ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 15.11.2021 р. N 4323/ІПК/99-00-04-01-03-06

Державна податкова служба України на звернення Товариства щодо справляння рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (далі - Рентна плата), керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство як платник Рентної плати, посилаючись на пп. 254.5.3 п. 254.5 ст. 254 Кодексу, запитує про порядок нарахування податкових зобов'язань з Рентної плати у разі отримання ним декількох дозволів на експлуатацію радіоелектронного засобу у межах одного встановленого діапазону радіочастот (для ідентичної ширини смуги радіочастот) та у межах одного регіону.

Об'єктом оподаткування Рентною платою є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена у дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою (далі - Дозвіл) для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм (п. 254.3 ст. 254 Кодексу).

Платники Рентної плати обчислюють суму Рентної плати, виходячи з виду радіозв'язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот за кожним регіоном окремо (пп. 254.5.2 п. 254.5 ст. 254 Кодексу).

Сплата Рентної плати здійснюється платниками такої плати з дати видачі першого Дозволу у даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості Дозволів, наданих платнику Рентної плати у такій смузі радіочастот у певному регіоні, крім випадків, коли наступні Дозволи, видані на пристрої, потужність яких передбачає застосування іншої, ніж у попередніх Дозволах, ставки Рентної плати (пп. 254.5.3 п. 254.5 ст. 254 Кодексу).

У разі, якщо користувач радіочастотного ресурсу України отримав декілька Дозволів в одному регіоні, в яких зазначена однакова ширина смуги радіочастот та при цьому застосовується однакова ставка Рентної плати, то при декларуванні податкових зобов'язань з Рентної плати у колонках 2 - 5 рядків 4.1 - 4.n додатка 41 до Податкової декларації з рентної плати, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 N 719, зі змінами (далі - Додаток), зазначається інформація щодо кожного отриманого Дозволу.

Сума податкового зобов'язання з Рентної плати, обчислена як добуток ширини смуги радіочастот, ставки Рентної плати та коефіцієнтів до них, визначених п. 254.4 ст. 254 Кодексу, зазначається у колонці 8 рядка, в якому зазначено інформацію щодо першого за датою видачі отриманого Дозволу. У разі відсутності підстав для застосування коефіцієнтів, то колонка 6 відповідного рядка не заповнюється.

При цьому колонки 6 - 7 рядків, у яких вказана інформація щодо Дозволів інших, ніж Дозвіл, отриманий першим за датою видачі, не заповнюються.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

__________