МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.02.2021

м. Київ

N 370/5/50

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 лютого 2021 р. за N 140/35762

Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Відповідно до статті 13 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", підпункту 22 пункту 3, підпункту 8320 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, підпункту 2 пункту 3, пункту 8 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, підпунктів 1, 4 пункту 3 Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року N 537, з метою забезпечення належної електронної інформаційної взаємодії

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадський формувань та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що додається.

2. Міністерству юстиції України та Державній службі фінансового моніторингу України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим наказом вжити необхідних заходів для підписання протоколів та/або договорів про інформаційну взаємодію.

3. Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міністр юстиції України

Денис МАЛЮСЬКА

Міністр фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

О. БЕРЕЖНИЙ

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

 

ПОРЯДОК
електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

1. Цей Порядок визначає механізм електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Єдина інформаційна система) (далі - Інформаційна взаємодія) для передачі з Єдиного державного реєстру до Єдиної інформаційної системи відомостей про проведення реєстраційної дії.

2. Суб'єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є Міністерство юстиції України та Державна служба фінансового моніторингу України.

3. Інформаційна взаємодія згідно з цим Порядком здійснюється з використанням інформаційних систем суб'єктів інформаційних відносин засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів або інших інформаційно-телекомунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

4. Інформаційна взаємодія згідно з цим Порядком здійснюється безоплатно.

5. Інформаційну взаємодію забезпечують технічний адміністратор Єдиного державного реєстру та Державна служба фінансового моніторингу України.

6. Перелік відомостей, структуру та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку Інформаційної взаємодії, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначають суб'єкти інформаційних відносин спільно та відповідно до цього Порядку оформлюють окремими протоколами та/або договорами про інформаційну взаємодію.

7. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів, що настають за днем виникнення таких обставин.

8. Під час Інформаційної взаємодії відповідно до цього Порядку суб'єкти інформаційних відносин впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, з урахуванням ступеня обмеження доступу до неї та відповідно до законодавства у сфері захисту інформації.

Для захисту інформації застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

9. Усі отримані електронні дані обробляються з дотриманням вимог Законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист персональних даних", "Про електронні довірчі послуги" та використовуються з метою забезпечення дотримання та реалізації вимог законодавства України.

 

Директор Департаменту приватного
права Міністерства юстиції України

Олена ФЕРЕНС

Директор Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової роботи
Міністерства фінансів України

Юрій КОНЮШЕНКО