МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 2 жовтня 2019 року N 136

Про затвердження переліку індексів керівництва та структурних підрозділів Мінекономіки

У зв'язку із затвердженням наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.09.2019 N 26 структури апарату Міністерства наказую:

 1. Затвердити перелік індексів керівництва та структурних підрозділів Мінекономіки, що додається.
 2. Директорам департаментів та керівникам інших самостійних структурних підрозділів забезпечити складання номенклатур справ самостійних структурних підрозділів на 2019 рік.
 3. Департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів скласти зведену номенклатуру справ на 2019 рік та забезпечити внесення змін до бази даних системи електронної взаємодії структурних підрозділів Мінекономіки.
 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.04.2015 N 344 "Про затвердження переліку індексів керівництва та структурних підрозділів Мінекономрозвитку та організацію роботи з документами" (зі змінами).
 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Виконувач обов'язків
державного секретаря

О. О. Черних

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
02 жовтня 2019 року N 136

ПЕРЕЛІК
індексів керівництва та структурних підрозділів апарату Мінекономіки

КЕРІВНИЦТВО

 1. Міністр
 2. Перший заступник Міністра
 3. Державний секретар Міністерства
 4. Заступник Міністра - Торговий представник України
 5. Заступник Міністра
 6. Заступник Міністра
 7. Заступник Міністра
 8. Заступник Міністра
 9. Заступник Міністра
 10. Заступник Міністра

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

20 ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ЕЛЕКТРОННИХ СЕРВІСІВ

201 Управління електронного документообігу

2011 Відділ вихідної кореспонденції

2012 Відділ вхідної кореспонденції

2013 Відділ автоматизації процесів документообігу

2014 Відділ попереднього розгляду кореспонденції

2015 Відділ організаційно-методичної роботи

2016 Сектор архіву

202 Управління IT інфраструктури та захисту інформації

2021 Відділ розвитку та підтримки периферійної інфраструктури

2022 Відділ системного адміністрування та телекомунікацій

2023 Відділ захисту інформації

203 Управління розвитку інформаційних ресурсів і систем та електронного урядування

2031 Відділ розвитку інформаційного забезпечення та інформаційних ресурсів

2032 Відділ впровадження та розвитку інформаційних систем

204 Управління доступу до публічної інформації, розгляду звернень громадян та контролю виконавської дисципліни

2041 Відділ доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян

2042 Відділ контролю за виконанням доручень органів державної влади

21 ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

211 Управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності

2111 Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату Міністерства

2112 Відділ консолідованої звітності та аналітичної роботи

2113 Сектор обліку адміністративних послуг

212 Управління фінансів

2121 Відділ планування, нарахування та аналізу фонду оплати праці

2122 Відділ бюджетного планування та фінансування

213 Господарське управління

2131 Відділ матеріального забезпечення та організації закупівель

2132 Відділ господарського забезпечення

2133 Сектор охорони праці

22 ДЕПАРТАМЕНТ ПЕРСОНАЛУ

2201 Відділ організації добору персоналу апарату Міністерства

2202 Відділ по роботі з керівними кадрами підвідомчих організацій

2203 Відділ з питань удосконалення управлінської діяльності та організаційного розвитку

2204 Відділ розвитку персоналу

2205 Відділ забезпечення проходження державної служби

2206 Сектор військового обліку та бронювання

23 ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

231 Управління державних реєстрацій

2311 Відділ надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності

2312 Відділ ведення державних реєстрів, інформаційної та видавничої діяльності

232 Управління промислової власності

2321 Відділ права промислової власності

2322 Відділ забезпечення роботи колегіальних органів

2301 Відділ авторського права і суміжних прав

2302 Сектор співробітництва з національними та міжнародними інституціями у сфері інтелектуальної власності

2303 Сектор державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності

24 ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

241 Управління правового забезпечення економічної політики

2411 Відділ правового забезпечення бюджетної та фінансової діяльності

2412 Відділ правового забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку

2413 Відділ правового забезпечення економіки оборони та безпеки

2414 Відділ правового забезпечення промислової політики та діяльності суб'єктів господарювання, підпорядкованих Міністерству

2415 Відділ правового забезпечення управління об'єктами державної власності та корпоративного управління

242 Управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання

2421 Відділ правового забезпечення у сфері регуляторної політики та розвитку підприємництва

2422 Відділ правового забезпечення політики технічного регулювання та захисту прав споживачів

243 Управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах

2431 Відділ претензійно-договірної роботи

2432 Відділ позовної роботи

2433 Відділ систематизації актів законодавства та літературного редагування документів

2434 Відділ захисту прав у сфері інтелектуальної власності

2435 Відділ з вирішення трудових спорів

244 Управління правового забезпечення сільського господарства

2441 Відділ правового забезпечення земельних відносин

2442 Відділ правового забезпечення рослинництва, насінництва, садівництва та виноградарства

2443 Відділ правового забезпечення тваринництва та продовольства

245 Управління правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних договорів

2451 Відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності

2452 Відділ правового забезпечення міжнародних договорів

2401 Відділ правового забезпечення державних закупівель

27 ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕКТОРУ ОБОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ

271 Управління координації діяльності у сфері оборони та безпеки

2711 Відділ стратегічного планування у секторі оборони та безпеки

2712 Відділ економіки оборони та безпеки

2713 Відділ резервного фонду бюджету

2714 Відділ мобілізаційної роботи

2715 Відділ державного матеріального резерву

272 Управління військово-промислової політики

2721 Відділ державного оборонного замовлення

2722 Відділ управління оборонно-промисловим комплексом

2723 Відділ політики розвитку озброєння та військової техніки

2724 Відділ політики імпортозаміщення

2725 Сектор захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах оборонно-промислового комплексу

273 Управління міжнародного військового співробітництва

2731 Відділ спеціальної інформації

2732 Відділ супроводження військово-технічних програм

2733 Відділ державного експортного контролю

2734 Відділ співробітництва з НАТО

274 Управління координації космічної діяльності

2741 Відділ економіки сфери космічної діяльності

2742 Відділ аналізу супроводження міжнародних проектів у сфері космічної діяльності

30 ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ

301 Управління макроекономічного аналізу та прогнозування

3011 Відділ прогнозування національних рахунків, показників інфляції та платіжного балансу

3012 Відділ прогнозування міжгалузевого балансу

3013 Відділ економічного моделювання

3014 Відділ макроекономічного аналізу

302 Управління фінансових ринків

3021 Відділ аналізу та прогнозування впливу податково-бюджетної політики на розвиток економіки

3022 Відділ аналізу та прогнозування впливу монетарної політики, політики розвитку фінансових ринків на розвиток економіки

303 Управління економічної стратегії

3031 Відділ стратегії економічного розвитку

3032 Відділ з питань економічної безпеки, детінізації економіки та статистики

3033 Відділ методичного забезпечення моніторингу державних цільових програм

304 Управління інформаційно-аналітичного забезпечення аграрного сектору

3041 Відділ прогнозування розвитку аграрного сектору економіки

3042 Відділ аналізу та моніторингу аграрного ринку

32 ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

321 Управління реформування державної власності

3211 Відділ методологічного забезпечення

3212 Відділ з питань приватизації та земельних відносин

3213 Відділ з питань передачі майна

322 Управління державного сектору економіки та корпоративного управління

3221 Відділ фінансового планування та аналізу суб'єктів господарювання державного сектору економіки

3222 Відділ корпоративного управління

3223 Відділ моніторингу ефективності управління державною власністю

324 Управління діяльності суб'єктів господарювання, підпорядкованих Міністерству

3241 Відділ організаційної роботи з суб'єктами господарювання

3242 Відділ реорганізації та майнових відносин

3243 Відділ планування та аналізу фінансово-господарської діяльності

33 ДЕПАРТАМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

3301 Відділ політики публічних закупівель

3302 Відділ нормативного забезпечення публічних закупівель

3303 Відділ міжнародної діяльності

3304 Відділ методологічної координації сфери публічних закупівель

3305 Відділ професіоналізації сфери публічних закупівель

34 ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

341 Управління стандартизації та міжнародного співробітництва

3411 Відділ стандартизації

3412 Сектор координації робіт у сфері технічного регулювання

3413 Відділ міжнародного співробітництва та якості

342 Управління метрології

3421 Відділ законодавчої метрології

3422 Відділ розвитку еталонної бази

3423 Сектор державного метрологічного нагляду

343 Управління оцінки відповідності та технічних регламентів

3431 Відділ оцінки відповідності

3432 Відділ технічних регламентів

3433 Відділ моніторингу у сфері оцінки відповідності, акредитації та ведення реєстру

36 ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

361 Управління підприємництва

3611 Відділ розвитку підприємництва

3612 Відділ державної регуляторної політики та дерегуляції

362 Управління розвитку адміністративних послуг

3621 Відділ дозвільної системи

3622 Відділ розвитку системи надання адміністративних послуг

3623 Відділ ліцензування

363 Управління контролю та захисту прав споживачів

3631 Відділ державної політики у сфері захисту прав споживачів

3632 Відділ державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

3633 Відділ державного ринкового нагляду

364 Управління соціальної і гуманітарної сфери

3641 Відділ економіки соціальної сфери

3642 Відділ економіки гуманітарної сфери

38 ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

381 Управління розвитку добувних галузей, ресурсоефективності та економіки довкілля

3811 Відділ розвитку добувних галузей та ПЕК

3812 Відділ ресурсоефективності та економіки довкілля

382 Управління розвитку переробних галузей промисловості

3821 Відділ розвитку базових галузей

3822 Відділ розвитку машинобудування

383 Управління цінової політики

3831 Відділ цінової і тарифної політики

3832 Відділ методології ціноутворення та аналізу цінової ситуації

384 Управління інноваційного розвитку та реалізації державних програм в промисловості

3841 Відділ реалізації державних програм та міжгалузевої координації

3842 Відділ інноваційного розвитку промисловості

39 ДЕПАРТАМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

3901 Відділ формування інвестиційної політики

3902 Відділ наукової та інноваційної діяльності

3903 Відділ інструментів залучення інвестицій

3904 Відділ державно-приватного партнерства

3905 Відділ інвестиційних проектів

40 ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ

4001 Відділ державних інвестиційних проектів

4002 Відділ підтримки інвестиційних проектів з МФО та іноземними країнами

4003 Відділ координації міжнародної технічної допомоги

4004 Відділ проектів міжнародної технічної допомоги

4005 Відділ моніторингу проектів державних інвестицій та МТД

41 ДЕПАРТАМЕНТ САНКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

4101 Відділ формування та реалізації державної санкційної політики

4102 Відділ моніторингу обмежувальних заходів та інформаційно-аналітичного супроводу

4103 Відділ державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

4104 Відділ удосконалення механізмів захисту прав та інтересів України в іноземних державах

4105 Сектор взаємодії з іноземними представництвами

42 ДЕПАРТАМЕНТ ДОСТУПУ ДО РИНКІВ ТА ВЗАЄМОДІЇ З СОТ

421 Управління співробітництва з СОТ

4211 Відділ моніторингу виконання угод

4212 Відділ багатосторонніх переговорів

4213 Відділ нотифікацій та обробки запитів

422 Управління регіональних та преференційних торговельних угод

4221 Відділ переговорів та доступу до ринків

4222 Відділ тарифного регулювання

43 ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

431 Управління багатостороннього та двостороннього співробітництва

4311 Відділ співробітництва з країнами Європи

4312 Відділ співробітництва з країнами Азії та Тихоокеанського регіону

4313 Відділ співробітництва з країнами Америки

4314 Відділ співробітництва з країнами Близького та Середнього Сходу та Африки

4315 Відділ багатостороннього співробітництва та протидії торговельним загрозам

432 Управління співробітництва з Європейським Союзом

4321 Відділ торговельного співробітництва, аналізу та прогнозування

4322 Відділ організації інституційного співробітництва

4323 Відділ сприяння секторальному співробітництву

4324 Відділ розвитку інтеграційних процесів

433 Управління координації інструментів міжнародної торгівлі

4331 Відділ аналітичного забезпечення інструментів міжнародного економічного співробітництва

4332 Відділ секторальних інструментів міжнародної торгівлі

4333 Відділ двосторонньої взаємодії в аграрній сфері

44 ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАХИСТУ

441 Управління захисту внутрішнього ринку

4411 Відділ дослідження фактів недобросовісного та зростаючого імпорту

4412 Відділ інформаційно-аналітичної роботи

4413 Відділ дослідження факту нанесення шкоди

442 Управління захисту торгових інтересів

4422 Відділ урегулювання торгових суперечок

4423 Відділ захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на зовнішніх ринках

45 ДЕПАРТАМЕНТ ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ

4501 Відділ координації та контролю туристичної діяльності

4502 Відділ маркетингу та міжнародної діяльності

4503 Відділ економічної аналітики, статистики, стандартизації та науки

4504 Відділ розвитку туристичних дестинацій та курортів

46 ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ

4601 Відділ державної політики експорту

4602 Відділ взаємодії та комунікацій з експортерами

4603 Відділ інструментів підтримки експортерів за кордоном

4604 Відділ аналізу зовнішньої торгівлі

47 ДЕПАРТАМЕНТ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

471 Управління безпечності харчової продукції

4711 Відділ безпечності харчової продукції

4712 Відділ оцінки ризиків

472 Управління ветеринарної медицини, здоров'я та благополуччя тварин

4721 Відділ ветеринарної медицини

4722 Відділ здоров'я та благополуччя тварин

4723 Сектор поводження з кормами та побічними продуктами

473 Управління карантину та захисту рослин

4731 Відділ карантину рослин

4732 Відділ захисту рослин

4733 Сектор регулювання обігу ГМО

474 Управління показників якості харчової продукції

4741 Відділ органічної політики

4742 Відділ традиційних продуктів та дитячого харчування

48 ДЕПАРТАМЕНТ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

481 Управління землеробства та рослинництва

4811 Відділ землеробства та меліорації

4812 Відділ виробництва продукції рослинництва

4813 Сектор геоінформаційного моніторингу

482 Управління насінництва та охорони прав на сорти рослин

4821 Відділ насінництва

4822 Відділ охорони прав на сорти рослин

4823 Сектор ведення реєстрів

483 Управління садівництва, виноградарства та виноробства

4831 Відділ садівництва, виноградарства та хмелярства

4832 Відділ виноробства

4833 Сектор розсадництва

484 Управління тваринництва та племінної справи

4841 Відділ розвитку галузей тваринництва

4842 Відділ ринків продукції тваринництва

4843 Відділ племінної справи у тваринництві

485 Управління земельних відносин

4851 Відділ земельних відносин

4852 Відділ здійснення моніторингу земельних відносин

4801 Відділ розвитку інфраструктури аграрного та продовольчого ринку

49 ДЕПАРТАМЕНТ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ

4901 Відділ політики сільського розвитку

4902 Відділ розвитку підприємництва на селі

4903 Відділ моніторингу та аналізу сільського розвитку

4904 Відділ інструментів та моделей сільського розвитку

4905 Відділ цифровізації

50 УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

5001 Відділ протоколу

5002 Відділ координації політики та реформ

5003 Відділ зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації

5004 Відділ організаційного супроводу

51 РЕЖИМНО-СЕКРЕТНЕ УПРАВЛІННЯ

5101 Відділ секретного діловодства

5102 Відділ режиму та захисту інформації

52 УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

5201 Відділ внутрішнього аудиту структурних підрозділів Міністерства та системи внутрішнього контролю

5202 Відділ внутрішнього аудиту бюджетних програм та адміністративних послуг

5203 Відділ внутрішнього аудиту суб'єктів господарювання у галузі сільського господарства

5204 Відділ внутрішнього аудиту суб'єктів господарювання у промисловій та інших галузях

5205 Сектор планування, моніторингу та звітності

53 ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ МІНІСТРА (ПАТРОНАТНА СЛУЖБА)

54 ВІДДІЛ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

5401 Сектор цивільного захисту

55 ВІДДІЛ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

62 СЕКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА

63 СЕКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРЯ МІНІСТЕРСТВА

64 СЕКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА - ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВНИКА УКРАЇНИ

65 СЕКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА

66 СЕКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА

67 СЕКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА

68 СЕКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА

69 СЕКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА

70 СЕКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА

 

Директор департаменту розвитку
інформаційно-комунікаційних
технологій, документообігу та
електронних сервісів

Є. Л. Сторожук


 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації