МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 8 серпня 2019 року N 179

Про внесення змін до деяких наказів Мінрегіону

Відповідно до статей 161 та 17 Закону України "Про архітектурну діяльність", Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 554, Порядку делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13 жовтня 2014 року N 282, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за N 1369/26146, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 листопада 2014 року N 326 "Про обсяг повноважень, що делегуються саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності", а також враховуючи протокол N 3 засідання Комісії з питань реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності та делегування повноважень таким організаціям від 03 липня 2019 року, утвореної наказом Мінрегіону від 01 березня 2016 року N 48 (із змінами), наказую:

  1. У пункті 1 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 грудня 2018 року N 357 "Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення професійної атестації інженерів-проектувальників саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності - Всеукраїнській громадській організації "Гільдія проектувальників у будівництві" (із змінами) слова та цифри "строком до 30 квітня 2019 року включно" замінити словами та цифрами "строком до 31 грудня 2019 року включно".
  2. У пункті 1 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 грудня 2018 року N 358 "Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення професійної атестації експертів саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності - Всеукраїнській громадській організації "Асоціація експертів будівельної галузі" (із змінами) слова та цифри "строком до 30 квітня 2019 року включно" замінити словами та цифрами "строком до 31 грудня 2019 року включно".
  3. У пункті 1 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 грудня 2018 року N 359 "Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення професійної атестації інженерів технічного нагляду саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності - Всеукраїнській громадській організації "Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури" (із змінами) слова та цифри "строком до 30 квітня 2019 року включно" замінити словами та цифрами "строком до 31 грудня 2019 року включно".
  4. У наказі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 травня 2018 року N 123 "Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення професійної атестації архітекторів саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності - Національній спілці архітекторів України":

у пункті 1 слова та цифри "строком на 1 (один) рік" замінити словами та цифрами "строком до 31 грудня 2019 року включно";

абзац другий пункту 3 виключити.

  1. Управлінню ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Пономаренко І. Б.) забезпечити оприлюднення цього наказу в офіційному виданні Мінрегіону "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України".
  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Парцхаладзе.

 

Перший заступник Міністра

В. Негода

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації