ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
21 серпня 2019 року N 710

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2019 р. за N 1016/33987

ЗМІНИ
до Правил носіння форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Державної прикордонної служби України

  1. Заголовок після слова "військовослужбовцями" доповнити словами "та ліцеїстами".
  2. У розділі I:

1) після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Право на носіння форми одягу Держприкордонслужби мають військовослужбовці, військовозобов'язані під час проходження зборів, резервісти, курсанти, ліцеїсти Держприкордонслужби, а також звільнені з військової служби з Держприкордонслужби в запас або у відставку з правом носіння військової форми одягу.".

У зв'язку із цим пункти 2 - 9 вважати відповідно пунктами 3 - 10;

2) у пункті 3:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"польова (службова морська) - для участі в заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом, а також припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), виконання бойових (навчально-бойових) завдань, несення служби з охорони державного кордону України, на бойових чергуваннях та вахті, під час несення служби в добових нарядах (зі зброєю), занять з професійної підготовки, у період ліквідації аварій та катастроф, надзвичайних ситуацій та в інших випадках за вказівкою начальника органу Держприкордонслужби;";

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"робоча (спеціальна) - для виконання господарських, будівельних робіт, обслуговування техніки, озброєння та проведення заходів, що передбачають використання спеціалізованого одягу.".

У зв'язку із цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

3) абзац перший пункту 9 після слова "Військовослужбовцям" доповнити словами "та ліцеїстам";

4) у пункті 10:

абзац перший викласти в такій редакції:

"10. Військовослужбовці Держприкордонслужби (крім Морської охорони) носять шапки, куртки демісезонні, кітелі і штани, краватки, кашне - сірого кольору; сорочки - блакитного та білого кольорів; шапки зимові, капелюхи, берети, кашкети, кашкети спеціальні, блайзери спеціальні, куртки спеціальні, куртки костюма утеплювача, сорочки спеціальні, штани спеціальні, теніски спеціальні, шарфи-труби зимові, шарфи-труби літні, рукавички демісезонні - зеленого кольору; фуфайки (з короткими рукавами) - зеленого, захисного та білого кольорів.";

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"Ліцеїсти Держприкордонслужби носять шапки, кітелі і штани (парадні), светри, краватки - сірого кольору; кашкети, шапки зимові, берети, куртки спеціальні, костюми повсякденні, шарфи-труби зимові, рукавички демісезонні - зеленого кольору; кашне - білого та сірого кольорів; сорочки - блакитного та білого кольорів; фуфайки (з короткими рукавами) - зеленого, захисного та білого кольорів.".

У зв'язку із цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Військовослужбовці та ліцеїсти Держприкордонслужби носять кашкети польові, панами, куртки утеплені польові, костюми літні польові та сорочки бойові з маскувальним малюнком.".

  1. У розділі II:

1) заголовок після слова "військовослужбовців" доповнити словами "та ліцеїстів";

2) у пункті 1:

підпункт 4 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"теніску спеціальну замість куртки костюма літнього польового та фуфайки (з короткими рукавами) із літньою польовою формою одягу;".

У зв'язку із цим абзаци чотирнадцятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - дев'ятнадцятим;

3) у пункті 2:

підпункт 4 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"теніску спеціальну замість куртки костюма літнього польового та фуфайки (з короткими рукавами) із літньою польовою формою одягу;".

У зв'язку із цим абзаци чотирнадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - вісімнадцятим;

4) у пункті 3:

підпункт 4 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"теніску спеціальну замість куртки костюма літнього польового та фуфайки (з короткими рукавами) із літньою польовою формою одягу;".

У зв'язку із цим абзаци чотирнадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - вісімнадцятим;

5) у пункті 4:

підпункт 4 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"теніску спеціальну замість куртки костюма літнього польового та фуфайки (з короткими рукавами) із літньою польовою формою одягу;".

У зв'язку із цим абзаци восьмий, дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим, десятим;

6) після пункту 5 доповнити новим пунктом 6 такого змісту:

"6. Форма одягу ліцеїстів Держприкордонслужби:

1) парадна:

літня - кашкет, кітель і штани (парадні), сорочка, краватка, напівчеревики хромові, ремінь брючний;

зимова - шапка, куртка спеціальна, кітель і штани (парадні), сорочка, краватка, напівчоботи утеплені, кашне, ремінь брючний, рукавички демісезонні;

2) повсякденна:

літня - кашкет або берет, костюм повсякденний, фуфайка (з короткими рукавами), напівчеревики хромові, ремінь брючний;

зимова - шапка зимова, куртка спеціальна, костюм повсякденний, фуфайка (з короткими рукавами), напівчоботи утеплені, ремінь брючний, рукавички демісезонні;

3) польова:

літня - берет, костюм літній польовий, фуфайка (з короткими рукавами), черевики з високими берцями, ремінь брючний;

зимова - шапка зимова, куртка утеплена польова, костюм літній польовий, фуфайка (з короткими рукавами), черевики з високими берцями, ремінь брючний, рукавички демісезонні;

4) дозволяється носити:

кашкет із зимовою парадною та повсякденною формою одягу;

кашкет із літньою парадною формою одягу (сорочка з довгим рукавом з погонами і краваткою; сорочка з коротким рукавом з погонами і краваткою та без краватки);

берет із зимовою повсякденною та польовою формою одягу;

куртку спеціальну із літньою парадною та повсякденною формою одягу;

куртку утеплену польову із літньою польовою формою одягу;

шарф-трубу зимовий з повсякденною та польовою формою одягу;

светр з усіма формами одягу (під кітелем, із сорочкою костюма повсякденного, під курткою костюма літнього польового та без них);

сорочку костюма повсякденного з підкоченими рукавами з літньою повсякденною формою одягу;

сорочку з довгим рукавом з погонами і краваткою та сорочку з коротким рукавом з погонами і краваткою та без краватки, без кітеля із парадною формою одягу;

фуфайку (з короткими рукавами) замість куртки костюма літнього польового з літньою польовою формою одягу та сорочки костюма повсякденного з літньою повсякденною формою одягу;

рукавички демісезонні з літньою парадною, повсякденною та польовою формою одягу;

5) на кітелі парадної форми одягу за вказівкою носять - аксельбант, рукавички білого кольору, пояс парадний.".

У зв'язку із цим пункти 6 - 10 вважати відповідно пунктами 7 - 11;

7) у пункті 7:

після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:

"3) службова морська:

літня - кашкет літній польовий або панама, костюм літній польовий, фуфайка (з короткими рукавами), черевики трекінгові демісезонні, ремінь брючний;

зимова - шапка зимова, куртка утеплена польова, костюм літній польовий, фуфайка (з короткими рукавами), черевики трекінгові зимові, ремінь брючний, рукавички демісезонні;".

У зв'язку із цим підпункти 3, 4 вважати відповідно підпунктами 4, 5;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) дозволяється носити:

кашкет польовий або панаму із зимовою службовою морською формою одягу;

кашкет літній із двома чохлами із зимовою парадною формою одягу;

кашкет літній із двома чохлами із літньою парадною формою одягу (сорочка з довгим рукавом з погонами і краваткою, сорочка з коротким рукавом з погонами і краваткою та без краватки);

кашкет спеціальний та блайзер спеціальний із зимовою повсякденною формою одягу;

куртку демісезонну з каракулевим коміром із літньою парадною формою одягу;

куртку спеціальну із літньою повсякденною формою одягу;

костюм вітровологозахисний, шарф-трубу літній, шарф-трубу зимовий із повсякденною та службовою морською формою одягу;

куртку костюма утеплювача як окремий предмет з усіма формами одягу;

сорочку спеціальну з підкоченими рукавами із літньою повсякденною формою одягу;

сорочку з довгим рукавом з погонами і краваткою та сорочку з коротким рукавом з погонами і краваткою та без краватки, без тужурки із літньою парадною формою одягу;

куртку костюма літнього польового з підкоченими рукавами із літньою службовою морською формою одягу;

фуфайку (з короткими рукавами) замість куртки костюма літнього польового з літньою службовою морською формою одягу та сорочки спеціальної із літньою повсякденною формою одягу;

теніску спеціальну замість куртки костюма літнього польового та фуфайки (з короткими рукавами) із літньою службовою морською формою одягу;

рукавички шкіряні із літньою парадною формою одягу;

рукавички демісезонні із літньою повсякденною та службовою морською формою одягу;

рукавички білого кольору із літньою парадною формою одягу;";

8) у пункті 8:

після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:

"3) службова морська:

літня - кашкет літній польовий або панама, костюм літній польовий, фуфайка (з короткими рукавами), черевики трекінгові демісезонні, ремінь брючний;

зимова - шапка зимова, куртка утеплена польова, костюм літній польовий, фуфайка (з короткими рукавами), черевики трекінгові зимові, ремінь брючний, рукавички демісезонні;".

У зв'язку із цим підпункти 3, 4 вважати відповідно підпунктами 4, 5;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) дозволяється носити:

кашкет польовий або панаму із зимовою службовою морською формою одягу;

кашкет літній із двома чохлами із зимовою парадною формою одягу;

кашкет літній із двома чохлами із літньою парадною формою одягу (сорочка з довгим рукавом з погонами і краваткою, сорочка з коротким рукавом з погонами і краваткою та без краватки);

кашкет спеціальний та блайзер спеціальний із зимовою повсякденною формою одягу;

куртку демісезонну із літньою парадною формою одягу;

куртку спеціальну із літньою повсякденною формою одягу;

костюм вітровологозахисний, шарф-трубу літній, шарф-трубу зимовий із повсякденною та службовою морською формою одягу;

куртку костюма утеплювача як окремий предмет з усіма формами одягу;

сорочку спеціальну з підкоченими рукавами із літньою повсякденною формою одягу;

сорочку з довгим рукавом з погонами і краваткою та сорочку з коротким рукавом з погонами і краваткою та без краватки, без тужурки із літньою парадною формою одягу;

куртку костюма літнього польового з підкоченими рукавами із літньою службовою морською формою одягу;

фуфайку (з короткими рукавами) замість куртки костюма літнього польового з літньою службовою морською формою одягу та сорочки спеціальної із літньою повсякденною формою одягу;

теніску спеціальну замість куртки костюма літнього польового та фуфайки (з короткими рукавами) із літньою службовою морською формою одягу;

рукавички шкіряні із літньою парадною формою одягу;

рукавички демісезонні із літньою повсякденною та службовою морською формою одягу;";

9) у пункті 9:

після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:

"3) службова морська:

літня - кашкет літній польовий або панама, костюм літній польовий, фуфайка (з короткими рукавами), черевики трекінгові демісезонні, ремінь брючний;

зимова - шапка зимова, куртка утеплена польова, костюм літній польовий, фуфайка (з короткими рукавами), черевики трекінгові зимові, ремінь брючний, рукавички демісезонні;".

У зв'язку із цим підпункти 3, 4 вважати відповідно підпунктами 4, 5;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) дозволяється носити:

кашкет польовий або панаму із зимовою службовою морською формою одягу;

капелюх із зимовою парадною формою одягу;

капелюх із літньою парадною формою одягу (сорочка з довгим рукавом з погонами і краваткою жіночою, сорочка з коротким рукавом з погонами і краваткою та без краватки жіночої);

кашкет спеціальний та блайзер спеціальний із зимовою повсякденною формою одягу;

куртку демісезонну із літньою парадною формою одягу;

куртку спеціальну із літньою повсякденною формою одягу;

костюм вітровологозахисний, шарф-трубу літній, шарф-трубу зимовий із повсякденною та службовою морською формою одягу;

куртку костюма утеплювача як окремий предмет з усіма формами одягу;

сорочку спеціальну з підкоченими рукавами із літньою повсякденною формою одягу;

сорочку з довгим рукавом з погонами і краваткою жіночою та сорочку з коротким рукавом з погонами і краваткою жіночою та без краватки жіночої, без тужурки із літньою парадною формою одягу;

куртку костюма літнього польового з підкоченими рукавами із літньою службовою морською формою одягу;

фуфайку (з короткими рукавами) замість куртки костюма літнього польового з літньою службовою морською формою одягу та сорочки спеціальної із літньою повсякденною формою одягу;

теніску спеціальну замість куртки костюма літнього польового та фуфайки (з короткими рукавами) із літньою службовою морською формою одягу;

рукавички шкіряні із літньою парадною формою одягу;

рукавички демісезонні із літньою повсякденною та службовою морською формою одягу;";

10) у пункті 10:

в абзаці другому підпункту 1 слово "кашкет" замінити словом "блайзер";

підпункти 2, 3 викласти в такій редакції:

"2) службова морська:

літня - кашкет польовий або панама, костюм літній польовий, фуфайка (з короткими рукавами), черевики трекінгові демісезонні, ремінь брючний;

зимова - шапка зимова, куртка утеплена польова, фуфайка (з короткими рукавами), черевики трекінгові зимові, ремінь брючний, рукавички демісезонні;

3) дозволяється носити:

кашкет польовий або панаму із зимовою службовою морською формою одягу;

блайзер спеціальний із зимовою парадною формою одягу;

куртку спеціальну із літньою парадною формою одягу;

шарф-трубу літній, шарф-трубу зимовий із парадною та службовою морською формою одягу;

куртку костюма утеплювача як окремий предмет з усіма формами одягу;

сорочку спеціальну з підкоченими рукавами із літньою парадною формою одягу;

куртку костюма літнього польового з підкоченими рукавами із літньою службовою морською формою одягу;

фуфайку (з короткими рукавами) замість сорочки спеціальної із літньою парадною формою одягу та куртки костюма літнього польового із літньою службовою морською формою одягу;

теніску спеціальну замість куртки костюма літнього польового та фуфайки (з короткими рукавами) із літньою службовою морською формою одягу;

рукавички демісезонні із літньою парадною та службовою морською формою одягу;".

  1. У розділі III:

1) у пункті 1:

в абзаці другому підпункту 1 слова "або кольору полину" замінити словами ", білого, зеленого або сірого кольору";

абзац перший підпункту 2 після слова "кітелі," доповнити словами "костюмі повсякденному, светрі,";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) погони сірого, блакитного та зеленого кольорів використовуються військовослужбовцями і ліцеїстами Держприкордонслужби (крім авіаційних частин та Морської охорони), чорного кольору - військовослужбовцями Морської охорони Держприкордонслужби, синього кольору - військовослужбовцями авіаційних частин Держприкордонслужби. Погони з маскувальним малюнком та білого кольору можуть використовуватися всіма військовослужбовцями і ліцеїстами на предметах польової форми одягу (службової морської форми одягу) та сорочках відповідно;";

доповнити новим підпунктом такого змісту:

"10) на погонах ліцеїстів Держприкордонслужби на відстані 5 мм від нижнього краю погона розміщується знак ліцеїста. Відповідно до звань наступні вузькі знаки рядового, сержантського та старшинського складу у формі смуги завширшки 45 мм розташовуються на повздовжній осьовій лінії над знаком ліцеїста на відстані 5 мм та з відступами один від одного на 2 мм у кількості:

старший віце-сержант - три знаки;

віце-сержант - два знаки;

молодший віце-сержант - один знак.";

2) у пункті 2:

у підпункті 1:

абзац перший після слова "Держприкордонслужбі" доповнити словами ", та ліцеїсти Держприкордонслужби";

абзац другий після слова "кітелі" доповнити словами ", сорочці костюма повсякденного";

абзаци другий, третій підпункту 2 після слова "Держприкордонслужбі" доповнити словами ", та ліцеїсти Держприкордонслужби";

перше, третє речення абзацу другого підпункту 3 після слів "куртці костюма утеплювача" доповнити словами ", куртці утепленій польовій, куртці костюма літнього польового";

підпункти 7, 8 після слів "носять військовослужбовці" доповнити словами "та ліцеїсти";

3) в абзаці першому підпункту 4, у першому - третьому реченнях абзацу першого підпункту 6, в абзаці шостому підпункту 7 пункту 3 слова "носять військовослужбовці" замінити словами "дозволяється носити військовослужбовцям";

4) у підпункті 1 пункту 4:

абзаци третій, четвертий після слова "Держприкордонслужбі" доповнити словами ", та ліцеїсти Держприкордонслужби";

доповнити підпункт після абзацу п'ятого новим абзацом шостим такого змісту:

"вид 4 - носить вищий офіцерський склад Морської охорони Держприкордонслужби на шапках з каракулю, кашкетах літніх з двома чохлами і кашкетах спеціальних. Кріпиться посередині передньої стінки головних уборів;".

У зв'язку із цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

абзаци сьомий, восьмий викласти в такій редакції:

"вид 5 - носить офіцерський склад Морської охорони Держприкордонслужби на шапках, кашкетах літніх з двома чохлами і кашкетах спеціальних. Кріпиться посередині передньої стінки головних уборів;

вид 6 - носить рядовий, сержантський і старшинський склад Морської охорони Держприкордонслужби на шапках, кашкетах літніх з двома чохлами і кашкетах спеціальних. Кріпиться посередині передньої стінки головних уборів;";

в абзацах дев'ятому, десятому цифри "6" та "7" замінити цифрами "7" та "8" відповідно;

5) у пункті 5:

у підпункті 5 слово "тільки" виключити, після слів "кашкетах спеціальних" доповнити словами ", а також ліцеїстами Держприкордонслужби на кашкетах";

абзац другий підпункту 7 після слова "військовослужбовці" доповнити словами "та ліцеїсти".

  1. У тексті Правил слово "бавовняна" в усіх відмінках замінити словом "польова" у відповідних відмінках.

 

Т. в. о. начальника Управління
взаємодії з Державною прикордонною
службою України Міністерства
внутрішніх справ України

В. Шибіко


 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації