МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
28.08.2019 N 734

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
від 18 вересня 2019 р. за N 1037/34008

Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі

Відповідно до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статей 23, 35 Закону України "Про Національну поліцію", статті 523 Закону України "Про дорожній рух", з метою вдосконалення діяльності органів (підрозділів) поліції щодо оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах (підрозділах) поліції

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 листопада 2015 року N 1395, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2015 року за N 1408/27853 (зі змінами), що додаються.
 2. Управлінню взаємодії з Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ України (Соколовський О. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної
поліції України

С. М. Князєв

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

Л. Денісова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
28 серпня 2019 року N 734

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 вересня 2019 р. за N 1037/34008

ЗМІНИ
до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі

 1. Після розділу VII доповнити Інструкцію новим розділом VIII такого змісту:

"VIII. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 121 КУпАП

 1. Контроль за відповідністю технічного стану транспортних засобів, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів та рухаються за встановленими маршрутами, проводиться в місцях їх стоянки, або в початкових, проміжних чи кінцевих пунктах маршруту, або під час виїзду/заїзду із/до спеціально пристосованих місць для зберігання транспортних засобів (приміщення, гаражі, майданчики, стоянки тощо).
 2. Контроль за відповідністю технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю, не може здійснюватися в місцях, де Правилами дорожнього руху заборонені їх зупинка і стоянка, де вони можуть суттєво перешкоджати дорожньому руху або створити загрозу безпеці руху. Час на проведення такої перевірки не має перевищувати 20 хв.
 3. Контроль за відповідністю технічного стану транспортного засобу, що підлягає обов'язковому технічному контролю, здійснюється поліцейським шляхом візуального (органолептичного) огляду елементів систем та механізмів такого транспортного засобу та/або перевірки їх працездатності і справності за допомогою спеціальних пристроїв (приладів), які сертифіковані та пройшли повірку відповідно до вимог, передбачених правилами, нормами та стандартами у сфері безпеки дорожнього руху.

Під час здійснення контролю за відповідністю технічного стану транспортного засобу, що підлягає обов'язковому технічному контролю, поліцейському забороняється безпосередньо втручатися в складові частини транспортного засобу, які перевіряються, а саме, частково або повністю розбирати, регулювати або замінювати їх.

Поліцейський, який здійснює контроль за відповідністю технічного стану транспортного засобу, що підлягає обов'язковому технічному контролю, у разі наявності технічної можливості застосовує під час контролю технічні прилади та засоби, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засоби фото- і кінозйомки, відеозапису.

 1. У разі застосування спеціальних пристроїв (приладів) за результатами контролю за відповідністю технічного стану транспортного засобу, що підлягає обов'язковому технічному контролю, поліцейський складає Акт відповідності технічного стану транспортного засобу та його обладнання (далі - Акт відповідності) (додаток 7) у двох примірниках, один з яких вручається водієві транспортного засобу.
 2. Записи в Акті відповідності мають бути чіткими, розбірливими, а прізвище, ім'я, по батькові водія, прізвище, ім'я, по батькові поліцейського, який склав Акт відповідності, а також номер кузова, шасі (рами) вносяться друкованими літерами.
 3. Під час заповнення пункту 9 Акта відповідності навпроти певного типу (категорія) транспортного засобу, що перевіряється, проставляється відмітка.
 4. У пункті 10 Акта відповідності заповнюються підпункти a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, а саме, в одній із трьох граф проставляється відмітка в таких випадках:

у графі "Перевірено" - якщо за результатами перевірки технічного стану транспортного засобу та його обладнання не виявлено невідповідностей;

у графі "Не перевірено" - якщо перевірка не проводилася;

у графі "Не відповідає вимогам" - якщо виявлено невідповідність технічного стану транспортного засобу та/або його переобладнання з порушенням відповідних правил, норм і стандартів.

Справність складових частин транспортного засобу, зазначених у підпунктах e, f, g пункту 10 Акта відповідності, визначається виключно за показаннями відповідних спеціальних пристроїв (приладів).

У разі виявлення під час контролю за відповідністю технічного стану транспортного засобу несправності системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інших технічних несправностей, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, або невідповідності його технічного стану вимогам стандартів, Правил дорожнього руху і технічної експлуатації, або його переобладнання з порушенням відповідних правил, норм і стандартів (підпункти a, b, c, d, e, f, g, h, i, j пункту 10 Акта відповідності) поліцейський здійснює провадження у справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог КУпАП.

 1. У пункті 12 Акта відповідності поліцейський зазначає стислий опис несправностей, виявлених під час перевірки.
 2. У пункті 13 Акта відповідності зазначається інформація про назву, серію та номер застосованих під час контролю спеціальних пристроїв (приладів), за показаннями яких установлено технічну несправність транспортного засобу.
 3. Копія Акта відповідності вручається водієві транспортного засобу під підпис.

У разі відмови водія від підписання Акта відповідності в ньому робиться про це відповідний запис.

 1. У разі встановлення під час контролю відповідності технічного стану, за допомогою спеціальних пристроїв (приладів) несправностей системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інших технічних несправностей, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, або невідповідності його технічного стану вимогам стандартів, Правил дорожнього руху і технічної експлуатації, або його переобладнання з порушенням відповідних правил, норм і стандартів інформація щодо результатів контролю надсилається до територіального органу з надання сервісних послуг МВС для визнання недійсним протоколу перевірки технічного стану цього транспортного засобу.".

У зв'язку з цим розділи VIII - XIV вважати відповідно розділами IX - XV.

 1. У додатку 5 слова та цифри "статей 33 та" замінити словом "статті".
 2. Доповнити Інструкцію новим додатком 7, що додається.

У зв'язку із цим додатки 7 - 16 вважати відповідно додатками 8 - 17.

У тексті Інструкції посилання на додатки 7 - 16 замінити відповідно посиланнями на додатки 8 - 17.

 

Начальник Управління взаємодії
з Національною поліцією Міністерства
внутрішніх справ України

О. Соколовський

 

Додаток 7
до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі
(пункт 4 розділу VIII)

АКТ
відповідності технічного стану транспортного засобу та його обладнання

___ ____________ 20__ р.
(дата складання акта)

 

____ год ____ хв
(час складання акта)

1. Місце проведення перевірки __________________________________________________________
                                                                       (вулиця, N будинку, населений пункт, місце стоянки або початкового, проміжного
                                                                                        чи кінцевого пункту маршруту руху транспортного засобу тощо)
_____________________________________________________________________________________

2. Номерний знак транспортного засобу _________________________ 3. Рік випуску _____________

4. Марка, модель ______________________ 5. Номер кузова, шасі (рами) _______________________

6. Власник ТЗ _________________________________________________________________________
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові або найменування юридичної особи)

7. Реєстраційний документ (свідоцтво про реєстрацію ТЗ): серія ______ номер ___________________

8. Водій ______________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)

9. Тип ТЗ (категорія):

  L1; L2; L3; L4; L5; L6; L7

  N1; N2; N3

  M1; M2; M3

  O1; O2; O3; O4

  інша категорія ТЗ ___________________________________________________________________
                                                                                                                   (зазначити)

10. Відомість про результати перевірки технічного стану транспортного засобу

 

Складові частини, що перевіряються

Перевірено

Не перевірено

Не відповідає вимогам

 

(a) гальмова система та її складові

 

 

 

 

(b) рульове керування та його складові

 

 

 

 

(c) зовнішні світлові прилади та сигналізація

 

 

 

 

(d) колеса і шини

 

 

 

 

(e) система випуску / рівень зовнішнього акустичного шуму (звуку), акустичного сигналу, дБА

 

 

 

 

(f) вміст СН / димності відпрацьованих газів дизельного або газодизельного двигуна

 

 

 

 

(g) вміст СО / відпрацьованих газів двигунів, що працюють на бензині або газовому паливі

 

 

 

 

(h) відповідність конструкції стекол, їх марковання та світлопропускання вимогам законодавства

 

 

 

 

(i) правомірність переобладнання

 

 

 

 

(j) недоліки інших елементів конструкції (згідно з Правилами дорожнього руху, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306)

 

 

 

 

11. Результат перевірки технічного стану транспортного засобу

           

 

Відповідає вимогам безпеки дорожнього руху

Не відповідає вимогам безпеки дорожнього руху

Заборонено експлуатацію транспортного засобу у зв'язку з небезпекою його подальшої експлуатації

 

 

 

 

 

12. Стислий опис несправностей _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

13. Застосування засобів вимірювальної техніки ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                (назва, серія та номер спеціального технічного засобу)

14. Посадова особа, яка здійснювала перевірку
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                           (посада та звання особи, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

15. До акта додається __________________________________________________________________

16. Копію акта отримав _________________________________________________________________
                                                                                     (підпис, прізвище, ім'я, по батькові водія транспортного засобу)

17. Посадова особа, яка склала акт _______________________________________________________
                                                                                                 (посада та звання особи, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

         

________

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації