МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
21.10.2019 N 3207/5/1033

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 жовтня 2019 р. за N 1129/34100

Про затвердження Змін до Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів

Відповідно до статті 8 Закону України "Про судову експертизу", статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та з метою удосконалення порядку проведення оцінки колісних транспортних засобів

НАКАЗУЄМО:

  1. Затвердити Зміни до Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24 листопада 2003 року N 142/5/2092, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2003 року за N 1074/8395 (у редакції наказу Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24 липня 2009 року N 1335/5/1159), що додаються.
  2. Скасувати наказ Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 29 серпня 2019 року N 2726/5/856 "Про затвердження Змін до Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів".
  3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти у Міністерстві юстиції України - на заступника Міністра юстиції України, у Фонді державного майна України - на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр юстиції України

Д. Малюська

Голова Фонду
державного майна України

Д. Сенниченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України
21 жовтня 2019 року N 3207/5/1033

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 жовтня 2019 р. за N 1129/34100

Зміни
до Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів

  1. У пункті 1.6 розділу I:

абзац другий викласти в такій редакції:

"аварійне пошкодження - будь-які пошкодження, крім експлуатаційних, особливістю яких є механізм їх утворення внаслідок контактування зі сторонніми об'єктами, у тому числі вибоїнами чи просіданнями дорожнього покриття на проїжджій частині, що призвело до деформації чи руйнування і відповідно до необхідності ремонту чи заміни складника, або контактування з агресивним середовищем, що призвело до необхідності ремонту (заміни) складника. Події, що призвели до аварійних пошкоджень, як правило, потребують інформування про них відповідних державних органів згідно із законодавством;";

після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом вісімнадцятим такого змісту:

"експлуатаційне пошкодження - пошкодження, що утворилося внаслідок експлуатації КТЗ й обумовлене його експлуатаційним зносом (зміною первісних властивостей) та умовами експлуатації. До експлуатаційних пошкоджень належать прості деформації складових частин кузова, кабіни, що характеризуються плавними формами, легко піддаються ремонту та розташовані у легкодоступних місцях, які виникли в процесі експлуатації КТЗ, сколювання лаку пофарбованого покриття (далі - ЛФП) на лицьових поверхнях кузова, пошкодження ЛФП внаслідок тертя з ущільнювачами. Загальна площа деформації (деформацій) не повинна перевищувати 1,0 дм2. До експлуатаційних пошкоджень у вигляді простої деформації складових кузова, кабіни КТЗ належать деформації, які виникли від тиску будь-яких предметів чи тіла людини (вм'ятини від рук, від падіння граду, каштанів і подібних за розмірами і масою предметів, від дрібних камінців під час руху КТЗ тощо);".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - сорок дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - п'ятдесятим;

в абзаці двадцять шостому слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";

після абзацу двадцять дев'ятого доповнити новими абзацами тридцятим, тридцять першим такого змісту:

"корозійні пошкодження - результат фізико-хімічної взаємодії металевого матеріалу із зовнішнім середовищем, що призводить до зниження витривалості і міцності матеріалу аж до його повного руйнування;

місцева корозія - корозія, яка охоплює окремі ділянки поверхні металу.".

У зв'язку з цим абзаци тридцятий - п'ятдесятий вважати відповідно абзацами тридцять другим - п'ятдесят другим;

після абзацу тридцять третього доповнити новими абзацами тридцять четвертим, тридцять п'ятим такого змісту:

"мопед - двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 куб. см або електродвигун потужністю до 4 кВт;

мотоцикл - двоколісний механічний транспортний засіб з боковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об'ємом 50 куб. см і більше. До мотоциклів прирівнюються моторолери, мотоколяски, триколісні та інші механічні транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг;".

У зв'язку з цим абзаци тридцять четвертий - п'ятдесят другий вважати відповідно абзацами тридцять шостим - п'ятдесят четвертим;

після абзацу тридцять шостого доповнити новим абзацом тридцять сьомим такого змісту:

"наскрізна корозія - місцева корозія, що спричинила руйнування металу наскрізь;".

У зв'язку з цим абзаци тридцять сьомий - п'ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами тридцять восьмим - п'ятдесят п'ятим.

  1. У розділі V:

1) абзац другий пункту 5.1 викласти в такій редакції:

"Визначення матеріального збитку чи вартості КТЗ без його огляду особисто експертом, який складає висновок, можливе тільки за рішенням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у разі надання ним даних, необхідних для проведення дослідження.";

2) пункт 5.4 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"є) рахунок на проведення ремонтних робіт зі спеціалізованої станції технічного обслуговування, дані дефектування діагностики тощо.".

  1. У розділі VII:

1) абзац шостий пункту 7.4 викласти в такій редакції:

"К - коефіцієнт ринку регіону, який враховує відмінність поточних цін продажу та пропозиції до продажу у відповідному регіоні від цін з довідкової літератури. Значення коефіцієнта ринку регіону приймається рівним 1,0. Це значення може змінюватись відповідно до даних таблиці 3.2 додатка 3 до цієї Методики. Значення, відмінні від 1,0, мають бути обґрунтовані;";

2) пункт 7.18 викласти в такій редакції:

"7.18. Вартість утилізації КТЗ визначається як сума ринкової вартості технічно справних складників та вартості металобрухту складників, які залишилися, або із застосуванням методу питомої ваги окремої складової КТЗ від ринкової вартості КТЗ.";

3) пункти 7.38, 7.39 викласти в такій редакції:

"7.38. Значення Ез приймається таким, що дорівнює нулю, для нових складників та складників КТЗ, строк експлуатації яких не перевищує:

5 років - для легкових КТЗ виробництва країн СНД;

7 років - для інших легкових КТЗ;

3 роки - для вантажних КТЗ, вантажопасажирських КТЗ, причепів, напівпричепів, спеціальних КТЗ, спеціалізованих КТЗ, автобусів виробництва країн СНД;

4 роки - для інших вантажних КТЗ, вантажопасажирських КТЗ, причепів, напівпричепів, спеціальних КТЗ, спеціалізованих КТЗ, автобусів;

5 років - для мототехніки.

7.39. Винятками стосовно використання зазначених вимог є:

а) КТЗ експлуатується в інтенсивному режимі (фактичний середньорічний пробіг щонайменше вдвічі більший за середньорічний нормативний);

б) складові частини кузова та оперення кузова, кабіни, рами КТЗ відновлювали ремонтом (крім випадків, що однозначно свідчать про усунення експлуатаційних пошкоджень (наприклад, усунення сколів ЛФП на лицьових поверхнях кузова, усунення деформації методом видалення вм'ятин без пофарбування складової частини));

в) складові частини каркасу кузова, оперення кузова, кабіни та рами мають наскрізну корозію, що призвело до зниження витривалості і міцності матеріалу виготовлення цієї складової частини (складових частин) КТЗ;

г) складові частини кузова, кабіни, рами КТЗ мають пошкодження у вигляді деформації, за винятком таких, що підпадають під визначення експлуатаційних пошкоджень відповідно до пункту 1.6 розділу I цієї Методики;

ґ) КТЗ експлуатувався в умовах, визначених у пункті 4 таблиці 4.1 додатка 4 до цієї Методики.";

4) підпункт 7.53.2 пункту 7.53 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Під час визначення ціни КТЗ, що був у користуванні на території американського континенту, за формулою 17 із застосуванням електронного довідника "N.A.D.A. Official used car guide" - N.A.D.A, США (www.nadaguides.com) або електронного довідника "Used Car Guide" - Kelley Blue Book Auto market report, США (www.kbb.com) необхідно приймати ціну категорії "Average Trade-In" (довідник "N.A.D.A. Official used car guide") або ціну категорії "GOOD" (довідник "Kelley Blue Book Auto market report").".

  1. У розділі VIII:

1) пункт 8.4 доповнити новими абзацами такого змісту:

"У разі визначення вартості матеріального збитку враховується фактичний технічний стан складових частин КТЗ до події (ДТП, страховий випадок, стихійне лихо, протиправні дії, розукомплектування тощо).

Принцип економічної доцільності операції ремонту (заміни) окремого складника КТЗ (включаючи кузовні складники) полягає в тому, що економічно доцільною є та операція заміни чи ремонту, яка є економічно привабливіша у разі одночасного дотримання принципів технічної можливості ремонту та відновлення права особи користуватися КТЗ в тому технічному стані та з такими самими споживчими властивостями, які мали місце до пошкодження.";

2) у пункті 8.5:

абзац другий підпункту 8.5.1 викласти в такій редакції:

"У зазначених у пункті 5.1 розділу V цієї Методики випадках орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), визначає обсяги ремонтних робіт з відновлення КТЗ або характер та обсяг його пошкоджень.";

підпункт 8.5.14 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Вартість експлуатаційних рідин, моторної оливи, трансмісійних олив, олив гідравлічних систем, охолоджувальних рідин, холодоагентів, гальмівної рідини тощо визначається на підставі даних їх виробника або виробника КТЗ. Кількість або об'єм зазначених матеріалів визначається на підставі даних виробника КТЗ.";

3) підпункт 8.6.2 пункту 8.6 викласти в такій редакції:

"8.6.2. Величина ВТВ КТЗ не нараховується, якщо:

а) строк експлуатації легкових автомобілів перевищує 5 років для КТЗ виробництва країн СНД, 7 років - для інших КТЗ;

б) легкові автомобілі експлуатуються в інтенсивному режимі (фактичний середньорічний пробіг щонайменше вдвічі більший за середньорічний (середньостатистичний) нормативний), а строк експлуатації перевищує:

3,5 року - для КТЗ виробництва країн СНД;

5 років - для інших КТЗ;

в) строк експлуатації вантажних КТЗ, вантажопасажирських КТЗ, причепів, напівпричепів, спеціальних КТЗ, спеціалізованих КТЗ, автобусів перевищує 3 роки для КТЗ виробництва країн СНД та 4 роки - для інших КТЗ;

г) строк експлуатації мототехніки перевищує 5 років;

ґ) відбулася заміна кузова до оцінюваних пошкоджень;

д) складові частини КТЗ раніше піддавалися відновлювальному ремонту або пофарбуванню повному, зовнішньому, частковому (крім випадків, що однозначно свідчать про усунення експлуатаційних пошкоджень, відповідно до пункту 1.6 розділу I цієї Методики);

е) потрібна заміна окремих складників, що не потребують пофарбування та не погіршують зовнішній вигляд КТЗ (скло, фари, бампери, декоративні накладки, пневматичні шини, зовнішня і внутрішня фурнітура тощо). Якщо, крім зазначених складників, пошкоджено складові кузова та оперення, розрахунок величини ВТВ повинен ураховувати всі пошкодження складників у комплексі;

є) складові частини КТЗ мають наскрізні корозійні пошкодження або корозійні пошкодження, що призвели до зниження витривалості і міцності матеріалу їх виготовлення;

ж) КТЗ раніше був аварійно пошкоджений;

з) складові частини оперення кузова, кабіни мають пошкодження деформацією, за винятком таких, що можуть бути усунені методом видалення вм'ятин без пофарбування та підпадають під визначення експлуатаційних пошкоджень відповідно до пункту 1.6 розділу I цієї Методики;

и) КТЗ був виданий громадянинові безоплатно через органи соціального захисту населення (крім випадків, коли нарахування ВТВ здійснюється за завданням особи або органу, яка (який) призначила(в) експертизу);

і) визначається коефіцієнт фізичного зносу для складників КТЗ відповідно до вимог пункту 7.44 розділу VII цієї Методики.".

  1. Додаток 8 до Методики доповнити новим пунктом такого змісту:

"71. Методика визначення обсягу ремонтних дій при встановленні розміру матеріального збитку, заподіяного власнику колісного транспортного засобу, - реєстраційний код у Реєстрі методик проведення судових експертиз 12.2.03.".

 

Директор Департаменту
з питань правосуддя та
національної безпеки Міністерства
юстиції України

О. М. Олійник

Директор Департаменту
оцінки майна, майнових прав та
професійної оціночної діяльності

С. А. Булгакова

 


 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації