ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 27.01.2020 р. N 305/ІПК/28-10-30-02-11

Офіс великих платників податків ДПС розглянув лист Товариства щодо подання звітності з екологічного податку та, керуючись статтею 52 розділу II Кодексу, повідомляє.

Товариство поінформувало, що має стаціонарні джерела забруднення, які здійснюють викиди двоокису вуглецю та які сумарно перевищують розмір 500 тонн на рік. У зв'язку з тим, що джерела знаходяться в різних населених пунктах, податкові декларації з екологічного податку подаються до різних контролюючих органів. Товариство просить роз'яснити питання декларування такого перевищення.

Законом України від 23 листопада 2018 року N 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" до розділу VIII Кодексу внесено зміни до визначення платників Податку за Двоокис та порядку його сплати.

Згідно із пп. 240.1.1 п. 240.1 ст. 240 Кодексу платниками екологічного податку є суб'єкти господарювання, під час провадження діяльності яких здійснюються викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (далі - платники Податку за Двоокис).

Пунктом 240.7 ст. 240 Кодексу визначено, що не є платниками Податку за Двоокис суб'єкти, зазначені у пункті 240.1 статті 240 Кодексу, якими здійснюються такі викиди в обсязі не більше 500 тонн за рік (далі - Граничний обсяг).

У разі якщо річний обсяг викидів двоокису вуглецю перевищує 500 тонн за рік, суб'єкти зобов'язані зареєструватися платниками податку у податковому (звітному) періоді, в якому відбулося таке перевищення. Такі платники зобов'язані скласти та подати податкову звітність, нарахувати та сплатити податок за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення, у порядку, передбаченому Кодексом.

Отже, Кодекс покладає на суб'єкта господарювання обов'язок зареєструватися платником Податку за Двоокис в податковому періоді, у якому досягнуто перевищення Граничного обсягу усіма стаціонарними джерелами забруднення, які використовує суб'єкт господарювання на праві власності або користування (далі - Джерела).

При цьому платник Податку за Двоокис обчислює податкові зобов'язання за об'єктом оподаткування в частині обсягів викидів Джерелами, що перевищують Граничний обсяг, починаючи із звітного (податкового) періоду року, у якому досягнуто Граничний обсяг таких викидів. У наступних звітних (податкових) періодах року об'єкт оподаткування Податком за Двоокис відповідає фактичному обсягу викидів Джерелами у такому періоді.

Платник Податку за Двоокис самостійно адмініструє Граничний обсяг викидів Двоокису, визначений п. 240.7 ст. 240 Кодексу, сукупно по усіх Джерелах та визначає принцип розподілу перевищення Граничного обсягу між територіальними підрозділами з метою декларування.

Викиди Двоокису належать до того типу забруднюючих речовин, для яких Інструкцією про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.95 N 7, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.03.95 за N 61/597, передбачено виконання інвентаризації за матеріалами технологічного регламенту або розрахунковим методом.

Таким чином, платник Податку за Двоокис з метою декларування використовує передбачений п. 250.9 ст. 250 Кодексу механізм визнання зобов'язань шляхом подання до контролюючих органів за місцезнаходженням Джерел заяви про звітний (податковий) період, у якому очікується перевищення Граничного обсягу всіма його Джерелами. До заяви додаються розрахунки з матеріалами оцінки інвентаризації обсягів викидів Двоокису за кожним та всіма Джерелами, у тому числі із зазначенням для таких Джерел періодів та обсягів викидів Двоокису, у яких відбудеться перевищення Граничної величини.

Відповідно до п. 250.2 ст. 250 Кодексу платники екологічного податку складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 N 715, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за N 1052/27497 (із змінами та доповненнями) (далі - Декларація), у порядку, передбаченому ст. 46 Кодексу. Невід'ємною частиною Декларації є шість типів додатків, кожен з яких забезпечує обчислення податкового зобов'язання за відповідним видом об'єкта оподаткування, зокрема у додатку 1 здійснюється розрахунок податкових зобов'язань з Податку за Двоокис. Звітність з Податку за Двоокис подається до контролюючих органів за місцем розміщення Джерел.

Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку суб'єкта господарювання, відповідно до п. 250.8 ст. 250 Кодексу подається копія до контролюючого органу за місцем перебування на податковому обліку.

Порядок подання податкової звітності у разі, якщо платник податку має кілька Джерел, передбачено п. 250.10 ст. 250 Кодексу.

Згідно із п. 161 ст. 29 Бюджетного кодексу України надходження екологічного податку, що справляється у вигляді Податку за Двоокис, зараховуються до загального фонду державного бюджету у повному обсязі (100 відс.).

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

____________