ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 22.05.2018 р. N 2274/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

Про застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних / розрахунку коригування в ЄРПН

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) та повідомляє.

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування у ЄРПН здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1246 (зі змінами) (далі - Порядок).

Пунктом 201.1 статті 201 Кодексу встановлено, що на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений Кодексом термін.

Згідно з пунктом 192.1 статті 192 Кодексу, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних та зареєстрованому в ЄРПН.

Така податкова накладна та/або розрахунок коригування до податкової накладної підлягає обов'язковій реєстрації в ЄРПН таким платником податку з дотриманням визначених Кодексом термінів реєстрації.

Реєстрація податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України (пункт 201.16 статті 201 Кодексу).

Відповідальність платників за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до таких податкових накладних в ЄРПН встановлено статтею 1201 Кодексу.

Таке порушення тягне за собою накладення на платників ПДВ, на яких відповідно до вимог статей 192 та 201 Кодексу покладено обов'язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірах, визначених пунктом 1201. 1 статті 1201 Кодексу.

При цьому у разі зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в ЄРПН згідно з пунктом 201.16 статті 201 Кодексу штрафні санкції, передбачені цим пунктом, не застосовуються на період зупинення такої реєстрації до прийняття рішення щодо відновлення реєстрації таких податкових накладних та/або розрахунків коригування згідно з підпунктом 201.16.4 пункту 201.16 статті 201 Кодексу.

Отже, у разі порушення термінів реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до таких накладних в ЄРПН, за виключенням періоду зупинки реєстрації таких податкових накладних та/або розрахунків коригування до прийняття рішення контролюючим органом щодо відновлення реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, застосовуються штрафні санкції, передбачені статтею 1201 Кодексу.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

_________