МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 23 серпня 2019 року N 2638/5

Про внесення змін до Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року N 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають

оприлюдненню у формі відкритих даних", від 17 квітня 2019 року N 409 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відкритих даних" наказую:

  1. Внести зміни до Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 березня 2016 року N 897/5, виклавши його у новій редакції, що додається.
  2. Покласти персональну відповідальність за достовірність і актуальність оприлюднених наборів даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних на керівників структурних підрозділів Міністерства юстиції України, керівників підприємств, установ (закладів) та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України (відповідальних осіб, які відповідають за оприлюднення інформації).
  3. Адміністративно-господарському департаменту (Воловик М. Б.) забезпечити своєчасне оприлюднення наборів даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.
  4. Департаменту реєстрації та систематизації правових актів (Железняк Н. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України.
  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Міністерства Буяджи Г. В.

 

Перший заступник Міністра

О. Сукманова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
28 березня 2016 року N 897/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 23 серпня 2019 року N 2638/5)

Перелік
інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України

N з/п

Назва інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних

Формат даних

Відповідальні особи (особа), які (яка) відповідають (відповідає) за оприлюднення інформації згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації"

Періодичність оновлення

I. Перелік інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України

1

Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних вебсайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес

DOC(X)

Керівники структурних підрозділів Міністерства юстиції України, керівники підприємств, установ (закладів) та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України

Не пізніше п'яти робочих днів з дня внесення змін

2

Інформація про організаційну структуру Міністерства юстиції

DOC(X)

Директор Департаменту персоналу

Не пізніше п'яти робочих днів з дня внесення змін

3

Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону Міністерством юстиції України

DOC(X)

Керівники структурних підрозділів

Не пізніше п'яти робочих днів з дня внесення змін

4

Переліки національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов'язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об'єктів вимогам технічних регламентів

DOC(X)

Керівники структурних підрозділів

Не пізніше п'яти робочих днів з дня внесення змін

5

Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

DOC(X)

Керівники структурних підрозділів;

Невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа;

директор Департаменту реєстрації та систематизації правових актів (стосовно звітів щодо задоволення запитів на інформацію)

щодекадно, щорічно

6

Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається Міністерством юстиції України

XLS(X)

Керівники підприємств, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України;
директор Департаменту реєстрації та систематизації правових актів

Не пізніше п'яти робочих днів з дня внесення змін

7

Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні Міністерства юстиції України

DOC(X)

Керівники структурних підрозділів Міністерства юстиції України, керівники підприємств, установ (закладів) та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України

Не пізніше п'яти робочих днів з дня внесення змін

8

Адміністративні дані в значенні Закону України "Про державну статистику", що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону Міністерством юстиції України

DOC(X)

Керівники структурних підрозділів

Не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа

9

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті Міністерством юстиції України, проєкти нормативно-правових актів, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики

DOC(X)

Керівники структурних підрозділів

Не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа

10

Інформація про нормативно-правові засади діяльності

DOC(X)

Керівники структурних підрозділів

Не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа

11

Фінансова звітність суб'єктів господарювання державного та комунального секторів економіки

XLS(X)

Директор Департаменту державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами;
керівники структурних підрозділів Міністерства юстиції України, керівники підприємств, установ (закладів) та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України

Щоквартально, щороку

12

Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення

DOC(X)

Керівники структурних підрозділів

Не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа

13

Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного та комунального секторів економіки

XLS(X)

Директор Департаменту державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами;
керівники структурних підрозділів Міністерства юстиції України, керівники підприємств, установ (закладів) та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України

Щороку

14

План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проєктів, цілей їх прийняття, строків підготовки проєктів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проєктів регуляторних актів, дати їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення

DOC(X)

Керівники структурних підрозділів

Не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа

15

Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги

DOC(X)

Директор Адміністративно-господарського департаменту

Не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа

16

Інші наявні дані, що відповідають визначенню публічної інформації у формі відкритих даних (відповідно до пункту 3 Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року N 835)

DOC(X)

Начальник Управління інформаційної політики;
керівник державного підприємства "Національні інформаційні системи";
керівники структурних підрозділів Міністерства юстиції України, керівники підприємств, установ (закладів) та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України

Не пізніше п'яти робочих днів з дня внесення змін

II. Перелік реєстрів, інформація, дані та повідомлення, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Міністерство юстиції України

N з/п

Назва реєстру, інформації, даних та повідомлення, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Інформація, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України

Формат даних

Відповідальні особи (особа), які (яка) відповідають (відповідає) за оприлюднення інформації згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації"

Періодичність оновлення

17

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Щодо юридичних осіб:
найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);
ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;
організаційно-правова форма;
вид релігійної організації;
віросповідна приналежність релігійної організації;
інформація про цифровий код модельного статуту;
вид громадського формування (політична партія, структурне утворення політичної партії;
громадське об'єднання, місцевий осередок громадського об'єднання із статусом юридичної особи;
професійна спілка, об'єднання професійних спілок, організація профспілки, передбачена статутом профспілки, об'єднання організацій профспілок;
організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців;
творча спілка, місцевий осередок творчої спілки);
дані про статус громадського формування;
мета діяльності громадського формування;
відомості про центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство, або частку держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;
перелік засновників (учасників) юридичної особи:
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
країна громадянства, якщо засновник - фізична особа;
найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа;
відмітка про закінчення повноважень засновника громадського формування у зв'язку з державною реєстрацією;
інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій):
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером);
види діяльності;
місцезнаходження юридичної особи;
назва органів управління юридичної особи;
відомості про керівника юридичної особи, а за бажанням юридичної особи - також про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо:
прізвище, ім'я, по батькові;
дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;
відомості про членів керівних органів:
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку - для громадського формування;
розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір частки кожного із засновників (учасників);
вид установчого документа (установчий акт, статут, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо);
відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське формування, - у разі створення юридичної особи на підставі установчого документа іншого громадського формування;
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи;
дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
ідентифікаційний код відокремленого підрозділу;
найменування;
місцезнаходження;
види діяльності;
відомості про керівника відокремленого підрозділу (прізвище, ім'я, по батькові, посада, дата призначення та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи);
відомості про членів керівних органів відокремленого підрозділу громадського формування (прізвище, ім'я, по батькові, посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку);
відомості про належність відокремленого підрозділу юридичної особи, що припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, до юридичної особи - правонаступника;
дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;
дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією;
відомості про заборону діяльності громадського формування:
анулювання реєстрації або заборона діяльності політичної партії, заборона діяльності громадського об'єднання;
дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;
дані про юридичних осіб - правонаступників;
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;
дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підставу для його внесення;
місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
інформацію про здійснення зв'язку з юридичною особою.
Щодо фізичних осіб - підприємців:
прізвище, ім'я, по батькові;
види діяльності;
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;
місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця;
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава для його внесення;
дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава для її внесення;
інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою - підприємцем

CSV/XML

Директор Департаменту державної реєстрації та нотаріату;
керівник державного підприємства "Національні інформаційні системи"

Не пізніше п'яти робочих днів

18

Єдиний реєстр нотаріусів

Регіон;
назва організації;
контактні дані (адреса, телефон);
П. І. Б. нотаріуса;
номер свідоцтва

XML

Директор Департаменту державної реєстрації та нотаріату;
керівник державного підприємства "Національні інформаційні системи"

Не пізніше п'яти робочих днів

19

Державний реєстр атестованих судових експертів

П. І. Б. експерта;
регіон;
організація;
адреса/телефон;
свідоцтво експерта;
назва комісії;
дата та номер рішення;
термін дії;
номер та вид експертизи;
індекс та вид експертної спеціальності

XML

Директор Департаменту з питань судової роботи та банкрутства;
керівник державного підприємства "Національні інформаційні системи"

Не пізніше п'яти робочих днів з дня внесення змін

20

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів

Серія бланка;
номер бланка;
дата видачі бланка;
відомості про витрачання бланка або недійсність бланка;
дата витрачання бланка або недійсність бланка;
П. І. Б. нотаріуса, який витратив бланк

XML

Директор Департаменту державної реєстрації та нотаріату;
керівник державного підприємства "Національні інформаційні системи"

Не пізніше п'яти робочих днів з дня внесення змін

21

Повідомлення про торги та інша інформація з реалізації конфіскованого та арештованого майна та їх результати, про майно для безоплатної передачі

1. Повідомлення про торги з реалізації конфіскованого та арештованого майна, включаючи характеристику лотів, інформацію про лот, порядок та умови проведення торгів, їх перебіг та результати.
2. Інформація про майно для безоплатної передачі - характеристика майна, строки подачі заявок, орган, до якого необхідно надсилати звернення, та його контактна інформація

HTML

Заступник генерального директора з інформаційно-телекомунікаційних питань державного підприємства "СЕТАМ"

Після внесення змін

22

Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності

Підсистема "Друковані засоби масової інформації":
реєстраційний номер запису;
дата реєстрації;
найменування друкованого засобу масової інформації;
вид видання;
цільове призначення;
місцезнаходження редакції;
номер телефону;
сфера розповсюдження;
П. І. Б. / найменування засновників;
серія та номер свідоцтва;
орган, який здійснив державну реєстрацію.
Підсистема "Інформаційні агентства":
реєстраційний номер запису;
дата реєстрації;
найменування інформаційного агентства;
вид інформаційного агентства;
місцезнаходження;
номер телефону;
сфера розповсюдження;
П. І. Б. / найменування засновників;
серія та номер свідоцтва

XML

Директор Департаменту державної реєстрації та нотаріату;
керівник державного підприємства "Національні інформаційні системи"

Не пізніше п'яти робочих днів з дня внесення змін

23

Реєстр методик проведення судових експертиз

Реєстраційний код;
вид експертизи;
назва методики;
найменування розробника;
рік створення методики;
рік внесення змін до методики;
рік припинення застосування методики;
дата прийняття рішення про державну реєстрацію;
дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики;
дата прийняття рішення про припинення застосування методики

XML

Директор Департаменту з питань судової роботи та банкрутства;
керівник державного підприємства "Національні інформаційні системи"

Не пізніше п'яти робочих днів з дня внесення змін

24

Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Реєстраційний номер запису;
дата реєстрації;
номер справи;
дата винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство;
назва / П. І. Б. боржника;
ініціатор справи;
стан провадження;
назва судової процедури, у якій перебуває боржник

XML

Директор Департаменту з питань судової роботи та банкрутства;
керівник державного підприємства "Національні інформаційні системи"

Не пізніше п'яти робочих днів з дня внесення змін

25

Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України

Реєстраційний номер запису;
дата реєстрації;
прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого;
номер свідоцтва;
стан свідоцтва;
дата видачі/зміни свідоцтва

XML

Директор Департаменту з питань судової роботи та банкрутства;
керівник державного підприємства "Національні інформаційні системи"

Не пізніше п'яти робочих днів з дня внесення змін

26

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

1) картка нормативно-правового акта (видавник акта;
вид акта;
дата прийняття та номер акта;
назва акта;
статус;
номер та дата державної реєстрації в Мін'юсті;
опублікування;
ключові слова;
міжнародний договір;
країна;
реєстраційний код акта;
дата внесення до реєстру);
2) текст нормативно-правового акта

XML

Директор Департаменту реєстрації та систематизації правових актів;
керівник державного підприємства "Національні інформаційні системи";
адміністратор технологій ведення всіх фондів Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та доступу до нього - товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"

Не пізніше п'яти робочих днів з дня внесення змін

27

Реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів

Порядковий номер;
унікальний реєстраційний номер сертифіката ключа;
інформація про власника відкритого ключа;
дата і час початку строку чинності сертифіката;
дата і час закінчення строку чинності сертифіката;
статус сертифіката;
дата і час зміни статусу сертифіката;
тип зміни статусу сертифіката (скасування, блокування і поновлення сертифіката);
інформація про обмеження використання підпису (призначення відкритого ключа)

CSV

Директор Департаменту державної реєстрації та нотаріату;
керівник Державного підприємства "Національні інформаційні системи"

Не пізніше п'яти робочих днів з дня внесення змін

28

Реєстр адміністративно-територіального устрою

Назва області;
назва району;
назва населеного пункту;
актуальна назва вулиць, площ, провулків тощо відповідного населеного пункту

XML

Керівник державного підприємства "Національні інформаційні системи"

Не пізніше п'яти робочих днів з дня внесення змін

29

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього);
місце роботи, посада на час застосування положення Закону України "Про очищення влади";
відомості про стан проходження перевірки особою, а також інформація про надходження висновків про результати перевірки, які свідчать про наявність підстав для застосування до особи, яка проходила перевірку, заборон, визначених статтею 1 Закону України "Про очищення влади";
час, протягом якого на особу поширюється заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади"

XML

Директор Департаменту з питань люстрації

Не пізніше ніж на третій день після отримання відомостей, які підлягають внесенню до Реєстру

30

Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадження

1) прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності) боржника - фізичної особи та прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи;
2) найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника та стягувача;
3) номер, дата відкриття та стан виконавчого провадження;
4) найменування органу державної виконавчої служби (приватного виконавця), у якого перебуває на виконанні виконавче провадження

CSV

Керівник державного підприємства "Національні інформаційні системи";
директор Департаменту державної виконавчої служби

Не пізніше п'яти робочих днів

31

Єдиний реєстр боржників

1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) боржника - фізичної особи або найменування, ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань боржника - юридичної особи;
2) найменування органу або прізвище, ім'я, по батькові та посада посадової особи, яка видала виконавчий документ;
3) найменування органу державної виконавчої служби або прізвище, ім'я, по батькові приватного виконавця, номер засобу зв'язку та адреса електронної пошти виконавця;
4) номер виконавчого провадження;
5) категорія стягнення (аліменти, штраф тощо)

CSV

Керівник державного підприємства "Національні інформаційні системи";
директор Департаменту державної виконавчої служби

З моменту вчинення виконавчих дій

32

Дані центральної бази даних системи електронних торгів арештованим майном

1) інформаційні повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною);
2) результати проведення

HTML

Директор Департаменту державної виконавчої служби

З моменту вчинення виконавчих дій

             

 

Директор Департаменту реєстрації
та систематизації правових актів

Н. Железняк


 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації