ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 15.06.2021 р. N 2423/ІПК/99-00-07-05-01-06

Державна податкова служба України розглянула звернення ТОВ "..." (далі - Товариство) від [...] щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Згідно з запитом товариство планує здійснювати роздрібну торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів із застосуванням програмного реєстратора розрахункових операцій (далі - програмного РРО)

1) Що вважатиметься оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів товариства, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням програмних РРО без ведення касової книги, та який порядок відображення зазначених операцій у регістрах бухгалтерського обліку?

2) Який порядок оприбуткування готівки відокремленим підрозділом товариства, що не веде касової книги на підставі абзацу четвертого п. 39 розділу IV Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 N 148 (далі - Положення 148), та проводить готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги?

3) Чи розповсюджуються норми абзацу четвертого п. 39 розділу IV Положення 148 на програмний РРО щодо інкасації готівки, яка відбувається наступного робочого дня?

4) Чи має право відокремлений підрозділ товариства, що не веде касової книги, а використовує програмний РРО або РК та веде КОРО, здати готівкову, з оформленням чеку "Службова видача" до банку шляхом інкасації без її оприбуткування в касі підприємства, якщо інкасація готівки відбувається наступного дня?

5) Чи застосовуються штрафні санкції до товариства за неоприбуткування готівки у разі здачі її до банку відокремленим підрозділом?

6) Де на відокремленому підрозділі товариства повинна зберігатись готівкова виручка до її здавання до банку, за умови, що відокремлений підрозділ не веде касової книги та не здає готівку до каси товариства?

7) Чи обов'язково перед роздрукуванням Z-звіту виконувати операцію "службова видача", якщо готівка не вилучається, а залишається на місці проведення розрахунків (біля ПРРО) до моменту передачі готівки інкасаторській службі?

До питань 1 та 2 що вважається оприбуткуванням готівки в касі відокремленого підрозділу, що проводить готівкові розрахунки із застосуванням програмного РРО без ведення касової книги та порядку оприбуткування готівки таким відокремленим підрозділом.

Згідно з абзацом четвертим п. 11 Положення 148 оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням програмних РРО без ведення касової книги, є забезпечення щоденного створення засобами програмних РРО у паперовій та/або електронній формі фіскальних звітних чеків та подання їх до фіскального сервера засобами телекомунікацій, а також направлення створених програмними РРО електронних розрахункових документів та повідомлень для їх реєстрації і довгострокового зберігання до фіскального сервера.

Виходячи з викладеного, оприбуткуванням готівки в касі відокремленого підрозділу для суб'єктів господарювання, які не ведуть КОРО на РРО, є забезпечення щоденного створення засобами програмних РРО у паперовій та/або електронній формі фіскальних звітних чеків та подання їх до фіскального сервера засобами телекомунікацій, а також направлення створених програмними РРО електронних розрахункових документів та повідомлень для їх реєстрації і довгострокового зберігання до фіскального сервера.

Пунктом 12 розділу II Положення 148 визначено, що суб'єкт господарювання на підставі цього Положення зобов'язаний розробити та затвердити внутрішнім документом порядок оприбуткування готівки в касі установи/підприємства (далі - Порядок), у якому максимально врахувати особливості роботи як установи/підприємства, так і його відокремлених підрозділів [внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, графіки змінності, порядок та особливості здавання готівкової виручки (готівки) до банку]. Для відокремлених підрозділів установи/підприємства порядок оприбуткування готівки в касі встановлюється та доводиться внутрішніми документами установи/підприємства. Розроблений Порядок повинен відповідати вимогам цього Положення та не суперечити законодавству України.

Відповідно до пп. 3 п. 2 розділу I Положення N 148 відокремлені підрозділи - філії, представництва, відділення, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України, та інші структурні підрозділи (стаціонарні або пересувні), де реалізуються товари, надаються послуги та здійснюються розрахункові операції.

Слід зазначити, що торгівельний зал, який згідно зі зверненням знаходиться в одній будівлі з бухгалтерією та адміністрацією товариства, тобто за адресою фактичного місцезнаходження суб'єкта господарювання, не може вважатися відокремленим підрозділом підприємства, а торгівельна виручка, отримана такою господарської одиницею, в обов'язковому порядку має бути оприбуткована в касовій книзі підприємства.

Таким чином, порядок оприбуткування готівки розробляється платником податків самостійно та має враховувати специфіку роботи його відокремлених підрозділів (господарських одиниць).

До питань 3 і 4 щодо інкасації торгової виручки відокремленим підрозділом, який не веде касової книги на підставі абзацу четвертого п. 39 розділу IV Положення 148, до банку наступного робочого дня.

Відповідно до абзацу першого п. 15 розділу II Положення N 148 підприємства мають право тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) у межах, що не перевищують самостійно встановлений ними ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує самостійно встановлений ліміт каси, здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. Відокремлені підрозділи установ/підприємств мають право здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас юридичних осіб або банку чи небанківської установи для її переказу і зарахування на банківські рахунки юридичних осіб.

Вилучення готівки з місця здійснення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або розрахункових квитанцій для здавання її до банку оформляється відповідними чеками РРО із виконанням операції "службова видача".

Документом, що свідчить про здавання виручки до банку та є підтвердженням оприбуткування готівки в касі суб'єктів господарювання, є:

1) квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку та засвідчена відбитком печатки банку (за потреби);

2) квитанція/чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування;

3) супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями;

4) чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів.

Отже, відокремлений підрозділ товариства має право здати отриману виручку, з оформленням відповідного чеку "службова видача" до банку шляхом інкасації без її оприбуткування в касі підприємства.

Документом, що свідчитиме про подальше здавання до банку виручки відокремленим підрозділом, який не веде касової книги, та підтвердженням оприбуткування готівки в касі підприємства можуть слугувати: квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку та засвідчена відбитком печатки банку; квитанція/чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування; супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями; чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів.

До питання 5 щодо застосування фінансових санкцій до товариства за неоприбуткування готівки.

Наразі чинним законодавством не передбачена відповідальність суб'єктів господарювання за неоприбуткування готівки.

До питання 6 щодо місця зберігання готівкової виручки відокремленим структурним підрозділом товариства до здавання її до банку за умови, що відокремлений підрозділ не веде касову книгу.

Відповідно до ст. 2 Закону України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265) місце проведення розрахунків - місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо.

Пунктом 15 розділу II Положення 148 визначено, що підприємства мають право тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) у межах, що не перевищують самостійно встановлений ними ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує самостійно встановлений ліміт каси, здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. Відокремлені підрозділи установ/підприємств мають право здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас юридичних осіб або банку чи небанківської установи для її переказу і зарахування на банківські рахунки юридичних осіб.

Підприємство має право здійснювати збір готівкової виручки (готівки), отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), для подальшого її здавання до банку з використанням комплексу технічних та програмних засобів, розташованих у місці здійснення готівкових розрахунків, які б забезпечували безпечне передавання коштів з робочих місць касирів до спеціально обладнаного приміщення для зберігання та подальшого здавання готівки до кас банків.

Таким чином, відокремлений підрозділ товариства може зберігати готівкову виручку до здачі її до банку на місці проведення розрахунків якщо інше не передбачено Порядком, розробленим товариством, який враховує специфіку роботи його господарських одиниць.

До питання 7 щодо виконання операції "службова видача" перед роздрукуванням Z-звіту, якщо готівка залишається на місці проведення розрахунків до здачі виручки інкасаторській службі.

Проведення операції "службова видача" не є обов'язковою перед виконанням Z-звіту та використовується виключно для вилучення готівки з місця проведення розрахунків, незалежно від того, в який час таке вилучення проводиться.

У відповідності до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію та діє в межах законодавства яке було чинним на момент надання такої консультації.

__________