ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 21.01.2020 р. N 205/6/99-00-07-03-02-06/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання посередницьких послуг із організації надання закладами охорони здоров'я послуг з охорони здоров'я клієнтам страхової компанії та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, Товариство (Комісіонер) на підставі договору комісії надає страховій компанії (Комітент) посередницькі послуги із організації надання закладами охорони здоров'я послуг з охорони здоров'я клієнтам страхової компанії.

Товариство не є закладом охорони здоров'я, не має ліцензії на постачання послуг з охорони здоров'я, та безпосередньо не надає такі послуги, а виступає лише посередником між замовником та закладами охорони здоров'я, які мають відповідні ліцензії та надають послуги з охорони здоров'я клієнтам страхової компанії.

Оплата наданих послуг з охорони здоров'я клієнтам страхової компанії здійснюється Товариством (Комісіонер) як за рахунок отриманих від страхової компанії (Комітент) передплат (Ротаційний фонд, як вказано у зверненні) так і за рахунок власних коштів.

Страхова компанія компенсує витрати Товариства (Комісіонера) та виплачує йому винагороду за надані послуги.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ (у тому числі перелік операцій, які звільняються від оподаткування ПДВ) встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

Пунктами 186.2 - 186.4 статті 186 розділу V ПКУ визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.

Місцем постачання послуг, зазначених у пункті 186.3 статті 186 розділу V ПКУ, вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання, або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання. До таких послуг, зокрема належать посередницькі послуги від імені та за рахунок іншої особи або ВІД свого імені, але за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у пункті 186.3 статті 186 розділу V ПКУ.

Місцем постачання послуг, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 розділу V ПКУ, є місце реєстрації постачальника (пункт 186.4 статті 186 розділу V ПКУ).

Отже, порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання зазначених у зверненні послуг безпосередньо залежить від місця їх постачання.

Підпунктом 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ визначено, що операції з постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, звільняються від оподаткування ПДВ (крім послуг, визначених підпунктами "а" - "о" підпункту 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ). Перелік закладів охорони здоров'я затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.10.2002 N 385, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за N 892/7180.

Отже, умовою для застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ до операції з постачання послуг з охорони здоров'я, є, зокрема те, що такі послуги повинні постачатися безпосередньо закладами охорони здоров'я, що мають ліцензію на їх постачання. Якщо послуги з охорони здоров'я постачатимуться іншими суб'єктами господарювання, то операції з постачання таких послуг оподатковуватимуться ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.

Правила формування податкових зобов'язань і податкового кредиту з ПДВ та складання податкових накладних і їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) встановлено статтями 187, 198 і 201 розділу V ПКУ. Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 N 276) (далі - Порядок N 1307).

Згідно з пунктами 201.1 та 201.10 статті 201 розділу V ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни.

Враховуючи викладене, до операцій з постачання посередницьких послуг із організації і забезпечення надання закладами охорони здоров'я послуг з охорони здоров'я клієнтам страхової компанії, місцем постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ визначено митну територію України, норми підпункту 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ не застосовуються. Такі операції оподатковуються ПДВ у загальному порядку за ставкою 20 відсотків. Складання податкових накладних і їх реєстрація в ЄРПН за такими операціями відбувається за правилами, встановленими статтею 201 розділу V ПКУ та Порядком N 1307.

При цьому до операцій з постачання описаних у зверненні посередницьких послуг норми підпункту 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ не застосовуються.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

Податкова консультація Ще індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).

_________