НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
від 30 серпня 2019 року N 1817

м. Київ

Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії

Відповідно до законів України "Про альтернативні джерела енергії", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

  1. Затвердити Порядок встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, що додається.
  2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 02 листопада 2012 року N 1421 "Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2012 року за N 1957/22269 (зі змінами);

2) постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

від 20 липня 2015 року N 2043 "Про встановлення фіксованих мінімальних розмірів "зелених" тарифів на електричну енергію для суб'єктів господарювання";

від 20 липня 2015 року N 2044 "Про встановлення фіксованих мінімальних розмірів "зелених" тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2015 року за N 941/27386.

  1. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
30 серпня 2019 року N 1817

ПОРЯДОК
встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії

  1. Загальні положення

1.1. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про ринок електричної енергії" та "Про альтернативні джерела енергії" (далі - Закон).

1.2. Дія цього Порядку поширюється на:

1) суб'єктів господарювання, які отримали або мають намір отримати ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії в установленому законодавством порядку та виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) на об'єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) згідно з відомістю про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії:

незалежно від встановленої потужності таких об'єктів, черг будівництва (пускових комплексів), що введені в експлуатацію до 01 січня 2020 року;

що введені в експлуатацію з 01 січня 2020 року та відповідно до статті 93 Закону не зобов'язані брати участь в аукціонах;

що відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України "Про ринок електричної енергії" уклали договори купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом до 31 грудня 2019 року і ввели такі об'єкти в експлуатацію протягом двох років з дати укладення зазначених договорів - для об'єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом трьох років з дати укладення зазначених договорів - для об'єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії;

2) споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичні кооперативи, приватні домогосподарства, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, визначених Законом.

Норми глав 2 та 3 цього Порядку не поширюються на споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичні кооперативи, та приватні домогосподарства.

"Зелений" тариф встановлюється для кожного суб'єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, за кожним видом альтернативної енергії, для якого Законом визначений коефіцієнт "зеленого" тарифу, та для кожного об'єкта електроенергетики або для кожної черги будівництва електростанції (пускового комплексу).

1.3. "Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, встановлюється єдиним для всіх приватних домогосподарств, споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, за кожним видом альтернативного джерела енергії, для якого Законом визначений коефіцієнт "зеленого" тарифу.

Для суб'єктів господарювання, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств "зелений" тариф встановлюється до 01 січня 2030 року.

1.4. Фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств (Фмін, євро за 1 кВт·год без ПДВ) розраховується за формулою

  

, (1)

де Тсп.IIкл.01.01.2009 - роздрібний тариф для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, 58,46 коп. за 1 кВт·год без ПДВ;

КЗТ - коефіцієнт "зеленого" тарифу, визначений Законом;

Є01.01.2009 - курс гривні до євро, офіційно встановлений Національним банком України на 01 січня 2009 року, 1085,546 грн за 100 євро.

1.5. "Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств (Тз, коп. за 1 кВт·год без ПДВ) встановлюється на квартал та розраховується за формулою

Тз = Фмін · Єсер30, (2)

де Єсер30 - середній курс гривні до євро за останні 30 календарних днів, що передують даті останнього у попередньому кварталі засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), грн за 100 євро, що визначається за формулою

  

, (3)

де Єі - курс гривні до євро, офіційно встановлений Національним банком України на і-у дату, грн за 100 євро;

д - дата останнього у попередньому кварталі засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

1.6. Рішення щодо встановлення "зелених" тарифів для суб'єктів господарювання, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, приватних домогосподарств приймаються на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, відповідно до вимог статей 14 та 16 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

  1. Умови встановлення та перегляду "зеленого" тарифу

2.1. Для встановлення "зеленого" тарифу суб'єкт господарювання подає до НКРЕКП заяву щодо встановлення/перегляду "зеленого" тарифу суб'єкту господарювання (додаток) і такі документи:

пояснювальну записку з детальною інформацією про суб'єкта господарювання (форма власності, установлена потужність та інші характеристики об'єкта електроенергетики);

зведений кошторис будівництва об'єкта електроенергетики (вартість генеруючого обладнання, вартість будівельних та пусконалагоджувальних робіт, вартість іншого енергетичного обладнання та споруд, розташованих на об'єкті електроенергетики, що є невід'ємною частиною об'єкта електроенергетики);

копію пояснювальної записки проєкту будівництва об'єкта електроенергетики (черги його будівництва (пускового комплексу));

копію технічних умов приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії;

копію зареєстрованого повідомлення про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт, виданих відповідно до вимог Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 466;

копію зареєстрованої декларації про готовність об'єкта (черги його будівництва (пускового комплексу)) до експлуатації або сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта (черги його будівництва (пускового комплексу)) проєктній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, виданих відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 461.

У разі відсутності в копії декларації про готовність об'єкта електроенергетики (черги його будівництва (пускового комплексу)) відмітки про дату та/або номер її реєстрації суб'єкт господарювання для підтвердження дати введення в експлуатацію об'єкта електроенергетики подає до НКРЕКП належним чином підписаний уповноваженою особою лист Державної архітектурно-будівельної інспекції України, в якому зазначається дата та номер реєстрації відповідної декларації;

загальну фотографію об'єкта електроенергетики (черги будівництва (пускового комплексу)) в електронному вигляді.

Додатково суб'єкт господарювання має надати копію договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, укладеного відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України "Про ринок електричної енергії", якщо об'єкт електроенергетики (черга його будівництва (пусковий комплекс)) введений в експлуатацію після 31 грудня 2019 року та виробляє електричну енергію з енергії:

сонячного випромінювання встановленою потужністю, яка більше або дорівнює 1 МВт;

вітру встановленою потужністю, яка більше або дорівнює 5 МВт, або складається з трьох та більше вітроустановок незалежно від встановленої потужності.

Сторінки документів, що додаються до заяви, нумеруються та завіряються підписом керівника суб'єкта господарювання (уповноваженої ним особи).

Заява щодо встановлення/перегляду "зеленого" тарифу суб'єкту господарювання та визначені цим пунктом документи до неї можуть подаватися суб'єктом господарювання одночасно із заявою на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

2.2. У разі зміни власника об'єкта електроенергетики (черги його будівництва (пускового комплексу)), якому встановлений "зелений" тариф, суб'єкт господарювання подає до НКРЕКП заяву щодо встановлення/перегляду "зеленого" тарифу суб'єкту господарювання та копії документів, що підтверджують право власності, господарського відання, користування, лізингу або концесії об'єкта електроенергетики як цілісного майнового комплексу.

2.3. У разі збільшення загальної встановленої потужності електрогенеруючого обладнання на об'єкті електроенергетики (черзі його будівництва (пусковому комплексі)), якому встановлений або був встановлений "зелений" тариф, після проведення реконструкції, технічного переоснащення або капітального ремонту шляхом додаткового встановлення обладнання або його заміни суб'єкт господарювання зобов'язаний подати до НКРЕКП заяву щодо встановлення/перегляду "зеленого" тарифу суб'єкту господарювання та документи, визначені пунктом 2.1 цієї глави, протягом 10 робочих днів після дати реєстрації декларації про готовність об'єкта (черги його будівництва (пускового комплексу)) до експлуатації або сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта (черги його будівництва (пускового комплексу)) проєктній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.

Якщо за результатами розгляду такої заяви величина "зеленого" тарифу, встановлена для відповідного об'єкта електроенергетики (черги його будівництва (пускового комплексу)), не змінюється, НКРЕКП письмово повідомляє про це заявника.

2.4. Якщо заява щодо встановлення/перегляду "зеленого" тарифу та додані до неї документи не відповідають вимогам цього Порядку, законів України "Про альтернативні джерела енергії", "Про ринок електричної енергії", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", Кодексу систем передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 309, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 310, або містять недостовірну інформацію, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

2.5. Відповідний структурний підрозділ НКРЕКП розглядає заяву щодо встановлення/перегляду "зеленого" тарифу суб'єкту господарювання та додані до неї документи, готує та подає матеріали на засідання НКРЕКП, що проводяться у формі відкритого слухання, протягом 30 календарних днів з дня їх надходження.

  1. Припинення дії "зеленого" тарифу

3.1. Підставами для припинення дії "зеленого" тарифу є:

заява суб'єкта господарювання;

закінчення строку дії "зеленого" тарифу;

анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії;

невиконання пункту 2.3 глави 2 цього Порядку;

визнання в установленому порядку інформації, що міститься у документах, визначених пунктом 2.1 глави 2 цього Порядку, недостовірною або такою, що не відповідає дійсності.

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

А. Гудаченко

 

Додаток
до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ЗАЯВА
щодо встановлення/перегляду "зеленого" тарифу суб'єкту господарювання

_____________________________________________________________________________________
                                                                        (найменування заявника, об'єкта електроенергетики)

Прошу розглянути надані матеріали щодо встановлення "зеленого" тарифу на виробництво електричної енергії та за результатами розгляду встановити "зелений" тариф.

                                                                      До цієї заяви додаються:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (перелік документів з нумерацією сторінок)

Підтверджую, що надані документи чинні та містять достовірну інформацію.

 

___________________________________
(посада керівника суб'єкта господарювання)

_______________________
(підпис)

__________________
(П. І. Б)

"___" ____________ 20__ року

 

 

____________

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації