МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 28.08.2019 р. N 111/0/205-19

Щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці

(Витяг)

Директорат норм та стандартів гідної праці Мінсоцполітики на <...> запит <...> стосовно проведення атестації робочих місць за умовами праці повідомляє.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про охорону праці" працівники, зайняті на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, безплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочену тривалість робочого часу, щорічну додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці в підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

З прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. N 442 (зі змінами) "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" (далі - Порядок) віднесення робіт до категорії із шкідливими і важкими умовами праці та визначення права працівників на пільги і компенсації за роботу в цих умовах здійснюються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці (далі - Атестація).

Відповідно до пункту 6 Порядку Атестація передбачає установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці та їх санітарно-гігієнічне дослідження на робочому місці.

Гігієнічна оцінка умов та характеру праці під час Атестації проводиться на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності за критеріями, визначеними Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затвердженою наказом МОЗ від 08.04.2014 р. N 248 <...> (далі - Гігієнічна класифікація).

Згідно з Гігієнічною класифікацією шкідливі умови праці - це умови, що характеризуються такими рівнями шкідливих виробничих факторів, які перевищують гігієнічні нормативи та здатні чинити несприятливий вплив на організм працівника та/або його нащадків.

Правовою основою для проведення Атестації є чинні законодавчі та нормативні акти з питань охорони і гігієни праці, списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. N 461 (зі змінами), списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. N 1290 (зі змінами), Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. N 163 (зі змінами) тощо.

Відповідно до пункту 4 Порядку Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

Отже, саме атестаційна комісія підприємства (організації) на підставі наявності професії (посади) у вищезазначених нормативних актах, вивчення характерних для конкретного робочого місця виробничих факторів, характеру виконуваних робіт та часу зайнятості працівників у відповідних умовах приймає рішення щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці на конкретному робочому місці.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

<...>

Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційний, необов'язковий та рекомендаційний характер.

 

Генеральний директор Директорату

Ю. Кузовой

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації