ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 18.11.2019 р. N 1392/6/99-00-07-03-03-15/ІПК

Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства щодо отримання індивідуальної податкової консультації стосовно обов'язку подання та порядку заповнення декларації акцизного податку при реалізації електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії (енергії сонця), та повідомляє.

У звернені Товариство зазначає, що є виробником електричної енергії, яка генерується на сонячній фотогальванічній станції та повністю реалізується Державному підприємству "Гарантований покупець".

Товариство просить надати відповіді на поставлені питання.

Чи повинно Товариство подавати декларацію акцизного податку?

Згідно із ст. 1 Закону України від 13.04.2017 N 2019-VIII "Про ринок електричної енергії" (далі - Закон N 2019) виробник електричної енергії - суб'єкт господарювання, який здійснює виробництво електричної енергії.

Статтею 8 Закону N 2019 визначено, зокрема, що господарська діяльність з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії.

Відповідно до ст. 66 Закону N 2019 купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами здійснюють, зокрема, виробники, електропостачальники, а також гарантований покупець та споживачі.

Отже, в умовах дії нового ринку електричної енергії Товариство є платником акцизного податку відповідно до пп. 212.1.1 п. 212.1 ст. 212 Кодексу як особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України.

Водночас реалізація електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії відноситься до операцій з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню (пп. 213.2.8 п. 213.2 ст. 213 Кодексу).

Відповідно до п. 223.2 ст. 223 Кодексу декларацію з акцизного податку за затвердженою формою контролюючому органу за місцем реєстрації подають платники податку, визначені пунктом 212.1 статті 212 Кодексу (крім імпортерів підакцизних товарів, зазначених у підпунктах 215.3.4, 215.3.5, 215.3.5 1, 215.3.5 2, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 Кодексу).

Звертаємо увагу, що п. 49.2-1 ст. 49 Кодексу платники, визначені пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу, а також платники, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов'язані за кожний встановлений Кодексом звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді.

Таким чином, Товариство повинно подавати декларацію акцизного податку за кожний звітний період, незалежно від того, чи провадило воно господарську діяльність у звітному періоді, оскільки є платником акцизного податку відповідно до пп. 212.1.1 п. 212.1 ст. 212 Кодексу, та провадить діяльність на ринку електроенергії, яка ліцензується.

Яким чином необхідно заповнювати декларацію та додатки до неї підприємством, яке реалізує електричну енергію, що вироблена з відновлювальних джерел енергії та не підлягає оподаткуванню відповідно до пп. 231.2.8 п. 213.2 ст. 213 Кодексу?

Згідно із п. 3 р. III Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 N 14 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.09. 2016 року N 841), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за N 105/26550, платником заповнюються лише відповідний розділ і додатки до Декларації, які відповідають виду господарської діяльності платника, виду підакцизних товарів (продукції).

Якщо платник є одночасно платником акцизного податку за різними видами господарської діяльності згідно зі статтею 212 Кодексу, він подає одну Декларацію з відповідними розділами та додатками до неї.

Відмітка про подання конкретного розділу Декларації та додатка до Декларації із зазначенням кількості примірників та кількості сторінок проставляється на останньому аркуші Декларації.

Отже, враховуючи зміни, внесені до декларації та додатки до неї наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 N 189, платник податку - виробник електричної енергії подає до контролюючого органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку із розділом Е та Додаток 7 до декларації "Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії". При цьому заповнюється загальна частина декларації. У разі відсутності об'єктів оподаткування у відповідних графах розділу Е проставляється "0". У Додатку 7 заповнюються графи 1 - 3, в інших графах у разі відсутності об'єктів оподаткування проставляється "0".

Зазначаємо, що відповідно до змін, внесених до декларації, у Додатку 4 "Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою" не зазначаються обороти, які не підлягають оподаткуванню.

Відповідно до п. 46.4 ст. 46 Кодексу платник податків може подати у разі необхідності доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід'ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.

Отже, з метою відображення оборотів, які не підлягають оподаткуванню відповідно до пп. 213.2.8 п. 213.2 ст. 213 Кодексу, Товариство може подати до контролюючого органу інформацію про зазначені обсяги, в формі додатка 10 до декларації "Зразок доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу" із внесенням реквізитів наведених у Додатку 4 до декларації.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

________

 

Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення 

 

 Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції

 

  Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації