ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІ
від 08.01.2020 р. N 25/6/99-00-04-02-05-15/ІПК

Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення на отримання індивідуальної податкової консультації  (далі - Підприємство) стосовно практичного застосування норм податкового законодавства щодо оподаткування акцизним податком і повідомляє таке.

Підприємство запитує:

  1. У своїй господарській діяльності Підприємство використовує мазут паливний 100 (за кодом УКТ ЗЕД 2710 19 64 00), який відповідає технічним умовам ДСТУ 4058 - 2001 (Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови) та не входить до переліку підакцизних товарів відповідно до пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу.

Чи вважається пальне, що не входить до переліку підакцизних товарів відповідно до пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу, пальним в розумінні пп. 14.1.1411 п. 14.1 ст. 14 Кодексу?

  1. Чи вірно розуміє Підприємство, що пальним за пп. 14.1.1411 п. 14.1 ст. 14 Кодексу вважаються підакцизні товари, які зазначені у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу?

Щодо питань 1 - 2

Підпунктом 14.1.145 п. 14.1 ст. 14 визначено, що підакцизні товари (продукція) - це товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які Кодексом встановлено ставки акцизного податку.

Згідно з пп. 14.1.1411 п. 14.1 ст. 14 Кодексу пальне - нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу.

Ставки акцизного податку, за якими обчислюється акцизний податок при справлянні податку з цих товарів та перелік підакцизних товарів, що відповідають певним кодам товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД та їх описам згідно з УКТ ЗЕД, які є пальним, встановлені пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу.

Враховуючи зазначене, пальним у розумінні пп. 14.1.1411 п. 14.1 ст. 14 Кодексу вважаються підакцизні товари, які зазначені у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу.

Таким чином, товар (продукція), що не входить до переліку підакцизних товарів відповідно до пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу, не вважається пальним в розумінні пп. 14.1.1411 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

  1. Чи вірно розуміє Підприємство, що враховуючи використання у своїй господарській діяльності мазут паливний 100 (за кодом УКТ ЗЕД 2710 19 64 00), який відповідає технічним умовам ДСТУ 4058 - 2001 (Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови) та не входить до переліку підакцизних товарів відповідно до пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу, зобов'язання до 01.07.2019 щодо реєстрації платника акцизного податку та реєстрації акцизних складів в розумінні пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 та пп. 14.1.6 п. 14.1 ст. 14 Кодексу у Підприємства не виникає?
  2. Чи включається ємність для зберігання непідакцизного товару за пп. 14.1.6 п. 14.1 ст. 14 Кодексу в загальний об'єм ємностей?
  3. Чи вірно судження Підприємства стосовно придбання ним непідакцизного товару?

У випадку, коли Підприємство придбає непідакцизний товар, що підтверджено відповідними документами, та у подальшому здійснює операції з його реалізації, за зазначеними операціями у Платника не виникатиме об'єкта оподаткування акцизним податком?

При цьому об'єкт оподаткування акцизним податком виникатиме тільки у випадку перевищення обсягу отриманого пального від інших платників акцизного податку, з яких сплачено акцизний податок (пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Кодексу) Вірно?

Щодо питань 3 - 5

Відповідно до пп. 14.1.6 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, акцизний склад - це, зокрема, приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального.

Не є акцизним складом:

- приміщення або територія, на кожній з яких загальна місткість розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального не перевищує 200 кубічних метрів, а суб'єкт господарювання (крім платника єдиного податку четвертої групи) - власник або користувач такого приміщення або території отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки і не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;

- приміщення або територія незалежно від загальної місткості розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального, власником або користувачем яких є суб'єкт господарювання - платник єдиного податку четвертої групи, який отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 10000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання і не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;

- паливний бак як ємність для зберігання пального безпосередньо в транспортному засобі або технічному обладнанні, пристрої.

Розпорядником акцизного складу є суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на право виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв, зареєстрований платником акцизного податку, або суб'єкт господарювання - платник акцизного податку, який здійснює виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізацію пального на акцизному складі та має документи, що підтверджують право власності або користування приміщеннями та/або територією, що відносяться до акцизного складу (пп. 14.1.224 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Платником акцизного податку є особа, яка реалізує пальне (пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу).

Реалізація пального - будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального або спирту етилового з переходом права власності на таке пальне або спирт етиловий чи без такого переходу, за плату (компенсацію) чи без такої плати на митній території України з акцизного складу / акцизного складу пересувного:

- до акцизного складу;

- до акцизного складу пересувного;

- для власного споживання чи промислової переробки;

- будь-яким іншим особам (пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації пального.

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви, форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики (пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Кодексу).

Для класифікації товарів в Україні використовують УКТ ЗЕД, яка є товарною номенклатурою Митного тарифу України, встановленого Законом України від 19.09.2013 N 584-VII "Про Митний тариф України".

Класифікація товарів згідно з УКТ ЗЕД здійснюється з урахуванням Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД, відповідних приміток до розділів та груп, текстового опису товарних позицій і тих характеристик товару, які є визначальними для класифікації, а саме: складу товару, способу його виготовлення, призначення, маркування, пакування тощо.

В УКТ ЗЕД наявна товарна позиція 2710, до якої включаються нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти.

Зокрема, за кодом 2710 19 64 00 класифікується важкий дистилят, паливо рідке (мазут), що не використовується для специфічних процесів переробки та хімічних перетворень, з вмістом сірки більш як 0,1 мас. %, але не більш як 1 мас. %.

У додатковій примітці 5 до товарної групи 27 визначено, що у товарних позиціях 2710, 2711 і 2712 термін "специфічний процес" означає, зокрема, такі процеси: вакуумної, атмосферно-вакуумної дистиляції, вторинної перегонки з ретельним фракціонуванням, крекінгу, риформінгу.

Згідно з п. 3 Загальної частини Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від від 01.08.2013 N 927, котельне паливо рідке (паливо пічне побутове рідке) - це рідке нафтове паливо, яке отримують з дистилятних фракцій прямої перегонки нафти та вторинних процесів її переробки і застосовують для виробництва теплової енергії в нагрівальних установках невеликої потужності або теплових генераторах середньої потужності.

В Україні на паливо пічне побутове діє ГСТУ 320.00149943.010-98, відповідно до вимог якого паливо пічне побутове призначено для комунально-побутових потреб, для підприємств сільського господарства, для постачання населенню. Цей вид палива може містити до 80 % середньодистильованих фракцій і лише 20 % важких залишків переробки нафтової сировини.

На мазут діє ДСТУ 4058 - 2001, відповідно до якого паливні мазути марок 40 та 100 виготовляються із важких залишків переробки нафти (фракція, що википає вище 360о С). Для зниження температури застигання мазутів до них додають 8 - 20 % середньодистильованих фракцій.

Паливо нафтове мазут, яке класифікується, як і паливо пічне побутове, зокрема за кодом 2710 19 64 00 згідно з УКТ ЗЕД, отримується з продуктів первинної та вторинної переробки нафти, газоконденсатної сировини і призначене для транспортних та стаціонарних котельних і технологічних установок.

Вищезазначені палива (пічне побутове та мазут) відрізняються за своїми фізико-хімічними показниками, насамперед фракційним складом, в'язкістю, температурою спалаху, густиною тощо, які зазначені у додаткових примітках до групи 27 УКТ ЗЕД.

Віднесення нафтопродуктів до окремого виду палива можливе лише на підставі інформації про призначення товару, його фракційний склад та фізико-хімічні показники. Зазначену інформацію має бути підтверджено відповідними документами (сертифікатами аналізу, паспортами якості, висновками компетентної експертної установи тощо).

У разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності інформації, зазначеної у паспорті якості / сертифікаті відповідності на товар, необхідно провести лабораторні дослідження зразків зазначеного товару з метою його ідентифікації та підтвердження коду згідно з УКТ ЗЕД.

Таким чином, у разі, коли Підприємство придбаває непідакцизний товар мазут паливний 100 (за кодом УКТ ЗЕД 2710 19 64 00), який відповідає технічним умовам ДСТУ 4058 - 2001 (який не входить до переліку підакцизних товарів відповідно до пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу), що підтверджено відповідними документами та надалі здійснює його реалізацію, у такого підприємства не виникатиме об'єкта оподаткування акцизним податком у розумінні пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Кодексу. Також обов'язку щодо сплати акцизного податку за цими операціями та реєстрації акцизних складів у підприємства не виникатиме.

Відповідно ємність, в якій зберігається непідакцизний товар, не включається в загальний обсяг ємностей при визначенні акцизного складу у розумінні абз. "б" пп. 14.1.6 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

У разі, якщо підприємство придбаває товар, який класифікується за кодом 2710 19 64 00 згідно з УКТ ЗЕД і за описом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД є паливом пічним побутовим, що підтверджено відповідними документами та відноситься до підакцизних товарів, підприємство при здійсненні операцій з реалізації такого товару зобов'язане зареєструватися платником акцизного податку та сплачувати акцизний податок при виникненні об'єкту оподаткування відповідно до пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Кодексу.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

_________