ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 30.10.2019 р. N 1095/6/99-00-04-02-05-15/ІПК

Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула лист [...] про надання індивідуальної податкової консультації з питань практичного застосуванні норм податкового законодавства щодо підакцизних товарів.

У листі Товариство зазначає, що здійснює зберігання нафтопродуктів інших суб'єктів господарювання. Згідно з наданим у запиті витягом з одного з укладених договорів Товариство надає послуги, пов'язані з прийомом та обробленням нафтопродуктів іншого суб'єкту господарювання, забезпеченням збереження нафтопродуктів, переданих на зберігання, контролю за кількістю і якістю нафтопродуктів, відвантаженням нафтопродуктів на вимогу такого суб'єкта.

Питання 1. Чи є додавання до пального присадки "виробництвом", враховуючи те, що мийні властивості товарних палив (бензин автомобільний, паливо дизельне) покращуються, а вплив на будь-які фізико-хімічні показники є відсутніми?

Питання 2. Чи буде Товариство вважатися виробником нафтопродуктів при здійсненні операцій зі змішування товарних бензинів та товарного дизельного пального з додатками (присадками), які покращують мийні властивості палив без впливу на фізико-хімічні показники, які знаходяться на зберіганні у Товариства згідно умов договорів зберігання? Якщо так, чи необхідно в такому випадку Товариству зареєструватися платником акцизного податку?

Відповідно до пп. 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 Кодексу виробництво підакцизних товарів (продукції) - це технологічний процес, в тому числі змішування, здійснення якого внаслідок зміни форми, властивостей або складу сировини, напівфабрикатів або готової продукції призводить до отриманні підакцизних товарів (продукції, у тому числі сировини), надання таким товарам інших властивостей, що призводить або не призводить до збільшення обсягів таких товарів.

Отже, додавання до пального присадки, що призводить до надання такому пальному інших властивостей (а саме, покращення мийних властивостей пального, як зазначено у запиті Товариства) є виробництвом підакцизних товарів.

Згідно з пп. 14.1.6 п. 14.1 ст. 14 Кодексу акцизний склад - це приміщенні або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального.

Відповідно до пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу реалізація пального - це будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального з переходом права власності на таке пальне чи без такого переходу, за плату (компенсацію) чи без такої плати на митній території України з акцизного складу / акцизного складу пересувного:

до акцизного складу;

до акцизного складу пересувного;

для власного споживання чи промислової переробки;

будь-яким іншим особам.

Згідно з пп. 14.1.224 п. 14.1 ст. 14 Кодексу розпорядник акцизного складу - це суб'єкт господарювання - платник акцизного податку, який здійснює виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження розвантаження, зберігання, реалізацію пального на акцизному складі та має документи, що підтверджують право власності або користування приміщеннями та/або територією, що відносяться до акцизного складу.

Як зазначено у запиті, Товариство здійснює зберігання пального та операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального з акцизного складу, який знаходиться на його території, тобто здійснює реалізацію пального в розумінні пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, відповідно Товариство є розпорядником акцизного складу та платником акцизного податку з реалізацій пального згідно з пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу.

Отже, Товариство зобов'язане:

зареєструватись платником акцизного податку з реалізації пального (пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Кодексу);

зареєструвати свої акцизні склади в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (пп. "б" пп. 230.1.2 п. 230.1 ст. 230 Кодексу);

виконати норми п. 12 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положеннях" Кодексу та пп. "а" пп. 230.1.2 п. 230.1 ст. 230 щодо обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та реєстрації усіх розташованих на акцизних складах резервуарів, введених в експлуатацію, витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників у розрізі акцизних складів - в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників ті рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі;

відповідно до п. 49.21 ст. 49 Кодексу за кожний встановлений Кодексом звітний період подавати податкові декларації з акцизного податку незалежне від того, чи провадив такий платник господарську діяльність у звітному періоді.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

___________

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації