МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 27.07.2018 р. N 1342/0/101-18

Щодо деяких питань оплати праці

(Витяг)

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо деяких питань оплати праці та в межах компетенції повідомляє.

Згідно зі статтею 8 Закону України "Про оплату праці" умови і розміри оплати праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Умови оплати праці працівників навчальних закладів, установ освіти визначені наказом МОН від 26.09.2005 р. N 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (далі - наказ N 557), розробленим на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102.

<...> постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 р. N 22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" посадові оклади педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, підвищено з 01.01.2018 р. на 10 відсотків.

Підвищення посадового окладу є елементом формування нового окладу (ставки) з підвищенням, розмір якого встановлюється працівнику в штатному розписі і на який нараховуються інші додаткові виплати: доплати, надбавки тощо.

Щодо застосування пункту 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100 (далі - Порядок), то абзацом першим зазначеного пункту встановлено, що у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів в установі, організації відповідно до актів законодавства, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

Коефіцієнт, на який необхідно прокоригувати виплати, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, розраховується шляхом ділення окладу (тарифної ставки), встановленого працівникові у штатному розписі після підвищення, на оклад (тарифну ставку), встановлений працівникові у штатному розписі до підвищення.

Враховуючи, що обчислення середньої заробітної плати для оплати відпустки проводиться згідно з нормами Порядку, виплати, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, визначаються виключно Порядком, яким не встановлено розподілу виплат між джерелами фінансування. Якщо виплати не носять разового характеру і проходять у розрахунковій відомості на заробітну плату, то вони враховуються при обчисленні середньої заробітної плати згідно з Порядком.

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, роз'яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм.

 

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу регулювання
умов і охорони праці

С. Рябоконь


 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації