МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
26.05.2020 N 985

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2020 р. за N 506/34789

Про затвердження Порядку ведення Переліку органів іноземної сертифікації

Відповідно до частини четвертої статті 29 Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", пункту 9 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок ведення Переліку органів іноземної сертифікації, що додається.
 2. Директорату сільського розвитку в установленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом обов'язків.

 

Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

І. Петрашко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
26 травня 2020 року N 985

ПОРЯДОК
ведення Переліку органів іноземної сертифікації

 1. Цей Порядок визначає процедуру внесення, відмови у внесенні органів іноземної сертифікації до Переліку органів іноземної сертифікації (далі - Перелік) та внесення змін до нього.
 2. У цьому Порядку термін "заявник" вживається у значенні: суб'єкт господарювання, що здійснює експорт та/або імпорт органічної продукції.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції".

 1. Ведення Переліку здійснюється Держпродспоживслужбою в електронному вигляді з використанням власної матеріально-технічної бази шляхом його оприлюднення на офіційному вебсайті Держпродспоживслужби.
 2. Для внесення органу іноземної сертифікації до Переліку заявник звертається до Держпродспоживслужби із заявою у довільній формі про внесення органу іноземної сертифікації до Переліку із зазначенням таких відомостей:

1) назва держави місцезнаходження органу іноземної сертифікації;

2) підтвердження акредитації органу іноземної сертифікації у відповідній галузі органічного виробництва та/або обігу органічного виробництва національним органом акредитації іноземної держави, яка є учасницею міжнародних або регіональних угод про визнання акредитації;

3) назва органу, що здійснює контроль за органом іноземної сертифікації.

 1. Держпродспоживслужба здійснює перевірку достовірності та повноти поданої заявником інформації, що є підставою для внесення, відмови у внесенні до Переліку та перебування в ньому.
 2. За результатами перевірки відомостей, зазначених заявником для внесення органу іноземної сертифікації до Переліку, Держпродспоживслужба не пізніше 10 робочих днів з дати подання заяви про внесення органу іноземної сертифікації до Переліку приймає одне з таких рішень:

1) про внесення органу іноземної сертифікації до Переліку органів іноземної сертифікації;

2) про відмову у внесенні органу іноземної сертифікації до Переліку органів іноземної сертифікації.

 1. Держпродспоживслужба не пізніше двох робочих днів з дня прийняття рішення про внесення органу іноземної сертифікації до Переліку вносить його до Переліку, але не пізніше строку прийняття рішення, зазначеного в пункті 6 цього Порядку.

Датою внесення органу іноземної сертифікації до Переліку вважається дата прийняття рішення Держпродспоживслужбою.

 1. Виключною підставою для прийняття рішення про відмову у внесенні органу іноземної сертифікації до Переліку є надання заявником недостовірної або неповної інформації, зазначеної у пункті 4 цього Порядку.
 2. Рішення Держпродспоживслужби про відмову у внесенні органу іноземної сертифікації до Переліку може бути оскаржено заявником до суду в установленому законом порядку.
 3. У разі неприйняття Держпродспоживслужбою рішення про відмову у внесенні органу іноземної сертифікації до Переліку органів іноземної сертифікації протягом 10 робочих днів з дня подачі заяви про внесення органу іноземної сертифікації до Переліку заявник має право здійснювати експорт / імпорт за принципом мовчазної згоди.
 4. У разі зміни відомостей, які зазначалися у заяві про внесення органу іноземної сертифікації до Переліку, заявник протягом 10 робочих днів з дня їх настання подає Держпродспоживслужбі заяву про внесення змін до Переліку у довільній формі.
 5. Розгляд Держпродспоживслужбою заяви про внесення змін до Переліку та прийняття рішення здійснюються відповідно до пункту 5 цього Порядку протягом 10 робочих днів з дати подання заяви про внесення змін до Переліку.
 6. Підставами для прийняття рішення про виключення органу іноземної сертифікації з Переліку є:

1) рішення національного органу акредитації іноземної держави, яка є учасницею міжнародних або регіональних угод про визнання акредитації, що здійснював акредитацію органу іноземної сертифікації, про позбавлення органу іноземної сертифікації акредитації у відповідній галузі органічного виробництва та/або обігу органічної продукції;

2) закінчення терміну дії документа, що підтверджує акредитацію органу іноземної сертифікації у відповідній галузі органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, виданого національним органом акредитації іноземної держави, яка є учасницею міжнародних або регіональних угод про визнання акредитації.

 1. Рішення про виключення органу іноземної сертифікації з Переліку приймається Держпродспоживслужбою протягом 10 робочих днів з дня настання підстав, передбачених пунктом 13 цього Порядку.

Копія рішення Держпродспоживслужби про виключення органу іноземної сертифікації з Переліку вручається заявнику, який подавав заяву про внесення органу іноземної сертифікації до Переліку, або надсилається на електронну адресу, зазначену цим заявником, протягом двох робочих днів після його прийняття.

 1. Перелік ведеться за формою згідно з додатком до цього Порядку державною мовою, крім назви органу іноземної сертифікації та назви органу, що здійснює контроль за органом іноземної сертифікації, які зазначаються мовою держави місцезнаходження.
 2. Внесення відомостей до Переліку здійснюється Держпродспоживслужбою безоплатно.
 3. Держпродспоживслужба забезпечує безперервний та безоплатний доступ до Переліку на своєму офіційному вебсайті.

 

Керівник експертної групи
політики якості директорату
сільського розвитку

О. Лозовицький

 

Додаток
до Порядку ведення Переліку органів іноземної сертифікації
(пункт 15)

Перелік органів іноземної сертифікації

N з/п

Номер і дата (цифровим способом) рішення про внесення до Переліку органів іноземної сертифікації

Номер і дата (цифровим способом) рішення про виключення з Переліку органів іноземної сертифікації

Найменування органу іноземної сертифікації

Назва держави місцезнаходження органу іноземної сертифікації

Реквізити та термін дії документа, що підтверджує акредитацію органу іноземної сертифікації у відповідній галузі органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, виданого національним органом акредитації іноземної держави, яка є учасницею міжнародних або регіональних угод про визнання акредитації

Назва органу, що здійснює контроль за органом іноземної сертифікації

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

___________