МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
19.09.2019 N 2969/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 вересня 2019 р. за N 1049/34020

Про затвердження Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих України

Відповідно до абзацу п'ятого частини першої статті 3, статті 18 Кодексу України з процедур банкрутства, підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, що додається.
 2. Встановити, що Єдиний реєстр арбітражних керуючих України функціонує на базі Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, створеного відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 26 березня 2013 року N 541/5 "Про затвердження Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 березня 2013 року за N 514/23046, з використанням відповідного програмного забезпечення та інформації цього реєстру.
 3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 26 березня 2013 року N 541/5 "Про затвердження Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 березня 2013 року за N 514/23046 (із змінами).
 4. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
 5. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" (Лур'є С. С.) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим наказом забезпечити технічну та технологічну можливість внесення відомостей до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.
 6. Цей наказ набирає чинності з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства, але не раніше дня його офіційного опублікування.
 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції Коломієць В. Р.

 

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

С. Лур'є

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
19 вересня 2019 року N 2969/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 вересня 2019 р. за N 1049/34020

ПОРЯДОК
формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих України

I. Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає порядок формування, ведення і користування відомостями з Єдиного реєстру арбітражних керуючих України (далі - Єдиний реєстр).
 2. Єдиний реєстр - сукупність відомостей про арбітражних керуючих України, які отримали в установленому законодавством порядку свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, та інформації про їх діяльність, яку Міністерство юстиції України отримує у процесі реалізації своїх повноважень як державного органа з питань банкрутства та від арбітражних керуючих.
 3. Єдиний реєстр формується і ведеться Міністерством юстиції України у складі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 4. Єдиний реєстр формується з метою:

ведення у повному обсязі обліку арбітражних керуючих, а також виданих, переоформлених свідоцтв про право на здійснення діяльності арбітражних керуючих та їх дублікатів, анульованих свідоцтв;

формування інформації про арбітражних керуючих та їх діяльність, необхідної для автоматизованого відбору кандидатів на призначення господарським судом арбітражного керуючого у справах про банкрутство (неплатоспроможність) (далі - автоматизований відбір).

 1. Держателем Єдиного реєстру є Міністерство юстиції України, яке розробляє організаційні та методологічні принципи ведення Єдиного реєстру і забезпечує своєчасне наповнення інформацією Єдиного реєстру.
 2. Адміністратором Єдиного реєстру є державне підприємство "Національні інформаційні системи" (далі - Адміністратор), яке забезпечує технічне і технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Єдиного реєстру, надання доступу до нього, збереження і захист даних, що містяться в Єдиному реєстрі.
 3. Реєстраторами Єдиного реєстру (далі - реєстратор) є арбітражні керуючі, працівники структурного підрозділу Міністерства юстиції України, відповідального за реалізацію повноваження державного органу з питань банкрутства щодо формування Єдиного реєстру (далі - структурний підрозділ Мін'юсту), та працівники структурних підрозділів головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства (далі - територіальні структурні підрозділи), які отримали право доступу до Єдиного реєстру.
 4. Ведення Єдиного реєстру здійснюється українською мовою.
 5. Єдиний реєстр містить відомості про:

1) дату реєстрації та реєстраційний номер запису про арбітражного керуючого;

2) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) арбітражного керуючого;

3) дату та номер протоколу засідання кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих, на якому прийнято рішення про надання права на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

4) дату та номер наказу Міністерства юстиції України про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

5) дату видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

6) дату видачі та номер посвідчення арбітражного керуючого;

7) інформацію про місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого та засоби зв'язку з арбітражним керуючим (контактний телефон, адреса електронної пошти);

8) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) помічників арбітражного керуючого (за наявності);

9) дату видачі та номер свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, строк його дії;

10) дату та номер наказу Міністерства юстиції України про переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

11) дату та номер наказу Міністерства юстиції України про видачу дубліката свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

12) дату видачі та номер переоформленого посвідчення арбітражного керуючого або виданого на заміну втраченого, викраденого чи пошкодженого посвідчення арбітражного керуючого;

13) інформацію про результати проведення перевірок діяльності арбітражного керуючого;

14) дату та номер рішення про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності та вид дисциплінарного стягнення;

15) дату та номер наказу Міністерства юстиції України про зупинення дії наказу Міністерства юстиції про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення;

16) дату та номер наказу Міністерства юстиції України про скасування наказу Міністерства юстиції України про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення;

17) дату та номер наказу Міністерства юстиції України про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

18) дату та номер наказу Міністерства юстиції України про зупинення дії наказу Міністерства юстиції України про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

19) дату та номер наказу Міністерства юстиції України про скасування наказу Міністерства юстиції України про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

20) відомості про тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого, строк зупинення (у разі визначення);

21) інформацію про діяльність арбітражного керуючого;

22) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) реєстратора, який вніс відомості до Єдиного реєстру, дату та час внесення відомостей до Єдиного реєстру, підставу для внесення відомостей.

II. Порядок унесення відомостей до Єдиного реєстру

 1. Підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру є:

видача свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

видача посвідчення арбітражного керуючого;

переоформлення або видача дубліката свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

переоформлення або видача на заміну втраченого, викраденого чи пошкодженого посвідчення арбітражного керуючого;

видача свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій;

рішення дисциплінарної комісії арбітражних керуючих та наказ Міністерства юстиції України про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення;

анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

рішення суду про скасування рішення дисциплінарної комісії арбітражних керуючих про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення та/або наказу Міністерства юстиції України про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення, наказу Міністерства юстиції України про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

рішення суду про забезпечення позову, яким зупинено дію рішення дисциплінарної комісії арбітражних керуючих про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення та/або наказу Міністерства юстиції України про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення, наказу Міністерства юстиції України про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

поновлення діяльності арбітражного керуючого;

проведення перевірки діяльності арбітражного керуючого;

надходження інформації про здійснення арбітражним керуючим повноважень (обов'язкових відомостей (інформації), відповідних заяв арбітражного керуючого).

 1. Безпосереднє унесення відомостей до Єдиного реєстру забезпечують працівники структурного підрозділу Мін'юсту, крім відомостей, які передбачені підпунктами 7, 8, 21 пункту 9 розділу I цього Порядку.

Безпосереднє унесення відомостей, які передбачені підпунктом 13 пункту 9 розділу I цього Порядку, забезпечують працівники структурного підрозділу Мін'юсту або територіальних структурних підрозділів, якими проводились перевірки діяльності арбітражних керуючих.

 1. Відомості, передбачені підпунктами 2 - 6 пункту 9 розділу I цього Порядку, вносяться до Єдиного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дня видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, посвідчення арбітражного керуючого. Під час внесення відомостей про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого у Єдиному реєстрі автоматично формується реєстраційний номер запису про арбітражного керуючого.

Інформація, передбачена підпунктами 7, 8 пункту 9 розділу I цього Порядку, надходить до Єдиного реєстру в автоматизованому режимі після надходження від арбітражного керуючого обов'язкових відомостей (інформації) у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

Відомості, передбачені підпунктами 9 - 12, 14 - 19 пункту 9 розділу I цього Порядку, вносяться до Єдиного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дня отримання цієї інформації структурним підрозділом Мін'юсту.

Відомості, передбачені підпунктом 20 пункту 9 розділу I цього Порядку, вносяться до Єдиного реєстру на підставі повідомлення арбітражного керуючого; інформації територіальних структурних підрозділів за місцезнаходженням контори (офісу) арбітражного керуючого; судового рішення, яким до арбітражного керуючого як підозрюваного чи обвинуваченого у кримінальному провадженні застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово або у робочий час чи тримання під вартою або захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, та/або інформації уповноваженого органу, за клопотанням якого до арбітражного керуючого застосовано такі заходи. Відомості вносяться в день отримання цієї інформації структурним підрозділом Мін'юсту.

Інформація, передбачена підпунктом 21 пункту 9 розділу I цього Порядку, надходить до Єдиного реєстру в автоматизованому режимі після надходження від арбітражного керуючого обов'язкових відомостей (інформації) у порядку, встановленому Міністерством юстиції України, та/або вноситься працівниками структурного підрозділу Мін'юсту та/або територіальних структурних підрозділів.

III. Порядок доступу до інформації з Єдиного реєстру

 1. Доступ до інформації з Єдиного реєстру є безоплатним, здійснюється цілодобово і без обмежень на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України із забезпеченням можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування інформації.
 2. На вебсайті Єдиного реєстру відображається така інформація:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) арбітражного керуючого;

дата та номер протоколу засідання кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих, на якому прийнято рішення про надання права на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

дата та номер наказу Міністерства юстиції України про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

дата видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

дата видачі та номер посвідчення арбітражного керуючого;

дата видачі та номер свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, строк його дії;

місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого та засоби зв'язку з арбітражним керуючим (контактний телефон, адреса електронної пошти);

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) помічників арбітражного керуючого (за наявності);

дата та номер наказу Міністерства юстиції України про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення, вид стягнення;

дата та номер наказу Міністерства юстиції України про зупинення дії наказу Міністерства юстиції України про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення;

дата та номер наказу Міністерства юстиції України про скасування наказу Міністерства юстиції України про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення;

дата та номер наказу Міністерства юстиції України про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

дата та номер наказу Міністерства юстиції України про зупинення дії наказу Міністерства юстиції України про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

дата та номер наказу Міністерства юстиції України про скасування наказу Міністерства юстиції України про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

відомості про тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого, строк тимчасового зупинення (у разі визначення).

 1. Пошук інформації через вебсайт Єдиного реєстру здійснюється за сукупністю або за одним з таких реквізитів:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) арбітражного керуючого;

номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

 

Директор Департаменту з питань
правосуддя та національної безпеки

О. Олійник


 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації