р.).

 

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти

А. О. Осмоловський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
04 вересня 2019 року N 1178

Перелік навчально-методичних посібників для педагогічних працівників, які працюють з учнями з особливими освітніми потребами, яким надається гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України"

 1. Навчально-методичний посібник "Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі" (авт. Колупаєва А. А., Таранченко О. М.).
 2. Навчально-методичний посібник "Навчання дітей із порушеннями зору" (авт. Костенко Т. М., Гудим І. М.).
 3. Навчально-методичний посібник "Навчання дітей із порушеннями слуху" (авт. Кульбіда С. В., Литовченко С. В., Таранченко О. М., Жук В. В., Федоренко О. Ф., Литвинова В. В.).
 4. Навчально-методичний посібник "Компенсаторне навчання дітей з інтелектуальними порушеннями" (авт. Василенко-ван де Рей А., Ліщук Н. І., Морозова Н. В., Піддубна П. М. (за редакцією Ліщук Н. І.).
 5. Навчально-методичний посібник "Асистент учителя в закладі загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням" (авт. Колупаєва А. А., Коваль Л. В., Компанець Н. М., Квітка Н. О., Лапін А. В.).

 

Генеральний директор директорату
інклюзивної та позашкільної освіти

В. В. Хіврич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
04 вересня 2019 року N 1178

Перелік посібників серії "Шкільна бібліотека" для 5 - 6 класів закладів загальної середньої освіти, яким надається гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України"

 1. "Антологія. Фольклор, міфи і легенди народів світу в шкільному курсі літератури" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 5 - 6 класів закладів загальної середньої освіти (авт.-упор. Чумарна М. І.).
 2. "Антологія. Фольклор, міфи і легенди народів світу в шкільному курсі літератури" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 5 - 6 класів закладів загальної середньої освіти (упор. Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Сакович Л. С., Ніколенко К. С., Борисова Є. Л., Мігалі А. І., Туряниця В. Г., Сластьон С. Е.).
 3. "Антологія. Фольклор, міфи і легенди народів світу в шкільному курсі літератури" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 5 - 6 класів закладів загальної середньої освіти (укл. Зіневич Л. С.).
 4. "Антологія. Казка в шкільному курсі літератури" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 5 - 6 класів закладів загальної середньої освіти (упор. Туржанський І. В.).
 5. "Антологія. Казка в шкільному курсі літератури" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 5 - 6 класів закладів загальної середньої освіти (упор. Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Сакович Л. С., Ніколенко К. С., Борисова Є. Л., Мігалі А. І., Туряниця В. Г., Сластьон С. Е.).
 6. "Антологія. Казка в шкільному курсі літератури" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 5 - 6 класів закладів загальної середньої освіти (авт.-упор. Морщавка Ю. О.).
 7. "Антологія. Казка в шкільному курсі літератури" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 5 - 6 класів закладів загальної середньої освіти (передмова Панасенко Т. М., примітки і методичні рекомендації Шкарупа Т. І.).
 8. "Антологія. Казка в шкільному курсі літератури" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 5 - 6 класів закладів загальної середньої освіти (авт.-упор. Ковінько М. В., Горобець Ю. В.).
 9. "Сучасна художня література" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 5 - 6 класів закладів загальної середньої освіти (упор. Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Сакович Л. С., Ніколенко К. С., Борисова Є. Л., Мігалі А. І., Туряниця В. Г., Сластьон С. Е.).
 10. "Сучасна художня література" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 5 - 6 класів закладів загальної середньої освіти (авт.-упор. Ковінько М. В.).
 11. "Унікальні сторінки географії. Визначні географічні відкриття" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 5 - 6 класів закладів загальної середньої освіти (авт. Гільберг Т. Г., Лис Ю. В., Совенко В. В.).
 12. "Унікальні сторінки географії. Визначні географічні відкриття" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 5 - 6 класів закладів загальної середньої освіти (авт.-упор. Скляренко В. М., Мірошникова В. В., Цацко О. П., Ковальов А. Г.).
 13. "Цікаві факти з історії давніх часів" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 5 - 6 класів закладів загальної середньої освіти (авт. Мустафін О. Р.).
 14. "Цікаві факти з історії давніх часів" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 5 - 6 класів закладів загальної середньої освіти (авт. Бандровський О. Г.).
 15. "Цікаві факти з історії давніх часів" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 5 - 6 класів закладів загальної середньої освіти (авт.-укл. Голованов С. О.).
 16. "Захопливий світ біології" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 5 - 6 класів закладів загальної середньої освіти (авт. Каліберда М. С., Панов В. В., Чайковська М. А.; за ред. Шаламова Р. В.).
 17. "Цікаво про фінанси" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 5 - 6 класів закладів загальної середньої освіти (авт. Віденко С. В., Золотаревич І. А.).
 18. "Основи споживчих знань. Споживча етика" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 5 - 6 класів закладів загальної середньої освіти (авт. Овчарук О. В., Пужайчереда Л. М.).

 

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти

А. О. Осмоловський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
04 вересня 2019 року N 1178

Перелік підручників для осіб з особливими освітніми потребами, яким надається гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України"

 1. "Я досліджую світ" підручник для 1 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70) (у 2-х частинах) (авт. Трикоз С. В., Блеч Г. О.).
 2. "Я досліджую світ" підручник для 1 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70) (авт. Мельникова Л. О., Дембовська М. П.).
 3. "Математика" підручник для 2 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70) (авт. Королько Н. І.).
 4. "Українська література" підручник для 6 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70) (авт. Дмітрієва М. В.).
 5. "Математика" підручник для 6 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70) (авт. Королько Н. І.).
 6. "Українська література" підручник для 10 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70) (авт. Дмітрієва М. В., Кравець Н. П.).
 7. "Українська мова" підручник для 10 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70) (авт. Кравець Н. П.).

 

Генеральний директор директорату
інклюзивної та позашкільної освіти

В. В. Хіврич


 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації