МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 09.09.2019 р. N 1288/0/206-19

Щодо врахування суми квартальної премії при обчисленні середньої зарплати для оплати днів відрядження

Директоратом норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України розглянуто лист стосовно врахування суми квартальної премії при обчисленні середньої заробітної плати для оплати днів відрядження і в межах компетенції повідомляється.

Розрахунок середньої заробітної плати для оплати днів відрядження здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100 (далі - Порядок).

Згідно з пунктом 2 Порядку у всіх випадках збереження середньої заробітної плати (крім оплати часу відпусток та компенсації за невикористану відпустку) середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи із виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов'язана відповідна виплата.

Пунктом 3 Порядку встановлено, що до складу виплат, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження, включаються основна заробітна плата, доплати і надбавки, премії, які не носять разового характеру, винагороди за підсумками роботи за рік і вислугу років, індексація тощо.

При цьому премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. Премії, які виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні 2 календарні місяці, включаються в заробіток в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.

Тобто при обчисленні середньої заробітної плати за 2 місяці квартальна премія, яка виплачена в розрахунковому періоді, враховується у частині 2/3 від нарахованої суми, а саме шляхом додавання до кожного місяця розрахункового періоду 1/3 від нарахованої суми квартальної премії.

Згідно з пунктом 10 Порядку у випадку підвищення тарифних ставок і посадових окладів відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими колективними договорами (угодами), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригується на коефіцієнт підвищення тарифних ставок, посадових окладів.

Тобто здійснюється коригування тільки тих виплат, які припадають на період до підвищення посадових окладів, в тому числі частини квартальної премії, яка віднесена до цього періоду.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер.

 

Генеральний директор Директорату
норм та стандартів гідної праці

Ю. Кузовой

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації