МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 15.11.2019 р. N 3301-04/47784-06

Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, підприємствам та іншим суб'єктам сфери публічних закупівель

Щодо етичної поведінки під час здійснення публічних закупівель

Одним з важливих напрямків діяльності Мінекономіки як Уповноваженого органу у сфері публічних закупівель є приведення вітчизняного законодавства з питань публічних закупівель до міжнародних стандартів.

Зокрема, в рамках підписаної Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію) Україною були взяті зобов'язання щодо приведення національного законодавства з питань публічних закупівель у відповідність до директив ЄС шляхом поступової гармонізації.

На виконання статті 152 Угоди про асоціацію в частині публічних закупівель, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 N 175-р затверджена Стратегія реформування системи публічних закупівель ("дорожня карта") та План заходів щодо її реалізації, яким передбачено, зокрема, запровадження Кодексу поведінки для всіх суб'єктів сфери публічних закупівель, що встановлюватиме єдині етичні норми та правила поведінки в цій сфері.

В рамках опрацювання питання, яка поведінка вважається етичною чи неетичною, серед учасників / потенційних учасників публічних закупівель Мінекономіки було здійснено он-лайн опитування представників бізнесу, у тому числі щодо проблем, які виникають при взаємодії з замовниками в процесі здійснення закупівель, випадків недобросовісної конкуренції під час участі у тендерах, корупційних ризиків у закупівлях тощо.

За результатами проведеної роботи Мінекономіки напрацьовані Настанови щодо етичної поведінки учасників / потенційних учасників під час участі в публічних закупівлях (далі - Настанови), метою яких є надання методично-консультативної допомоги щодо забезпечення системного підходу до формування, підтримки та розвитку етичної поведінки учасників / потенційних учасників під час участі в публічних закупівлях в Україні.

Оскільки у закупівельному процесі недотримання етичної поведінки суб'єктами сфери публічних закупівель негативно відображається на кінцевих результатах закупівель, негативно впливає на ступінь довіри, прозорості та справедливості при проведенні процедур закупівель, Мінекономіки з метою формування загальноприйнятих норм етичної поведінки, пропонує учасникам використовувати розроблені Настанови.

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерства не встановлюють норм права, носять виключно рекомендаційний та інформативний характер.

 

Директор департаменту
регулювання публічних закупівель

Л. В. Лахтіонова

 

Додаток

Настанови щодо етичної поведінки учасників / потенційних учасників під час участі в публічних закупівлях

 1. Загальні положення
 2. Настанови щодо етичної поведінки учасників / потенційних учасників під час участі в публічних закупівлях (далі - Настанови) розроблені з метою надання методично-консультативної допомоги щодо забезпечення системного підходу до формування, підтримки та розвитку етичної поведінки учасників під час участі в тендерах, відборі та переговорах з метою укладання договорів про закупівлі.
 3. Під етичною поведінкою в Настановах розуміється сукупність вчинків та дій суб'єктів сфери публічних закупівель, які відповідають принципам здійснення закупівель, а також нормам моралі, свідомості чи порядку, що характерні для сучасного суспільства розвинутих демократичних країн.
 4. Неналежна етична поведінка між суб'єктами сфери публічних закупівель суттєво впливає на кінцевий результат закупівель. Недотримання етичних норм та свідоме або несвідоме недотримання норм законодавства може призвести до порушень, за які передбачена адміністративна та/або кримінальна відповідальність.
 5. Настанови спрямовані на удосконалення обізнаності із законодавством у сфері, актуалізацію проблеми професійної етики.
 6. Настанови описують складові етичної поведінки, яких рекомендується дотримуватись протягом усього закупівельного процесу. Водночас Настанови не стосуються випадків свідомого порушення законодавства про публічні закупівлі, які є предметом діяльності контролюючих і правоохоронних органів.
 7. Настанови розраховані для використання у роботі учасників. Дотримуючись цих Настанов учасники можуть продемонструвати свою надійність, доброчесність, а також сприяти чесним і прозорим процесам витрачання публічних коштів.
 8. Настанови не встановлюють норм права, носять виключно рекомендаційний та інформаційний характер.
 9. Фактори, що впливають на мінімізацію конфліктності між суб'єктами сфери публічних закупівель
 10. Законність

Дотримання учасником вимог Закону України "Про публічні закупівлі" та інших нормативно-правових актів, своєчасне та ефективне вживання вичерпних заходів щодо запобігання та усунення порушень.

 1. Добросовісна конкуренція

Дотримання правил та принципів добросовісної конкуренції, участь у публічних закупівлях на засадах змагальності, досягнення конкурентної переваги над іншими суб'єктами господарювання з метою здобуття перемоги та укладання договору про закупівлю.

 1. Відповідальність та доброчесність

Доброчесна та відповідальна поведінка на усіх стадіях участі у публічних закупівлях, сумлінне, своєчасне та якісне виконання своїх обов'язків за договором про закупівлю.

 1. Взаємоповага

Дотримання загально визначених етичних норм поведінки, виявлення ввічливості та поваги між всіма суб'єктами сфери закупівель, недопущення словесних образ, погроз та залякувань.

III. Рекомендації щодо ефективної поведінки під час підготовки та участі в публічних закупівлях

 1. До початку участі в публічних закупівлях:

- потенційні учасники, які перший раз планують брати участь у публічних закупівлях, повинні бути зареєстровані на відповідних електронних майданчиках;

- з метою підвищення рівня обізнаності із законодавством у сфері, учасники/потенційні учасники можуть пройти навчання, безкоштовні онлайн курси на тему "Публічні закупівлі" за посиланнями https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+PP101+2018_T3/about; https://infobox.prozorro.org/courses;

- потенційним учасникам рекомендується завчасно ознайомлюватися з річними планами замовників та приймати участь у консультаціях, які проводяться замовниками до проведення процедур закупівель та/або ініціювати проведення таких консультацій;

- у разі проведення замовниками консультацій з учасниками/потенційними учасниками, суб'єкти господарювання не можуть чинити тиск на замовників під час розробки технічної специфікації.

 1. Під час підготовки тендерних пропозицій та участі у публічних закупівлях учасникам рекомендується:

- користуватися правом щодо внесення змін до тендерної документації та/або надання роз'яснень замовником щодо тендерної документації в разі необхідності, у строки, встановлені законодавством;

- готувати документи у складі тендерної пропозиції у чіткій відповідності до вимог тендерної документації, що зменшуватиме ймовірність дискваліфікації такої пропозиції;

- не допускати зазначення недостовірної інформації в тендерній пропозиції;

- уникати переговорів з іншими учасниками тендеру щодо цінової пропозиції, змісту тендерних пропозицій, оскільки зазначене може кваліфікуватися як прояв антиконкурентних узгоджених дій;

- не демпінгувати цінову пропозицію до рівня, що може викликати ризик не укладення, невиконання та/або неналежного виконання договору про закупівлю та його розірвання;

- аргументовано оскаржувати процедури закупівлі у разі порушення їх прав та законних інтересів. Учасникам не слід використовувати механізм оскарження, з метою умисного затягування та/або зриву процедур публічних закупівель.

 1. Рекомендації щодо ефективної поведінки під час укладання та виконання договорів публічних закупівель

Під час укладання та виконання договорів про закупівлю учасникам рекомендується:

- враховувати, що законодавством України забороняється укладення договорів про закупівлю, які не відповідають змісту тендерної пропозиції що визначена переможною;

- не допускати змін умов договору, зокрема підвищення ціни, з підстав, що не передбачені договором;

- належно виконувати умови договору про закупівлю (дотримуватися термінів та умов постачання товарів, виконання робіт і надання послуг; забезпечувати належну якість товарів, робіт та послуг відповідно до умов договору, тощо);

- у разі неможливості виконання умов договору - завчасно повідомляти замовника про причини та дотримуватися умов щодо відповідальності сторін (у тому числі штрафів або відшкодування збитків), визначених у договорі.

__________

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації