ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 грудня 2021 року N 1053

Про внесення змін до Антикорупційної програми Державної податкової служби України на 2020 - 2022 роки

Відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" від 14 жовтня 2014 року N 1700-VII (зі змінами), керуючись Методичними рекомендаціями щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затвердженими рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 N 31 (зі змінами), та з метою виконання доручень в. о. Голови ДПС від 24.11.2021 N 193-д(13) до доповідної записки Департаменту по роботі з податковим боргом від 23.11.2021 N 3689/99-00-13-03-01-08, від 08.12.2021 N 197-д(09) до доповідної записки Департаменту контролю за підакцизними товарами від 08.12.2021 N 2696/99-00-09-01-03-13, а також доповідної записки Інформаційно-довідкового департаменту ДПС від 29.11.2021 N 179/7/99-95-14-25 наказую:

1. Внести до наказу ДПС від 19.10.2020 N 575 "Про затвердження Антикорупційної програми Державної податкової служби України на 2020 - 2022 роки" (зі змінами) (далі - наказ) зміни, що додаються.

2. Керівникам структурних підрозділів ДПС та територіальних органів ДПС забезпечити виконання вимог наказу з урахуванням змін, внесених цим наказом.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

Михайло ТІТАРЧУК

 

Зміни
до наказу ДПС від 19.10.2020 N 575 "Про затвердження Антикорупційної програми Державної податкової служби України на 2020 - 2022 роки" (зі змінами)

У додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у Державній податковій службі України Антикорупційної програми Державної податкової служби України на 2020 - 2022 роки:

у графі "Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику" пункту 18 слово та цифри "До 01.12.2021" замінити словом та цифрами "До 31.12.2022";

у графі "Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику" підпункту 2 пункту 33 слово та цифри "До 31.12.2021" замінити словом та цифрами "До 31.12.2022";

графу "Очікувані результати" підпункту 2 пункту 33 викласти у такій редакції:

"2. Проєкт наказу Міністерства фінансів України, який регулює порядок розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків, розроблено та забезпечено його погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади (за необхідності). Міністерству фінансів України надано матеріали щодо погодження проєкту наказу.";

у графі "Заходи щодо усунення корупційного ризику" підпункту 2 пункту 34 слова "та заборгованості з єдиного внеску" виключити;

у графі "Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику" підпункту 2 пункту 34 слово та цифри "До 01.07.2021" замінити словом та цифрами "До 31.12.2022";

графу "Очікувані результати" підпункту 2 пункту 34 викласти у редакції:

"2. Проєкт наказу Міністерства фінансів України, який регулює порядок списання безнадійного податкового боргу платників податків розроблено, забезпечено його погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади (за необхідності). Міністерству фінансів України надано матеріали щодо погодження проєкту наказу.";

у графі "Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику" підпункту 2 пункту 35 слово та цифри "До 31.12.2021" замінити словом та цифрами "До 31.12.2022".

 

Начальник Управління
з питань запобігання та
виявлення корупції

Вячеслав ТИШКІВСЬКИЙ