ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 12.05.2020 р. N 1958/6/99-00-04-01 -03-06/ІПК

Державна податкова служба України розглянула лист платника податку щодо отримання індивідуальної податкової консультації відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та повідомляє.

Платник у своєму зверненні просить надати роз'яснення стосовно не застосування до платників ПДВ штрафних санкцій, передбачених статтею 1201 Кодексу, за порушення строків реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) та допущення платником податку помилок під час заповнення обов'язкових реквізитів податкової накладної, визначених пунктом 201.10 статті 201 Кодексу, які вчинені платником протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року.

Крім того, платник податку просить повідомити щодо порядку застосування контролюючими органами штрафних санкцій у випадку заниження податкових зобов'язань з ПДВ платником податку.

Відповідно до підпункту 14.1.172 пункту 14.1 статті 14 Кодексу під індивідуальною податковою консультацією розуміється роз'яснення контролюючого органу, надане платнику податків щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, та зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій.

Реєстрація податкових накладних в ЄРПН здійснюється відповідно до вимог Кодексу та Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1246 (далі - Порядок N 1246).

Вимоги до граничних строків реєстрації податкових накладних у ЄРПН передбачені пунктом 201.10 статті 201 Кодексу.

Відповідальність за порушення граничних строків реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування в ЄРПН та у випадку допущення платником податку помилок під час заповнення обов'язкових реквізитів податкової накладної, визначених статтею 201 Кодексу, визначено статтею 1201 Кодексу.

Відповідно до Закону N 533 за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року, штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за:

порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії;

відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;

порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, що застосовуються на загальних підставах;

порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.

Таким чином, до платників ПДВ не застосовуються штрафні санкції за порушення порядку реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН, передбаченого статтею 201 Кодексу, які вчинені ними протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року (граничний строк реєстрації яких припадає на період з 1 березня по 31 травня 2020 року).

Разом із тим, звертаємо увагу на те, що порушення вимог Кодексу щодо реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних негативно впливає на право контрагента платника податків скористатися правом на нарахування податкового кредиту з ПДВ.

Щодо порядку застосування контролюючими органами штрафних санкцій у випадку заниження податкових зобов'язань з ПДВ платником податку порядок визначення податкових зобов'язань з ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 N 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за N 159/28289, із змінами (далі - Порядок N 21).

Пунктом 6 розділу III Порядку N 21 визначено, що платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає в податковій звітності. Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

За заниження платником податку податкових зобов'язань з ПДВ передбачені штрафні санкції, визначені Кодексом.

У разі, якщо платником податку самостійно виявлено факт заниження податкових зобов'язань з ПДВ, такий платник податку повинен сплатити суму недоплати та нарахувати штрафні санкції у розмірах, визначених у статті 50 Кодексу.

У разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання з ПДВ, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення суми ПДВ платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 Кодексу, тягне за собою накладання на платника податку штрафу у розмірах, визначених пунктом 123.1 статті 123 Кодексу.

При цьому, норми Закону N 533 не звільняють платників ПДВ від застосування до них контролюючими органами штрафних санкцій, зокрема за заниження ними податкових зобов'язань з ПДВ, в тому числі, які вчинені такими платниками протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020.

Разом з тим повідомляємо, що відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

__________