Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Наказ від 26.03.2019 року № 87

Про затвердження ДБН В.2.2-15:2019 "Житлові будинки. Основні положення"

Відповідно до законів України "Про будівельні норми", "Про регулювання містобудівної діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року № 483 "Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення

про фонд галузевих будівельних норм" і від 30 червня 2010 року № 543 "Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність" та враховуючи рішення Науково-технічної ради Мінрегіону від 18 березня 2019 року № 4, наказую:

  1. Затвердити ДБН В.2.2-15:2019 "Житлові будинки. Основні положення".
  2. ДБН В.2.2-15:2019 "Житлові будинки. Основні положення" (далі - ДБН В.2.2-15:2019) набирають чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформа­ційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України".
  3. Визнати такими, що втратили чинність, ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення", затверджені наказом Держбуду України від 18 травня 2005 року № 80; наказ Мінрегіонбуду від 23 липня 2008 року № 339 "Про затвердження Зміни № 1 ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"; наказ Мінрегіонбуду від 08 травня 2009 року № 179 "Про затвердження Зміни № 2 ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"; наказ Мінрегіону України від 11 травня 2012 № 222 "Про затвердження Зміни № 3 ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"; наказ Мінрегіону від 14.06.2019 № 139 "Про затвердження Зміни № 4 ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення".
  4. Департаменту з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку (Рябова О.О.) передати до ДП "УКРАРХБУДІНФОРМ" (Загородня О.В.) як утримувача центрального фонду будівельних норм ДБН В.2.2-15:2019 разом із сформованою справою згідно з пунктом 7 Положення про центральний фонд будівельних норм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року № 483.
  5. ДП "УКРАРХБУДІНФОРМ" (Загородня О.В.):

провести підготовку тексту ДБН В.2.2-15:2019 до оприлюднення без зміни змісту його положень;

надати у місячний строк Департаменту з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку підготовлені до реєстрації ДБН В.2.2-15:2019;

забезпечити оприлюднення ДБН В.2.2-15:2019 в офіційному друкованому виданні Міністерства;

здійснити поширення копій друкованих текстів ДБН В.2.2-15:2019 відповідно до замовлень, за умови використання коштів, отриманих від провадження діяльності з розповсюдження будівельних норм, на фінансування центрального фонду будівельних норм;

забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 "Про порядок достав­ляння обов'язкових примірників документів".

  1. Супровід ДБН В.2.2-15:2019 доручити ПАТ "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" як базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом діяльності відпо­відно до наказу Мінрегіону України від 03 травня 2012 року № 192 "Про надання статусу базової організації з науково- технічної діяльності у будівництві" зі зміною, внесеною наказом Мінрегіону від 09 серпня 2018 року № 207 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України".
  2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра Л. Парцхаладзе

 

Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 26 березня 2019 року № 87

Наказ від 08.08.2019 року №178

Відповідно до законів України "Про будівельні норми", "Про регулювання містобудівної діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року № 483 "Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм" і від 30 червня 2010 року № 543 "Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність", наказую:

  1. Пункт 3 наказу Мінрегіону від 26 березня 2019 року № 87 "Про затвердження ДБН В.2.2-15:2019 "Житлові будинки. Основні положення" після слів "Визнати такими, що втратили чинність," доповнити словами: "ДБН В.3.2-2-2009 "Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт", затверджені наказом Мінрегіонбуду від 22 липня 2009 № 295".
  2. ДП "УКРАРХБУДІНФОРМ" (Загородня О.В.) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному виданні Мін­регіону "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо­дарства України".
  3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра Л. Парцхаладзе

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації