ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 25.11.2019 р. N 31438/7/99-99-18-03-01-17

Митницям ДФС

На доповнення до листа ДФС від 14.02.2019 N 7489/6/99-99-18-03-01-15 та у зв'язку із запитами митниць ДФС і власників транспортних засобів, які перетинають державний кордон України, стосовно порядку справляння єдиного збору з порожніх транспортних засобів та з транспортних засобів особистого користування повідомляємо таке.

  1. Положення статей 1, 2 Закону "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України" (далі - Закон) у редакції, що була чинною до 04.10.2018, передбачали плату за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України радіологічного контролю транспортних засобів. Зважаючи на те, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 року N 1031 "Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України" радіологічному контролю підлягали всі наземні транспортні засоби (у тому числі автобуси і порожні контейнери), не виникало колізії щодо застосування вимог статей 5 і 6 Закону під час стягнення єдиного збору за проведення видів державного контролю.

Законом України від 06 вересня 2018 року N 2530-VIII "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України" було внесено зміни до статей 1, 2 Закону (зокрема, виключено плату за проведення радіологічного контролю транспортних засобів).

Згідно зі статтями 1, 2 Закону в чинній редакції єдиний збір включає вартість витрат, пов'язаних із:

відновленням автомобільних доріг (плата за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України, за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів);

здійсненням уповноваженими органами в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України фітосанітарного, ветеринарно-санітарного та державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, у розмірі, що не перевищує розміру плати за проведення перевірки документів на товар і транспортний засіб (контейнер);

проведенням органами доходів і зборів у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України заходів офіційного контролю відповідно до статті 319 Митного кодексу України (далі - Кодекс) у формі попереднього документального контролю.

Перелік товарів, які в разі ввезення на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) підлягають заходам офіційного контролю, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року N 960 (далі - перелік N 960).

Статтею 5 Закону встановлено ставки єдиного збору за проведення контролю, визначеного Законом, а саме: фітосанітарного, ветеринарно-санітарного та державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, у тому числі у формі попереднього документального контролю.

Порожні автомобільні транспортні засоби і контейнери, а також автобуси, що використовуються для транспортування осіб, не підлягають жодному із зазначених видів державного контролю (відсутні у переліку N 960); заходи офіційного контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) щодо них не проводяться.

Відповідно до статті 6 Закону для автомобільних транспортних засобів та контейнерів, які перетинають державний кордон України без вантажів, ставка єдиного збору "за здійснення визначеного цим Законом контролю" встановлюється у розмірі 20 відсотків ставки, визначеної у статті 5 цього Закону для відповідного автомобільного транспортного засобу та контейнера. Разом із цим забороняється справляти у пунктах пропуску через державний кордон України збори, не передбачені цим Законом (частина четверта статті 2 Закону).

Таким чином, на сьогодні існує суперечність між положеннями статей 1, 2 Закону, якими визначено порядок встановлення і складові єдиного збору, та нормою частини першої статті 6 Закону, що передбачає нарахування 20 відсотків від вартості витрат за контроль, який Законом не визначений і фактично не здійснюється.

При цьому редакція частини першої статті 6 Закону діє з 26.08.2001 (з дати набрання чинності Законом України від 12 липня 2001 року N 2659-III "Про внесення змін до Закону України "Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України"), а чинна редакція статей 1, 2 Закону - з 04.10.2018.

Згідно з роз'ясненнями Міністерства юстиції України від 26.12.2008 N 758-0-2-08-19 і від 30.01.2009 N Н-35267-18 щодо практики застосування норм права у випадку колізії (розміщені на сайті zakon.rada.gov.ua у розділі "Законодавство України" та в системі інформаційно-правового забезпечення "ЛІГА: ЗАКОН"): "У разі існування неузгодженості між нормами, виданими одним і тим самим нормотворчим органом, застосовується акт, виданий пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї чинності. Така неузгодженість може виникнути внаслідок того, що прийняття нової норми не завжди супроводжується скасуванням "застарілих" норм з одного й того ж питання".

Підсумовуючи викладене, вважаємо, що підстави для нарахування єдиного збору у розмірі 20 відсотків з порожніх автомобільних транспортних засобів і контейнерів, а також з автобусів, що використовуються для транспортування осіб, за проведення контролю, не передбаченого цим Законом, у органів доходів і зборів відсутні.

  1. З урахуванням вимог Закону, єдиний збір за проведення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України відповідно до Кодексу та інших законів України заходів офіційного контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) справляється з вантажних автомобілів з/або без причепів, які переміщують товари, включені до переліку N 960, щодо яких здійснюються заходи офіційного контролю.

Оскільки законодавством не передбачено проведення органами доходів і зборів попереднього документального контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами на умовах, визначених розділом XII Кодексу, єдиний збір за проведення контролю справляється з транспортного засобу особистого користування тільки у випадку здійснення заходів офіційного контролю товарів, що переміщуються в ньому, відповідним уповноваженим органом (наприклад, у разі здійснення посадовою особою Держпродспоживслужби ветеринарно-санітарного контролю домашніх тварин, що підлягають письмовому декларуванню та застосуванню до них заходів контролю згідно зі статтею 375 Кодексу).

 

В. о. Голови

Д. Гутенко