МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
06.05.2020 N 1587/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 травня 2020 р. за N 405/34688

Про затвердження Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року N 305 "Про запровадження експериментального проекту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України"

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України, що додається.
 2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Висоцьку О.

 

Міністр

Д. Малюська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
06 травня 2020 року N 1587/5

ПОРЯДОК
проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України

 1. Загальні положення
 2. Цей Порядок визначає механізм проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - експериментальний проєкт), визначених Міністерством юстиції України.
 3. Експериментальний проєкт реалізується такими етапами:

перший - виділення приміщень слідчого ізолятора Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - СІЗО), які за своїм станом не потребують проведення капітальних ремонтів та можуть використовуватися в межах експерименту;

другий - запуск та реалізація експериментального проєкту, моніторинг стану його реалізації;

третій - оцінка результатів експериментального проєкту та їх оприлюднення.

 1. Реалізація експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, у СІЗО здійснюється у межах та за рахунок коштів, затверджених Міністерству юстиції України за бюджетною програмою 3601020 "Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України", Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік та інших не заборонених законодавством джерел.
 2. Актуальна інформація щодо складових платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, та їх вартості оприлюднюється на офіційному веб-сайті Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.

Адміністрація СІЗО вживає заходів щодо ознайомлення осіб, узятих під варту, зі складовими платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування та їх вартістю шляхом розміщення актуальної інформації у приміщеннях збірного відділення та прогулянкових двориках СІЗО.

Платна послуга з надання поліпшених побутових умов та харчування надається на підставі заяви особи, взятої під варту, на ім'я начальника СІЗО. Така заява може подаватись як письмово, так і в електронній формі через автоматизовану систему "Он-лайн будинок юстиції". Заява має містити складові платної послуги, які особа, взята під варту, має намір отримати, а також строки перебування особи, взятої під варту, у камері з поліпшеними побутовими умовами.

Заяви розглядаються у порядку черговості їх надходження. Особі, взятій під варту, може бути відмовлено у наданні платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування у разі відсутності вільних місць у камерах з поліпшеними побутовими умовами.

Перед поміщенням особи, взятої під варту, до камери з поліпшеними побутовими умовами адміністрація СІЗО складає опис майна, яким особа, взята під варту, має право користуватись, який підписується ув'язненим та відповідальною особою СІЗО.

У разі завдання майнової шкоди особа, взята під варту, несе відповідальність, передбачену законом.

Надана платна послуга оформлюється актом виконаних послуг, який підписується ув'язненим та відповідальною особою СІЗО. Розрахунки за платну послугу з надання поліпшених побутових умов та харчування здійснюються виключно в безготівковій формі.

Копії заяви особи, взятої під варту, про надання поліпшених побутових умов та харчування, опису майна, яким особа, взята під варту, має право користуватись, а також акту виконаних робіт долучаються до особової справи ув'язненого.

 1. Встановлення та перегляд вартості платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування здійснюється адміністрацією СІЗО за погодженням з Департаментом з питань виконання кримінальних покарань на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням.

За платну послугу з надання поліпшених побутових умов та харчування встановлюється диференційована вартість, яка визначається, виходячи з певного календарного періоду (доба, тиждень, місяць), за який особа, взята під варту, має намір сплатити кошти за користування платною послугою.

Плата вноситься за весь строк перебування особи, взятої під варту, у камері з поліпшеними побутовими умовами, передбаченого у заяві. У разі звільнення з-під варти (вибуття із СІЗО) особи, взятої під варту, раніше сплаченого строку перебування у камері з поліпшеними побутовими умовами, передбаченого у заяві, адміністрація СІЗО повертає кошти за невикористані дні на безготівковий рахунок, вказаний особою, взятою під варту.

 1. Кошти, отримані від надання платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, у межах експериментального проєкту, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету СІЗО за кодом надходжень 25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю" та використовуються відповідно до вимог статті 13 Бюджетного кодексу України (з урахуванням частини дев'ятої статті 51 цього Кодексу) на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.
 2. Порядок та умови перебування осіб, узятих під варту, у камерах з поліпшеними побутовими умовами здійснюється з дотриманням вимог Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14 червня 2019 року N 1769/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 червня 2019 року за N 633/33604, крім випадків, передбачених цим Порядком.
 3. У разі злісного порушення особою, взятою під варту, у камері з поліпшеними побутовими умовами вимог режиму, за яке на неї було накладено стягнення у виді поміщення до карцеру, після відбуття стягнення адміністрація СІЗО переводить таку особу до звичайної камери СІЗО без повернення коштів, сплачених за послугу з надання поліпшених побутових умов та харчування відповідно до заяви.

Повторне переведення таких осіб до камер з поліпшеними побутовими умовами можливе не раніше ніж через місяць з дня відбуття стягнення.

 1. Вимоги до облаштування камер з поліпшеними побутовими умовами
 2. Камери, виділені для проведення експерименту, повинні відповідати вимогам ГБН В.2.2-00015622-02:2016 "Проектування виправних колоній і слідчих ізоляторів. Слідчі ізолятори".

Норма площі в камері з поліпшеними побутовими умовами не може бути менше 6 квадратних метрів для однієї взятої під варту особи.

 1. Камери забезпечуються такими меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення:

одно- чи двох'ярусне дерев'яне або металеве з дерев'яними бильцями ліжко (в залежності від кількості осіб та площі камери);

стіл та стільці;

шафа для одягу та особистих речей;

санвузол (відгороджений);

полиця для туалетних речей;

умивальник зі змішувачем;

телевізор;

підставка під телевізор;

мікрохвильова піч;

урна для сміття;

інвентар для прибирання.

 1. В межах експерименту камери додатково можуть забезпечуватися:

душовою кабіною;

холодильником;

водонагрівачем;

комп'ютерним робочим місцем з доступом до глобальної мережі Інтернет, користування яким надається з урахуванням вимог Порядку організації надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 жовтня 2017 року N 3233/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2017 року за N 1280/31148 (зі змінами);

пральною машиною (за наявності місця для її встановлення);

кондиціонером.

 1. За рішенням адміністрації СІЗО камери з поліпшеними побутовими умовами можуть забезпечуватися іншими меблями, інвентарем, побутовими приладами і обладнанням, а також предметами господарчого призначення.

III. Організація харчування осіб, узятих під варту, які тримаються у камерах з поліпшеними побутовими умовами

 1. Особи, узяті під варту, забезпечуються триразовим харчуванням за нормами, встановленими постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 року N 336 "Про норми харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Національної поліції".
 2. Адміністрації СІЗО дозволяється здійснювати закупівлю послуг з організації харчування осіб, узятих під варту, які тримаються у камерах з поліпшеними побутовими умовам.
 3. За бажанням особа, взята під варту, має право придбавати через мережу Інтернет за власні кошти шляхом безготівкового розрахунку продукти харчування і напої (за винятком спиртних, слабоалкогольних напоїв і пива, виробів на спиртовій основі, а також напоїв енергетичної дії), а також доставку готових страв.

Адміністрація СІЗО не несе відповідальності за термін придатності товарів та асортимент продуктів харчування, напоїв і готових страв, що замовляються та доставляються особі, взятій під варту, через мережу Інтернет.

 1. Прийом їжі та напоїв здійснюється в приміщенні, де утримується особа, взята під варту.
 2. Основні складові для розрахунку вартості платної послуги з надання поліпшених побутових умов
 3. Складові для розрахунку вартості платної послуги з надання поліпшених побутових умов поділяються на основні та додаткові.
 4. Основними складовими для розрахунку вартості платної послуги є:

комунальні послуги (електроенергія, водопостачання і водовідведення, опалення);

заробітна плата обслуговуючого персоналу, який утримується за рахунок спеціального фонду (у тому числі нарахування на заробітну плату);

користування меблями, технікою, обладнанням, речовим майном;

технічне обслуговування техніки та обладнання (у тому числі вартість запасних частин);

прання постільної білизни;

забезпечення засобами гігієни;

забезпечення канцелярським приладдям;

проведення поточних ремонтів.

 1. Додатковими складовими для розрахунку вартості платної послуги є:

користування спортивним інвентарем та обладнанням;

користування ігровою приставкою чи портативною ігровою консоллю;

користування настільними іграми;

користування послугою доступу до глобальної мережі Інтернет, яка надається з урахуванням вимог Порядку організації надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 жовтня 2017 року N 3233/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2017 року за N 1280/31148 (зі змінами);

користування планшетним комп'ютером без можливості апаратної підтримки будь-яких видів SIM-карт.

 1. Координація та моніторинг реалізації експериментального проєкту
 2. Адміністрація СІЗО щоквартально подає до Департаменту з питань виконання кримінальних покарань звіти про хід реалізації експериментального проєкту.
 3. Департамент з питань виконання кримінальних покарань узагальнює отримані звіти, здійснює аналіз та оцінку реалізації експериментального проєкту та подає їх до Відділу по роботі з системою Державної кримінально-виконавчої служби України Міністерства юстиції України.
 4. Відділ по роботі з системою Державної кримінально-виконавчої служби України Міністерства юстиції України до 20 лютого 2022 року готує узагальнений звіт щодо ефективності реалізації експериментального проєкту та вносить його на розгляд Кабінету Міністрів України разом із пропозиціями стосовно доцільності його продовження та/або внесення змін до законодавства.

 

Директор Департаменту
публічного права

Л. Кравченко