МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 12 листопада 2019 року N 359

Про внесення змін до переліку індексів керівництва та структурних підрозділів Мінекономіки

У зв'язку з унесенням наказом Мінекономіки від 05.11.2019 N 322 змін до структури апарату Міністерства наказую:

Унести зміни до переліку індексів керівництва та структурних підрозділів Мінекономіки, затвердженого наказом Мінекономіки від 02.10.2019 N 136 "Про затвердження переліку індексів керівництва та структурних підрозділів Мінекономіки", виклавши його в новій редакції, що додається.

 

Виконувач обов'язків
державного секретаря

О. О. Черних

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
02 жовтня 2019 року N 136
(у редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
від 12 листопада 2019 року N 359)

ПЕРЕЛІК
індексів керівництва та структурних підрозділів Мінекономіки

  1. Керівництво

1 Міністр

2 Перший заступник Міністра

3 Державний секретар Міністерства

4 Заступник Міністра - Торговий представник України

5 Заступник Міністра

6 Заступник Міністра

7 Заступник Міністра

8 Заступник Міністра

9 Заступник Міністра

10 Заступник Міністра

  1. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

20 Департамент документального забезпечення та електронних сервісів

201 Управління електронного документообігу

2011 Відділ вихідної кореспонденції

2012 Відділ вхідної кореспонденції

2013 Відділ автоматизації процесів документообігу

2014 Відділ попереднього розгляду кореспонденції

2015 Відділ організаційно-методичної роботи та архіву

202 Управління ІТ інфраструктури та захисту інформації

2021 Відділ розвитку та підтримки периферійної інфраструктури

2022 Відділ системного адміністрування та комунікацій

2023 Відділ захисту інформації

203 Управління розвитку інформаційних ресурсів і систем та електронного урядування

2031 Відділ розвитку інформаційного забезпечення та інформаційних ресурсів

2032 Відділ впровадження та розвитку інформаційних систем

204 Управління доступу до публічної інформації, розгляду звернень громадян та контролю виконавської дисципліни

2041 Відділ доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян

2042 Відділ контролю за виконанням доручень органів державної влади

21 Департамент фінансово-господарської діяльності

211 Управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності

2111 Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату Міністерства

2112 Відділ консолідованої звітності та аналітичної роботи

2113 Сектор обліку адміністративних послуг

212 Управління фінансів

2121 Відділ планування, нарахування та аналізу фонду оплати праці

2122 Відділ бюджетного планування та фінансування

213 Господарське управління

2131 Відділ матеріального забезпечення та організації закупівель

2132 Відділ господарського забезпечення

2133 Сектор охорони праці

214 Управління діяльності суб'єктів господарювання в сфері управління Міністерства

2141 Відділ організаційної роботи з суб'єктами господарювання

2142 Відділ реорганізації та майнових відносин

2143 Відділ планування та аналізу фінансово-господарської діяльності

2144 Відділ з питань передачі майна

22 Департамент кадрового забезпечення

2201 Відділ організації добору персоналу апарату Міністерства

2202 Відділ роботи з керівниками установ та підприємств у сфері управління Міністерства

2203 Відділ з питань удосконалення управлінської діяльності та організаційного розвитку

2204 Відділ розвитку персоналу

2205 Відділ забезпечення проходження державної служби

2206 Сектор військового обліку та бронювання

2207 Відділ взаємодії з центральними органами виконавчої влади у сфері спрямування Міністра

23 Департамент розвитку сфери інтелектуальної власності

231 Управління державних реєстрацій

2311 Відділ надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності

2312 Відділ ведення державних реєстрів, інформаційної та видавничої діяльності

232 Управління промислової власності

2321 Відділ права промислової власності

2322 Відділ забезпечення роботи колегіальних органів

2301 Відділ авторського права і суміжних прав

2302 Сектор співробітництва з національними та міжнародними інституціями у сфері інтелектуальної власності

2303 Сектор державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності

24 Департамент правового забезпечення

241 Управління правового забезпечення економічної політики

2411 Відділ правового забезпечення бюджетної та фінансової діяльності

2412 Відділ правового забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку

2413 Відділ правового забезпечення економіки оборони та безпеки

2414 Відділ правового забезпечення промислової політики та діяльності суб'єктів господарювання, підпорядкованих Міністерству

2415 Відділ правового забезпечення управління об'єктами державної власності та корпоративного управління

242 Управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання

2421 Відділ правового забезпечення у сфері регуляторної політики та розвитку підприємництва

2422 Відділ правового забезпечення політики технічного регулювання та захисту прав споживачів

243 Управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах

2431 Відділ претензійно-договірної роботи

2432 Відділ позовної роботи

2433 Відділ систематизації актів законодавства та літературного редагування документів

2434 Відділ захисту прав у сфері інтелектуальної власності

2435 Відділ з вирішення трудових спорів

244 Управління правового забезпечення сільського господарства

2441 Відділ правового забезпечення земельних відносин

2442 Відділ правового забезпечення рослинництва, насінництва, садівництва та виноградарства

2443 Відділ правового забезпечення тваринництва та продовольства

245 Управління правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних договорів

2451 Відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності

2452 Відділ правового забезпечення міжнародних договорів

2401 Відділ правового забезпечення державних закупівель

25 Департамент внутрішнього аудиту

2501 Відділ внутрішнього аудиту структурних підрозділів Міністерства та системи внутрішнього контролю

2504 Відділ внутрішнього аудиту бюджетних програм та адміністративних послуг

2502 Відділ внутрішнього аудиту суб'єктів господарювання у галузі сільського господарства

2503 Відділ внутрішнього аудиту суб'єктів господарювання у промисловій та інших галузях

2504 Відділ внутрішнього аудиту бюджетних програм та адміністративних послуг

2505 Відділ оптимізації внутрішніх процесів діяльності Міністерства

2506 Сектор планування, моніторингу та звітності

26 Департамент безпечності та якості харчової продукції

261 Управління безпечності харчової продукції

2611 Відділ безпечності харчової продукції

2612 Відділ оцінки ризиків

262 Управління ветеринарної медицини, здоров'я та благополуччя тварин

2621 Відділ ветеринарної медицини

2622 Відділ здоров'я та благополуччя тварин

2623 Сектор поводження з кормами та побічними продуктами

263 Управління карантину та захисту рослин

2631 Відділ карантину рослин

2632 Відділ захисту рослин

264 Управління показників якості харчової продукції

2641 Відділ традиційних продуктів та дитячого харчування

2642 Відділ підакцизної продукції

27 Департамент економіки безпеки і оборони

271 Управління економіки оборони та безпеки

2711 Відділ планування розвитку сектору оборони та безпеки

2712 Відділ економічної політики у сфері безпеки і оборони

2713 Відділ державного матеріального резерву

2714 Відділ мобілізаційної підготовки

272 Управління військово-промислової політики

2721 Відділ державного оборонного замовлення

2722 Відділ економічної ефективності оборонно-промислового комплексу

2723 Відділ формування військово-промислової політики

2724 Сектор захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах оборонно-промислового комплексу

2725 Сектор інновацій та реформ у сфері оборонно-промислового комплексу

273 Управління військово-технічного співробітництва

2732 Відділ міжнародних проектів у сфері військово-технічного співробітництва

2734 Відділ координації співробітництва з НАТО

2733 Відділ політики експортного контролю та імпортозаміщення

2731 Відділ спеціальної інформації

274 Управління координації космічної діяльності

2741 Відділ економіки сфери космічної діяльності

2742 Відділ міжнародних проектів у сфері космічної діяльності

28 Департамент аграрної політики

281 Управління землеробства та рослинництва

2811 Відділ землеробства та меліорації

2812 Відділ виробництва продукції рослинництва

2813 Сектор геоінформаційного моніторингу

282 Управління насінництва та охорони прав на сорти рослин

2821 Відділ охорони прав на сорти рослин

2822 Відділ насінництва

2823 Сектор ведення реєстрів

283 Управління садівництва, виноградарства та виноробства

2831 Відділ садівництва, виноградарства та хмелярства

2832 Відділ виноробства

2833 Сектор розсадництва

284 Управління тваринництва та племінної справи

2841 Відділ розвитку галузей тваринництва

2842 Відділ ринків продукції тваринництва

2843 Відділ племінної справи у тваринництві

285 Управління земельних відносин

2851 Відділ земельних відносин

2852 Відділ здійснення моніторингу земельних відносин

2801 Відділ розвитку інфраструктури аграрного та продовольчого ринку

29 Департамент сільського розвитку

2901 Відділ формування політики сільського розвитку

2902 Відділ моніторингу та аналізу сільського розвитку

2903 Відділ формування політики розвитку підприємництва на селі

2904 Відділ управління проектами та програмами сільського розвитку

2905 Відділ цифровізації

2906 Відділ політики якості

30 Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування

301 Управління макроекономічного аналізу та прогнозування

3011 Відділ прогнозування національних рахунків, показників інфляції та платіжного балансу

3012 Відділ прогнозування міжгалузевого балансу

3013 Відділ економічного моделювання

3014 Відділ макроекономічного аналізу

302 Управління фінансових ринків

3021 Відділ аналізу та прогнозування впливу податково-бюджетної політики на розвиток економіки

3022 Відділ аналізу та прогнозування впливу монетарної політики, політики розвитку фінансових ринків на розвиток економіки

303 Управління економічної стратегії

3031 Відділ стратегії економічного розвитку

3032 Відділ з питань економічної безпеки, детінізації економіки та статистики

3033 Відділ методичного забезпечення моніторингу державних цільових програм

31 Департамент розвитку аграрного сектору

3101 Відділ аналізу та моніторингу аграрного ринку

3102 Відділ прогнозування розвитку аграрного сектору економіки

3103 Відділ інноваційного розвитку та інвестицій

3104 Відділ розвитку інфраструктури аграрного ринку

32 Департамент публічної власності

321 Управління реформування державної власності

3211 Відділ методологічного забезпечення

3212 Відділ з питань приватизації

322 Управління державного сектору економіки та корпоративного управління

3221 Відділ фінансового планування та аналізу суб'єктів господарювання державного сектору економіки

3222 Відділ корпоративного управління

3223 Відділ моніторингу ефективності управління державною власністю

33 Департамент сфери публічних закупівель

3301 Відділ політики публічних закупівель

3302 Відділ нормативного забезпечення публічних закупівель

3303 Відділ міжнародної діяльності

3304 Відділ надання консультацій з питань публічних закупівель

3305 Відділ професіоналізації сфери публічних закупівель

3306 Відділ аналітики та методологічної координації сфери публічних закупівель

34 Департамент технічного регулювання та метрології

341 Управління стандартизації та міжнародного співробітництва

3411 Відділ стандартизації

3413 Відділ міжнародного співробітництва та якості

3412 Сектор координації робіт у сфері технічного регулювання

342 Управління метрології

3421 Відділ законодавчої метрології

3422 Відділ розвитку еталонної бази

3423 Сектор державного метрологічного нагляду

343 Управління оцінки відповідності та технічних регламентів

3431 Відділ оцінки відповідності

3432 Відділ технічних регламентів

3433 Відділ моніторингу у сфері оцінки відповідності, акредитації та ведення реєстру

36 Департамент регуляторної політики та підприємництва

361 Управління забезпечення розвитку підприємництва

3611 Відділ розвитку та підтримки підприємництва

3612 Відділ державної регуляторної політики та забезпечення дерегуляції

Управління реформування засобів регулювання підприємництва

3621 Відділ удосконалення дозвільної системи

3622 Відділ удосконалення ліцензування

3623 Відділ удосконалення регуляторних процедур органів місцевого самоврядування та розвитку саморегулювання підприємництва

363 Управління реформування системи державного контролю та захисту прав споживачів

3631 Відділ удосконалення захисту прав споживачів

3632 Відділ удосконалення державного нагляду (контролю)

3633 Відділ удосконалення державного ринкового нагляду

37 Департамент конкурентної політики

3701 Відділ державної допомоги

3702 Відділ аналізу ринків

3703 Відділ цінової і тарифної політики

3704 Відділ нормативного забезпечення конкурентної політики

38 Департамент промислової політики та стимулювання розвитку регіонів

381 Управління розвитку добувних галузей, ресурсоефективності та економіки довкілля

3811 Відділ розвитку добувних галузей та ПЕК

3812 Відділ ресурсоефективності та економіки довкілля

382 Управління розвитку переробних галузей промисловості

3821 Відділ розвитку базових галузей

3822 Відділ розвитку машинобудування

383 Управління розвитку промисловості та регіонів

3831 Відділ реалізації державних програм та міжгалузевої координації

3832 Відділ стимулювання промислового розвитку регіонів

39 Департамент інвестицій та інновацій

391 Управління інвестицій

3911 Відділ інвестиційної політики

3912 Відділ залучення інвестицій

392 Управління інновацій

3921 Відділ розвитку інновацій

3922 Відділ інформаційного забезпечення інноваційної діяльності

393 Управління державно-приватного партнерства та державних інвестиційних проектів

3931 Відділ державно-приватного партнерства

3932 Відділ державних інвестиційних проектів

3933 Сектор моніторингу державно-приватного партнерства та державних інвестиційних проектів

40 Департамент управління публічними інвестиціями та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

4001 Відділ моніторингу проектів міжнародної технічної допомоги

4002 Відділ підтримки проектів з МФО та іноземними країнами

4003 Відділ координації міжнародної технічної допомоги

4004 Відділ проектів міжнародної технічної допомоги

41 Департамент санкційної політики

4101 Відділ формування та реалізації державної санкційної політики

4102 Відділ удосконалення механізмів захисту прав та інтересів України в іноземних державах

4103 Відділ державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

4104 Відділ моніторингу обмежувальних заходів та інформаційно-аналітичного супроводу

4105 Сектор взаємодії з іноземними представництвами

42 Департамент багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод

421 Управління співробітництва з СОТ

4211 Відділ моніторингу виконання угод

4212 Відділ багатосторонніх переговорів

4213 Відділ нотифікацій та обробки запитів

422 У правління регіональних та преференційних торговельних угод

4221 Відділ переговорів та доступу до ринків

4222 Відділ тарифного регулювання

43 Департамент міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства

431 Управління багатостороннього та двостороннього співробітництва

4311 Відділ співробітництва з країнами Європи

4313 Відділ співробітництва з країнами Америки

4312 Відділ співробітництва з країнами Азії та Тихоокеанського регіону

4314 Відділ співробітництва з країнами Близького та Середнього Сходу та Африки

4315 Відділ багатостороннього співробітництва та протидії торговельним загрозам

432 Управління співробітництва з Європейським Союзом

4321 Відділ торговельного співробітництва, аналізу та прогнозування

4322 Відділ організації інституційного співробітництва

4323 Відділ сприяння секторальному співробітництву

4324 Відділ розвитку інтеграційних процесів

433 Управління координації інструментів міжнародної торгівлі

4331 Відділ аналітичного забезпечення інструментів міжнародного економічного співробітництва

4332 Відділ секторальних інструментів міжнародної торгівлі

4333 Відділ двосторонньої взаємодії в аграрній сфері

44 Департамент захисту національного виробника

441 Управління захисту внутрішнього ринку

4411 Відділ дослідження фактів недобросовісного та зростаючого імпорту

4412 Відділ інформаційно-аналітичної роботи

4413 Відділ дослідження факту нанесення шкоди

442 Управління захисту торгових інтересів

4421 Відділ захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на зовнішніх ринках

4422 Відділ урегулювання торгових суперечок

45 Департамент туризму та курортів

4501 Відділ координації та контролю туристичної діяльності

4502 Відділ маркетингу та міжнародної діяльності

4503 Відділ економічної аналітики, статистики, стандартизації та науки

4504 Відділ розвитку туристичних дестинацій та курортів

46 Департамент взаємодії з експортерами та просування експорту

4601 Відділ державної політики експорту

4602 Відділ взаємодії та комунікацій з експортерами

4603 Відділ інструментів підтримки експортерів за кордоном

4604 Відділ аналізу зовнішньої торгівлі

50 Управління інформаційно-аналітичного супроводу та протоколу

5001 Відділ протоколу

5002 Відділ координації взаємодії з органами державної влади

5003 Відділ інформаційно-аналітичного супроводу

5004 Відділ організаційного супроводу

51 Управління режимно-секретної роботи

5101 Відділ секретного діловодства

5102 Відділ режиму та захисту інформації

52 Управління аналізу соціальної і гуманітарної сфери

5201 Відділ економіки соціальної сфери

5202 Відділ економіки гуманітарної сфери

53 Відділ забезпечення роботи Міністра (патронатна служба)

54 Відділ мобілізаційної підготовки та цивільного захисту

5401 Сектор цивільного захисту

55 Відділ запобігання корупційній діяльності

56 Відділ резервного фонду бюджету

57 Відділ зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації

61 Сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи першого заступника Міністра

62 Сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи заступника Міністра

63 Сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи державного секретаря Міністерства

64 Сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи заступника Міністра - Торгового представника України

65 Сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи заступника Міністра

66 Сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи заступника Міністра

67 Сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи заступника Міністра

68 Сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи заступника Міністра

69 Сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи заступника Міністра

 

Виконувач обов'язків державного
секретаря Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України

О. О. Черних

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації