МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 21 жовтня 2019 року N 237

Про затвердження форми Висновку Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за результатами опрацювання проектів актів на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку

Відповідно до пункту 5 § 33 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950, наказую:

  1. Затвердити форму Висновку Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за результатами опрацювання проектів актів на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку, що додається.
  2. Керівникам самостійних структурних підрозділів забезпечити погодження проектів актів відповідно до форми Висновку, затвердженої пунктом 1 цього наказу.
  3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Т. Милованов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
21 жовтня 2019 року N 237

 

Форма

ВИСНОВОК
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за результатами опрацювання проектів актів на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку

до проекту ________________________________________________________________________
                                                                                                           (назва проекту акта)

Розробник ________________________________________________________________________
                                                                  (найменування органу виконавчої влади, державного колегіального органу)

Суть проекту

Стисле викладення проблеми, на розв'язання якої спрямований проект акта, та пропонований шлях її розв'язання.

1. Оцінка впливу реалізації проекту акта

1.1. Оцінка впливу реалізації акта на показники економічного і соціального розвитку:

 

Показник

Виявлений вплив
"так" -  
"ні" -  

Характер впливу
зростання -  
зниження -  

Кількісна оцінка впливу (у разі наявності)

 

Валовий внутрішній продукт

 

 

 

 

Індекс споживчих цін

 

 

 

 

Рівень зайнятості

 

 

 

 

Рівень безробіття

 

 

 

 

Експорт

 

 

 

 

Валове нагромадження основного капіталу

 

 

 

 

1.2. Обгрунтування

Наводиться аналітичне обгрунтування висновків щодо впливу реалізації проекту акта на показники економічного і соціального розвитку та кількісних оцінок впливу (у разі наявності). Оцінки здійснюються на підставі наведених головним розробником фінансово-економічних обґрунтувань та зробленого прогнозу впливу, статистичних даних, з урахуванням поточної та майбутньої економічної і соціальної ситуації та завдань державної політики у відповідній сфері державного управління.

2. Зауваження та пропозиції до проекту акта (заповнюється якщо Мінекономіки є заінтересованим органом)

Викладаються зауваження та пропозиції Мінекономіки до проекту акта (як заінтересованого органу) або зазначається про їх відсутність.

3. Узагальнений висновок

Зазначається позиція Мінекономіки щодо проекту акта з наведенням причин однієї з наступних пропозицій:

- погодити проект акта без зауважень;

- погодити проект акта із зауваженнями;

- не погодити проект акта.

           

 

Міністр

(ім'я та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

 

Заступник Міністра
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України

С. А. Ніколайчук

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації