МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
01.08.2019 N 171

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2019 р. за N 981/33952

Про внесення змін до Порядку розроблення містобудівної документації

Відповідно до статті 15 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", частини п'ятої статті

14, частини третьої статті 16 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197 (зі змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Зміни до Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року N 290, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за N 1468/20206, що додаються.
  2. Департаменту містобудування, архітектури та планування територій (Білоус С. Я.) та Юридичному департаменту (Чепелюк О. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л. Р.

 

Віце-прем'єр-міністр
України - Міністр регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконавчий директор
Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"

О. В. Слобожан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
01 серпня 2019 року N 171

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2019 р. за N 981/33952

ЗМІНИ
до
Порядку розроблення містобудівної документації

  1. У розділі II:

1) у пункті 2.1 слова "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні (районні) державні адміністрації" замінити словами "Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласні ради";

2) пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Організація розроблення та внесення змін до схем планування окремих частин території України здійснюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними (районними) державними адміністраціями згідно з пунктом 1.4 розділу I цього Порядку.".

  1. У розділі IV:

1) пункти 4.5, 4.6 викласти в такій редакції:

"4.5. Генеральний план населеного пункту, план зонування території та детальний план території розробляються суб'єктами господарювання, у складі яких є архітектор, що має кваліфікаційний сертифікат.

4.6. План зонування території може розроблятися у складі генерального плану населеного пункту або як окрема містобудівна документація після затвердження генерального плану.

Для населених пунктів з чисельністю населення до 50 тисяч осіб генеральні плани можуть поєднуватися з детальними планами всієї території таких населених пунктів.";

2) пункт 4.7 після слів "План зонування території" доповнити словами "як окрема містобудівна документація";

3) пункт 4.8 після слів "Детальний план території" доповнити словами "як окрема містобудівна документація";

4) у пункті 4.12:

абзац третій викласти в такій редакції:

"Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, відповідна місцева державна адміністрація забезпечують оприлюднення містобудівної документації на місцевому рівні протягом 10 робочих днів з дня її затвердження.";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Графічні матеріали містобудівної документації оприлюднюються у форматах файлів, які підтримують векторну графіку та дозволяють їх копіювання.".

  1. У розділі V:

1) пункт 5.2 викласти в такій редакції:

"5.2. Необхідність та параметри внесення змін до містобудівної документації обґрунтовуються відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури.";

2) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"5.3. Внесення змін до містобудівної документації чи окремих її розділів здійснюється шляхом розроблення проекту змін до такої містобудівної документації, який після затвердження стає її невід'ємною частиною.".

 

Директор Департаменту
містобудування, архітектури
та планування територій

С. Білоус


 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації