ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо запровадження середньострокового планування розвитку та утримання автомобільних доріг загального користування

Верховна Рада України постановляє:

  1. Внести до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60 із наступними змінами) такі зміни:
  2. У статті 3:

1) абзац перший пункту 2 частини четвертої викласти в такій редакції:

"2) субвенцію з Державного бюджету України місцевим бюджетам на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, виплату приватному партнеру/концесіонеру плати за експлуатаційну готовність автомобільної дороги загального користування та інших виплат у порядку та на умовах, передбачених договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійним договором, а також вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (у тому числі проектно-вишукувальних, науково-дослідних робіт, функціонування інформаційно-аналітичних систем, паспортизації, технічного нагляду, обстеження стану доріг, зокрема залучення інженера-консультанта), яка розподіляється між місцевими бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому";

2) частину шосту викласти в такій редакції:

"Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на відповідний період з переліком автомобільних доріг, на яких заплановано роботи з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту, із зазначенням обсягів та джерел фінансування таких робіт у розрізі балансоутримувачів, затверджується Кабінетом Міністрів України";

3) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Складений відповідно до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на відповідний період перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об'єктів, щорічно затверджується Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частини сьому - десяту вважати відповідно частинами восьмою - одинадцятою;

4) у частині восьмій статті 3 слова "та з подальшим погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету" виключити.

  1. Статтю 4 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"За рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських, селищних та сільських рад кошти територіальних дорожніх фондів можуть спрямовуватися на нове будівництво, реконструкцію, ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".

  1. Прикінцеві положення
  2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
  3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
12 листопада 2019 року
N 282-IX

 

 

Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації