ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 23.07.2020 р. N 3011/ІПК/99-00-05-05-02-06

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 140.5.51 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та, керуючись ст. 52 Кодексу в редакції, чинній з 23.05.2020, повідомляє.

Відповідно до інформації, наданої товариством, підприємство здійснює операції з нерезидентом Федеративної Республіки Німеччина з організаційно-правовою формою GmbH & Co.KG, який в свою чергу є власником істотної частки товариства. При цьому платника податку цікавить необхідність коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 140.5.51 п. 140.5 ст. 140 Кодексу у разі підписання контракту з нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, але загальна сума послуг за 2020 рік не буде перевищувати 150 млн грн.; необхідність коригування фінансового результату у разі підтвердження ціни за принципом "витягнутої руки". Крім того, у підприємства виникає питання щодо періоду, до якого застосовується вказане коригування.

Згідно із пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Відповідно до пп. 140.5.51 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), реалізованих на користь:

нерезидентів, зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 цього Кодексу;

нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 цього Кодексу, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.

Згідно із пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

На виконання пп. "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.1 ст. 39 Кодексу Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову від 04 липня 2017 року N 480 "Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи", із внесеними змінами (далі - Перелік N 480).

У разі якщо організаційно-правова форма нерезидента GmbH & Co.KG, Командитне партнерство, якому надаються послуги, включена до Переліку N 480, але вартісні критерії за операціями з таким нерезидентом не відповідають вартісним критеріям, встановленим пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, то платник податку повинен збільшити фінансовий результат на суму 30 відсотків вартості реалізованих такому нерезиденту товарів за підсумками податкового (звітного) року.

При цьому зазначаємо, що коригування фінансового результату до оподаткування не здійснюється, якщо сума доходів підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки" відповідно до процедури, встановленої ст. 39 цього Кодексу, але без подання звіту.

Одночасно, у разі незастосування підприємством різниці відповідно до пп. 140.5.51 п. 140.5 ст. 140 Кодексу обґрунтування цін таких операцій за принципом "витягнутої руки" згідно з методологією трансфертного ціноутворення платник податків має надати на вимогу контролюючого органу під час документальної перевірки та/або у випадках, передбачених п. 73.3 ст. 73 Кодексу.

Норми пп. 140.5.51 п. 140.5 ст. 140 Кодексу застосовуються за результатами податкового (звітного).

Враховуючи те, що зміни до п. 140.5 ст. 140 Кодексу набули чинності 23 травня 2020 року, то збільшення фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 140.5.51 п. 140.5 ст. 140 Кодексу визначається за результатами податкового (звітного) 2020 року щодо операцій, здійснених після 22 травня 2020 року.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

__________