ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону

Верховна Рада України постановляє:

  1. Внести зміни до таких законів України:
  2. У Законі України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502; 2000 р., N 4, ст. 26; 2010 р., N 11, ст. 112; 2017 р., N 37, ст. 379):

1) абзац п'ятий частини першої статті 21 після слів "у її межах" доповнити словами "забороняються рубки головного користування і";

2) частину першу статті 26 після слова "забороняються" доповнити словами "рубки головного користування".

  1. У Законі України "Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 13, ст. 99; 2013 р., N 46, ст. 640):

1) назву, преамбулу і статтю 1 викласти в такій редакції:

"Про заборону на проведення суцільних рубок у гірських ялицево-букових лісах Карпатського регіону

Цей Закон встановлює заборону на проведення суцільних рубок у гірських ялицево-букових деревостанах, суцільних рубок головного користування та будь-яких інших суцільних рубок у високогірних лісах, у лісах у лавинонебезпечних та селенебезпечних басейнах та в берегозахисних ділянках лісу в Карпатському регіоні України, крім розробки суцільних вітровалів і буреломів, а також суцільно вражених шкідниками і хворобами насаджень";

"Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

берегозахисні ділянки - смуги лісу вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ, інших водних об'єктів;

вибіркові рубки - рубки, під час яких періодично вирубується частина дерев (при цьому способі рубок ділянка постійно залишається вкритою лісовою рослинністю);

гірські ліси Карпатського регіону - ліси Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, розташовані в межах гірської системи;

пологі схили - схили стрімкістю до 11 градусів;

поступові (рівномірно-поступові, групово-поступові) рубки - рубки, під час яких передбачається вирубка деревостану за кілька прийомів;

рубки формування та оздоровлення лісів - лісогосподарські заходи, спрямовані на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій шляхом проведення рубок;

спадисті схили - схили стрімкістю 11 - 20 градусів;

стрімкі схили - схили стрімкістю 21 - 30 градусів на південних і 21 - 35 градусів на північних схилах;

суцільні рубки - рубки, під час яких передбачається вирубка деревостану за один прийом, крім останнього заходу поступової рубки;

ялицево-букові деревостани - букові ліси з домішкою виключно ялиці у складі не менше 25 відсотків";

2) назву розділу II і назву та абзац перший статті 2 викласти в такій редакції:

"РОЗДІЛ II
ОБМЕЖЕННЯ ДЕЯКИХ СИСТЕМ І ВИДІВ РУБОК ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАБОРОНИ РУБОК

Стаття 2. Введення заборони на будь-які суцільні рубки головного користування та суцільні рубки формування та оздоровлення лісів

З метою збереження корисних властивостей лісів та забезпечення запобігання проявам згубних наслідків природних явищ у Карпатському регіоні встановлюється заборона на проведення суцільних рубок головного користування та суцільних рубок формування та оздоровлення лісів, крім розробки суцільних вітровалів і буреломів, а також суцільно вражених шкідниками і хворобами насаджень";

3) статті 3 і 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Обмеження окремих систем і видів рубок у гірських ялицево-букових деревостанах на стрімких схилах

На стрімких схилах у гірських ялицево-букових лісах Карпатського регіону дозволяються лише вибіркові рубки головного користування та вибіркові рубки формування та оздоровлення лісів.

Стаття 4. Обмеження рубок на пологих і спадистих схилах

На пологих і спадистих схилах у гірських ялицево-букових деревостанах проводяться лише поступові і вибіркові рубки";

4) статтю 5 виключити;

5) у статті 6:

у назві слово "способів" замінити словами "видів і систем";

частину першу після слів "допускаються лише" доповнити словом "вибіркові";

у частині другій слово "посадку" замінити словом "залісення";

6) у статті 7:

у частині першій слова "вирубка лісу повинна здійснюватися" замінити словами "проведення рубок здійснюється";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Розміщення лісосік повинно проводитися з урахуванням розташування наявних шляхів транспортування та рельєфно-гідрологічних умов території. Уздовж схилу лісосіка розміщується за умови відсутності небезпеки виникнення ерозійних процесів та використання при цьому канатних лісотранспортних установок і систем повітряного транспортування деревини";

7) назву статті 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Контроль за дотриманням заборони на рубки";

8) текст статті 9 викласти в такій редакції:

"Заготівля та вивезення деревини в гірських лісах Карпатського регіону проводяться переважно з використанням природозберігаючих систем машин і механізмів та гужового транспорту, що забезпечують допустимий вплив на довкілля, а також із збереженням наявних вузькоколійних лісовозних залізниць та оптимізацією мережі лісових автодоріг.

Розширити до 2030 року мережу лісових автодоріг з твердим покриттям у лісах регіону до 10 кілометрів на 1000 гектарів";

9) у статті 10 цифри "2005" замінити цифрами "2030".

  1. Прикінцеві положення
  2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
  3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
  4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
30 жовтня 2019 року
N 249-IX

 

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації