ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 14 липня 2020 року N 183

Про затвердження Змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету

Відповідно до пункту 8 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 "Про бюджетну класифікацію", Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року N 217 (у редакції наказу Державної казначейської служби України від 04 грудня 2019 року N 341) (зі змінами), та з метою відкриття рахунків для зарахування надходжень до державного бюджету наказую:

  1. Затвердити Зміни до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженогонаказом Державної казначейської служби України від 28 листопада 2019 року N 336(зі змінами), що додаються.
  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова

Т. Слюз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської служби України
14 липня 2020 року N 183

Зміни до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету

Субрахунок

Ознака фонду

Код класифікації доходів бюджету

Символ звітності

Назва

Примітка

3130

0

24010101

307

Кошти від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів (надходження понад обсяги, визначені додатком N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік")

доповнити

3130

0

24010201

309

Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів (надходження понад обсяги, визначені додатком N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік")

доповнити

3130

0

24010301

398

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів (надходження понад обсяги, визначені додатком N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік")

доповнити

3130

0

24010401

399

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами правоохоронних й інших уповноважених органів (надходження понад обсяги, визначені додатком N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік")

доповнити

3131

1

24010101

307

Кошти від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів (надходження понад обсяги, визначені додатком N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік")

доповнити

3131

1

24010201

309

Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів (надходження понад обсяги, визначені додатком N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік")

доповнити

3131

1

24010301

398

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів (надходження понад обсяги, визначені додатком N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік")

доповнити

3131

1

24010401

399

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами правоохоронних й інших уповноважених органів (надходження понад обсяги, визначені додатком N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік")

доповнити

3332

9

24010101

307

Кошти від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів (надходження понад обсяги, визначені додатком N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік")

доповнити

3332

9

24010201

309

Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів (надходження понад обсяги, визначені додатком N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік")

доповнити

3332

9

24010301

398

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів (надходження понад обсяги, визначені додатком N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік")

доповнити

3332

9

24010401

399

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами правоохоронних й інших уповноважених органів (надходження понад обсяги, визначені додатком N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік")

доповнити

 

Заступник директора департаменту -
начальник відділу методології
казначейського обслуговування бюджетів
за видатками та інших клієнтів
Департаменту методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку Казначейства

Х. Харпола