ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 серпня 2019 року N 108

Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 30, 35, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення регулювання діяльності банків України Правління Національного банку України постановляє:

  1. Унести до підпункту 1 пункту 2.5 глави 2 розділу VI Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами) (далі - Інструкція N 368), такі зміни:

1) в абзаці п'ятому слова "банків, що мають", "та Fitch" замінити відповідно словами "банку, що має кредитний", "або Fitch";

2) підпункт після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"банку-гаранта, який є його материнською компанією або учасником міжнародної групи, до якої входить банк, за умови, що банк-гарант має інвестиційний кредитний рейтинг згідно з міжнародною шкалою, підтверджений Standard&Poor's, або аналогічний рейтинг Moody's Investors Service або Fitch IBCA.".

  1. Національний банк України не застосовує до банків заходів впливу за порушення ними економічних нормативів достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2), достатності основного капіталу (Н3), максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), великих кредитних ризиків (Н8), установлених Інструкцією N 368, допущені в період з 02 липня 2019 року до дня набрання чинності цією постановою, якщо такі порушення пов'язані з неврахуванням під час розрахунку економічних нормативів забезпечення у вигляді гарантії / безвідкличного резервного акредитиву банку-гаранта, який є материнською компанією банку або учасником міжнародної групи, до якої входить банк, за умови, що банк-гарант має інвестиційний кредитний рейтинг згідно з міжнародною шкалою, підтверджений Standard&Poor's, або аналогічний рейтинг Moody's Investors Service або Fitch IBCA.
  2. Департаменту методології (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
  3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
  4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації