ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 10.06.2020 р. N 16-06-06/10043

Державна казначейська служба України (далі Казначейство) розглянула лист <...> щодо визначення строку попередньої оплати та в межах компетенції повідомляє.

Повноваження Казначейства визначені статтею 43 Бюджетного кодексу України та Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 N 215.

Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 N 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (далі - Постанова) передбачено, що розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів (крім закордонних дипломатичних установ) у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати попередню оплату у разі закупівлі, зокрема, товарів, робіт і послуг за капітальними видатками та державними контрактами (договорами) - на строк не більше 12 місяців (пункт 1 Постанови).

При цьому розмір та строк попередньої оплати в межах строку, визначеному Постановою, кількість платежів з попередньої оплати в межах строку, а також положення щодо здійснення в поточному бюджетному періоді попередньої оплати тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного чи наступного бюджетного періоду, визначаються головним розпорядником бюджетних коштів виходячи із необхідності, що обґрунтовується, зокрема, реальним станом поставки товару, виконання робіт, надання послуг, помісячним розподілом бюджетних асигнувань, сезонністю робіт, циклом виробництва.

Головні розпорядники бюджетних коштів відповідають за прийняте рішення, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

Слід зазначити, що згідно з пунктом 1.1 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 N 333 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21.06.2012 N 754), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.03.2012 за N 456/20769 (далі - Інструкція), економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави та місцевого самоврядування.

Економічна класифікація видатків бюджету забезпечує єдиний підхід до всіх учасників бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету.

За економічною класифікацією видатків бюджету видатки бюджету поділяються на поточні та капітальні.

Пунктом 1.6 Інструкції визначено, що капітальні видатки - це видатки, які спрямовуються, зокрема, на придбання основного капіталу (обладнання і предметів довгострокового користування), капітальний ремонт, на придбання капітальних активів.

Поточні видатки - це видатки, які, зокрема, спрямовуються на виконання бюджетних програм та забезпечують поточне функціонування бюджетних установ, проведення досліджень, розробок.

Підпунктом 2.2.6 пункту 2.2 Інструкції передбачено, що придбання (будування, виготовлення), утримання та ремонт кораблів, катерів, суден, плавпричалів, плавказарм, корабельних артщитів та інших плавзасобів, озброєння, морської техніки, військово-технічного майна здійснюється за кодом 2260 "Видатки та заходи спеціального призначення".

Враховуючи зазначене, з питання визначення строку попередньої оплати пропонуємо звернутися до Міністерства оборони України як головного розпорядника бюджетних коштів.

 

Перший заступник Голови

В. Дуда