ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
26.07.2019  N 10-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 серпня 2019 р. за N 949/33920

Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України

Відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року N 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам", пунктів 9, 10 Положення

про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року N 280 (із змінами), правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Зміни до деяких постанов правління Пенсійного фонду України, що додаються.
  2. Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів (Малецький О. М.) разом з Юридичним департаментом (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова правління

Є. Капінус

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
соціальної політики України               
М. Шамбір

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України                
Л. О. Євдоченко

Голова Державного агентства
з питань електронного
урядування України                            
О. Риженко

Керівник Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини                       
Л. Левшун

Голова Національного
банку України                                      
Я. Смолій

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні  
Р. Іллічов

Голова СПО об'єднань профспілок       Г. В. Осовий

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України     
О. Мірошниченко

Генеральний Секретар Громадської
Спілки "Всеукраїнське Громадське
об'єднання "Національна Асамблея
людей з інвалідністю України"               
В. Назаренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
26 липня 2019 року N 10-1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 серпня 2019 р. за N 949/33920

Зміни
до деяких постанов правління Пенсійного фонду України

  1. У Положенні про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженому постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року N 13-1, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за N 991/27436:

1) в абзаці третьому пункту 2 розділу I слова "Про електронний цифровий підпис" замінити словами "Про електронні довірчі послуги";

2) у розділі IV:

в абзаці п'ятому пункту 1, абзаці другому пункту 2, абзацах першому, третьому, четвертому пункту 11 слова "електронний цифровий підпис" в усіх відмінках замінити словами "кваліфікований електронний підпис" у відповідних відмінках;

в абзаці першому пункту 11 слова ", що є аналогом електронної печатки Пенсійного фонду" виключити;

3) у додатку 1 до Положення слова "електронним цифровим підписом" замінити словами "кваліфікованим електронним підписом".

  1. У Порядку емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійними посвідченнями, затвердженому постановою правління Пенсійного фонду України від 08 квітня 2016 року N 7-1, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2016 року за N 633/28763:

1) у пункті 2:

абзац другий виключити.

У зв'язку з чим абзаци третій - дванадцятий вважати відповідно абзацами другим - одинадцятим;

в абзаці шостому абревіатуру та слова "ЕЦП - електронний цифровий підпис" замінити словами та абревіатурою "КЕП - кваліфікований електронний підпис";

в абзаці дев'ятому абревіатуру "ЕЦП" замінити абревіатурою "КЕП";

2) абзаци перший, другий пункту 6 викласти у такій редакції:

"6. Строк дії електронного пенсійного посвідчення як платіжної картки встановлюється до трьох років за умови проходження фізичної ідентифікації одержувача пенсії кожні шість місяців.

Відомості про вид пенсії, групу, підгрупу, причину інвалідності та строк, на який встановлено інвалідність (в тому числі із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань (по зору, слуху, з ураженням опорно-рухового апарату)), зазначаються в електронному пенсійному посвідченні з урахуванням вимог Порядку оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 03 листопада 2017 року N 26-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2017 року за N 1464/31332.";

3) абзац перший пункту 7 викласти у такій редакції:

"7. Виготовлення електронних пенсійних посвідчень здійснюється на підставі заяви (додаток 3), поданої до територіального органу Пенсійного фонду України, відомостей, зазначених у пункті 1 розділу II Порядку оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 03 листопада 2017 року N 26-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2017 року за N 1464/31332, інформації, отриманої в електронному вигляді відповідно до пункту 9 цього Порядку.";

4) в абзаці третьому пункту 8 абревіатуру "ЕЦП" замінити абревіатурою "КЕП";

5) у пункті 9:

в абзаці першому слово та абревіатуру "послуг ЕЦП" замінити словами "отримувачів електронних довірчих послуг";

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"між персоналізатором електронних пенсійних посвідчень та кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг - в обсязі, необхідному для формування та активації кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;";

6) в абзаці другому пункту 11 слова "до електронного цифрового підпису" замінити словами "доступу до ключа КЕП";

7) в абзаці третьому пункту 13 слова "блокує електронне пенсійне посвідчення" замінити словами "зупиняє видаткові операції за поточним рахунком";

8) в абзаці четвертому пункту 15 слова "посилених сертифікатів електронних ключів" замінити словами "кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів";

9) у додатку 2 до Порядку:

слова та абревіатуру "власника електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП)" замінити словами та абревіатурою "кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) власника.";

абревіатуру "ЕЦП" замінити абревіатурою "КЕП";

слова та цифри "Аутентифікація може бути зроблена на будь-якому з криптоалгоритмів, підтримуваних карткою; DES, AES, RSA, ECC (ДСТУ 4145)" замінити словами та цифрами "Аутентифікація здійснюється на криптоалгоритмі ДСТУ 4145";

слова "Електронно-цифровий підпис" замінити абревіатурою "КЕП".

  1. В абзаці третьому пункту 1 постанови правління Пенсійного фонду України від 14 грудня 2015 року N 25-1 "Деякі питання впровадження електронних пенсійних справ на базі централізованих інформаційних технологій", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2015 року за N 1645/28090, слова "електронним цифровим підписом" замінити словами "кваліфікованим електронним підписом".
  2. У Порядку оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії, затвердженому постановою правління Пенсійного фонду України від 03 листопада 2017 року N 26-1, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2017 року за N 1464/31332:

1) у розділі I:

в абзаці третьому пункту 2 слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису";

у пункті 5:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати відповідно абзацами другим - восьмим;

в абзаці сьомому слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису";

2) у розділі IV:

в абзаці другому пункту 2 слова "надійного засобу електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП)" замінити словами "засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки (далі - КЕП)";

в абзаці третьому пункту 4 абревіатуру "ЕЦП" замінити абревіатурою "КЕП";

абзац четвертий пункту 5 викласти у такій редакції:

"між банком та кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг - в обсязі, необхідному для ідентифікації одержувача пенсії, перевірки наданих ним даних, що включаються у кваліфікований сертифікат відкритого ключа, та передачі інформації, необхідної для формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.";

у пункті 6:

в абзаці першому абревіатуру "АЦСК" замінити словами "кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг";

в абзаці другому:

перше речення викласти у такій редакції: "Банк на договірній основі з кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг здійснює ідентифікацію отримувача пенсії та передає інформацію кваліфікованому надавачу електронних довірчих послуг, необхідну для його реєстрації і формування кваліфікованих сертифікатів відкритого ключа.";

у другому, третьому реченнях абревіатуру "ЕЦП" замінити словами "електронний підпис" у відповідних відмінках;

в абзаці четвертому абревіатуру "ЕЦП" замінити абревіатурою "КЕП";

у пункті 7 слово та абревіатуру "послуг ЕЦП" замінити словами "електронних довірчих послуг";

в абзаці четвертому пункту 8 слова "посилених сертифікатів електронних ключів" замінити словами "кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів".

  1. У розділі I Порядку надання в електронній формі інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування органам праці та соціального захисту населення, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 20 лютого 2017 року N 2-1 та наказом Міністерства соціальної політики України від 20 лютого 2017 року N 252, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 травня 2017 року за N 598/30466:

1) у пункті 7:

слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису";

слово "надійних" виключити;

2) у пункті 8 слова "послуг електронного цифрового підпису" замінити словами "електронних довірчих послуг".

 

Директор Департаменту інформаційних
систем та електронних реєстрів

О. Малецький


 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації