МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
19.06.2020 N 2124/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 червня 2020 р. за N 559/34842

Про внесення змін до Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про виконавче провадження"

НАКАЗУЮ:

  1. Унести до Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05 серпня 2016 року N 2432/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за N 1126/29256, такі зміни:

1) пункт 2 розділу I доповнити новим абзацом такого змісту:

"Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про виконавче провадження", інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до нього, в Законі України "Про електронні довірчі послуги" та Положенні про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 05 листопада 2014 року N 705.";

2) абзац чотирнадцятий пункту 2 розділу II виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим;

3) у розділі VI:

друге речення абзацу десятого пункту 1 викласти в такій редакції: "Умови, порядок справляння та розмір плати за надання сервісної послуги визначаються у договорі, укладеному з адміністратором Системи.";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Доступ до інформації Системи сторонам виконавчого провадження забезпечується з використанням:

1) засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри через:

вебпортал Міністерства юстиції України;

Єдиний державний вебпортал електронних послуг в порядку, визначеному договором, укладеним між держателем Системи та держателем Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

2) ідентифікатора для доступу до інформації про виконавче провадження, який зазначається в довідці про реєстрацію виконавчого документа та постанові про відкриття виконавчого провадження, через офіційний вебсайт Міністерства юстиції України.

Система забезпечує:

можливість формування сторонами виконавчого провадження узагальненої інформації про рішення (виконавчі дії), прийняті (вчинені) виконавцем, із зазначенням дати їх прийняття (вчинення) та з можливістю роздрукування такої інформації;

доступ сторонам виконавчого провадження до документів виконавчого провадження.

Можливість онлайн-сплати заборгованості за виконавчим провадженням забезпечується з використанням:

платіжних систем під час доступу сторін виконавчого провадження до інформації Системи відповідно до цього пункту;

платіжних застосунків, що взаємодіють із Системою за допомогою прикладного програмного інтерфейсу на умовах, визначених адміністратором Системи у відповідному договорі.

Під час формування запиту на онлайн-сплату відображається загальна заборгованість за виконавчим провадженням з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника за виконавчим провадженням, основної винагороди приватного виконавця.

Інформація Системи в обсязі, передбаченому цим пунктом, може надаватись стороні виконавчого провадження також з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Системи. Умови, порядок справляння та розмір плати за надання сервісної послуги визначаються у договорі, укладеному з адміністратором Системи.".

  1. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" (Бережний О.) разом з Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (Кисельов М.) вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу.
  2. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Гайченка А.

 

Міністр

Д. Малюська