ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 06.07.2020 р. N 2715/6/99-00-05-06-02-06/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо визначення бази оподаткування ПДВ для операцій із ввезення на митну територію України транспортних засобів (автомобілів) та у межах компетенції, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

У зверненні Адвокатським об'єднанням порушується питання щодо можливості застосування норм пункту 189.3 статті 189 розділу V ПКУ до операцій із ввезення на митну територію України транспортних засобів (автомобілів) з пробігом понад 6000 км., які не були зареєстровані в уповноважених державних органах іноземних держав, що надавали право на їх експлуатацію за межами митної території України.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами "а", "б" і "в" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників податку з:

постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 розділу V ПКУ;

ввезення товарів на митну територію України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

Під ввезенням товарів на митну територію України розуміється сукупність дій, пов'язаних із переміщенням товарів через митний кордон України у будь-який спосіб у відповідному напрямку, відповідно до Митного кодексу України (далі - МКУ) (підпункт 14.1.211 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

Отже, ПКУ розглядає операції з постачання на митній території України та операції із ввезення товарів на митну територію України як два окремих об'єкти оподаткування ПДВ. При цьому особливості визначення бази оподаткування ПДВ для кожного з таких об'єктів оподаткування податком встановлюються окремими нормами ПКУ.

Так, порядок визначення бази оподаткування ПДВ для товарів, які ввозяться на митну територію України, визначено статтею 190 розділу V ПКУ.

Відповідно до пункту 190.1 статті 190 розділу V ПКУ базою оподаткування ПДВ для товарів, що ввозяться на митну територію України, є договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до розділу III МКУ, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів. При визначенні бази оподаткування ПДВ для товарів, що ввозяться на митну територію України, перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за курсом валюти, визначеним відповідно до статті 39-1 розділу I ПКУ.

В той же час особливості визначення бази оподаткування ПДВ у разі постачання товарів/послуг на митній території України в окремих випадках визначено статтею 189 розділу V ПКУ.

Згідно з пунктом 189.3 статті 189 розділу V ПКУ у разі, якщо платник податку провадить підприємницьку діяльність з постачання вживаних товарів (комісійну торгівлю), що прийняті за договором комісії в осіб, не зареєстрованих як платники податку, базою оподаткування є комісійна винагорода такого платника податку.

У випадках, коли платник податку здійснює діяльність з постачання вживаних товарів, придбаних у осіб, не зареєстрованих як платники податку, за договорами, що передбачають перехід права власності на такі товари, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів, визначена у порядку, встановленому розділом V ПКУ.

Для цілей розділу V ПКУ вживаними товарами вважаються товари, що були в користуванні не менше року та придатні для подальшого користування у незмінному стані чи після ремонту, а також транспортні засоби, які не підпадають під визначення нового транспортного засобу.

Новим транспортним засобом вважається, зокрема, наземний транспортний засіб - той, що вперше реєструється в Україні відповідно до законодавства, не був зареєстрований в інших державах та при цьому має загальний наземний пробіг до 6000 кілометрів.

Враховуючи викладене, з метою визначення бази оподаткування ПДВ для операцій із ввезення на митну територію України вказаних у зверненні транспортних засобів (автомобілів) слід застосовувати норми пункту 190.1 статті 190 розділу V ПКУ та відповідно зазначені у ньому норми МКУ. При цьому норми пункту 189.3 статті 189 розділу V ПКУ не можуть бути застосовані до таких операцій.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).

__________